POWIKŁANIA W ANESTEZJOLOGII, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)


POWIKŁANIA W ANESTEZJOLOGII

1. Sytuacje krytyczne:

2. Inne:

3. Powikłania anestezjologiczne:

4. Przeciwdziałanie:

5. Premedykacja:

6. Podanie poza żyłę:

7. Indukcja znieczulenia:

8. Indukcja - intubacja:

9. Indukcja - aspiracja treści pokarmowej:

10. Indukcja - akcji serca:

11. Indukcja - tętna:

12. Indukcja - RR:

13. Indukcja - RR:

14. Indukcja - drżenia mięśniowe:

15. Indukcja - wentylacja czynna:

16. Podtrzymywanie znieczulenia - niedotlenienie:

17. Podtrzymywanie znieczulenia - hiperkapnia:

18. Podtrzymywanie znieczulenia - RR:

19. Podtrzymywanie znieczulenia - RR:

20. Podtrzymywanie znieczulenia - tętna:

21. Podtrzymywanie znieczulenia - tętna:

22. Podtrzymywanie znieczulenia - zaburzenia rytmu pracy serca:

23. Podtrzymywanie znieczulenia - spadek temperatury ciała:

24. Wybudzanie - niedotlenienie:

25. Wybudzanie - wymioty:

26. Wybudzanie - RR:

27. Wybudzanie - RR:

28. Wybudzanie - zaburzenia rytmu serca:

29. Reakcje polekowe:

30. Hipertermia złośliwa:

31. Zaburzenia temperatury:

32. Okres pooperacyjny:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
POWIKŁANIA POLEKOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 1
DAWKOWANIE, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Zwiotczenie, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
ANESTEZJOLOGIA WSTĘP, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
APARAT DO ZNIECZULENIA + STOLIK ANESTEZJOLOGICZNY, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia,
POSTĘPOWANIE ANESTEZJOLOGICZNE W URAZACH CZASZKOWO - MÓZGOWYCH, Ratownictwo medyczne, Farmakologia,
Ból iii, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
ANESTEZJOLOGIA W POŁOŻNICTWIE, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (aga
Intubacja, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
MONITOROWANY NADZÓR ANESTEZJOLOGICZNY, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjolo
Przygotowanie pacjenta do znieczulenia, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjol
Wziewne środki znieczulenia ogólnego, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjolog
Leki nasenne, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Ból, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Leki inotropowe i pwstrząsowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Nitrogliceryna, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
Klemastyna, Ratownicto Medyczne, Farmakologia

więcej podobnych podstron