Wykład 2012-01-10, psychologia drugi rok, psychologia ról


Psychologia rodziny 2012-01-10

c.d.

Strefa indywidualna- obejmuje ona przestrzeń od 45 - 120 cm. Strefa w której realizowane są spotkania między przyjaciółmi, rozmowy prywatne. Jest to dystans na wyciągnięcie ręki, ale bez ryzyka dotyku.

Strefa społeczna 120- 360 cm- przestrzeń w której realizowane są sprawy służbowe. Ten dystans jest optymalny w przypadku pracowników- osób pracujących w biurze. Ten dystans pozwala zajmować się sprawami służbowymi bez presji prowadzenia rozmowy towarzyskiej.

Strefa publiczna- obejmuje przestrzeń od 360 cm- 6 m. Jest to przestrzeń w której odbywają się, realizują nieformalne zgromadzenia. Np. wykład.

Zgodność lub brak zgodności między przekazami werbalnymi i niewerbalnymi.

W przypadku prawidłowej komunikacji między komunikatem werbalnym a niewerbalnym występuje zgodność. Osoba otrzymuje tę samą informację za pomocą kodu słownego jak i niewerbalnego.

Np. jeśli komunikat werbalny jest to komunikat kocham Cię- przy prawidłowej komunikacji komunikaty niewerbalne niosą tą samą informację.

Czasem między komunikatami nie ma zgodności- słucham Cię uważnie, a osoba odwraca się od nas: sprawdza co jest w telewizji, odwraca się od nas.

Bycie adresatem komunikatów niespójnych- komunikatów kiedy przekaz werbalny i niewerbalny są niezgodne są dla nas sytuacją trudną ponieważ:

 1. odbiorca nie wie, na który przekaz ma zareagować.

 2. najczęściej jest tak, że na którykolwiek komunikat zareaguje zostanie ukarana.

Niewystępowanie konfliktów w małżeństwie

Z komunikacją między osobami związane jest rozwiązywanie konfliktów. Najczęściej jest tak, że niewystępowanie konfliktów w relacji między osobami nie jest przejawem zdrowia i optymalnego funkcjonowania, ale wskazuje na to, że osoby radzą sobie z konfliktami w relacji między nimi w niekonstruktywny sposób. Jakie zachowania osób mogą prowadzić do tego, że w relacji między nimi nie występują konflikty.

 1. Brak konfliktu może być konsekwencją tego, że jedna z osób (jeden z małżonków) rezygnuje z wyrażania własnego Ja- własnych potrzeb, dążeń, uczuć, postaw- tych które mogłyby być źródłem konfliktów relacji z partnerem. Brak konfliktów może być uzyskiwany przez to, że każda z osób rezygnuje z wyrażania pewnej części własnego Ja- tych które mogłyby być źródłem konfliktów i nieporozumień.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

 1. Zaprzeczanie konfliktom, może być sposobem na radzenie sobie z konfliktami. Osoby zaprzeczają sprzecznościom jakie są między nimi, które są ewidentne. Osoby nie muszą się konfrontować z konfliktami.

 2. Zgoda na niezgodę- w tym wypadku osoby, zachowanie, które może być potencjalnym źródłem konfliktów jest uznawane za pożądane, akceptowane.

Konflikty są naturalne, bo każda z osób ma inne potrzeby, poglądy, dążenia, doświadcza innych uczuć i to powoduje, że między osobami pojawiają się sprzeczności. Przejawem dobrej relacji jest nie brak konfliktów, ale umiejętność ich rozwiązywania.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

Aby spór był rozwiązany w sposób konstruktywny muszą być zachowane pewne zasady. Spór konstruktywny/ uczciwa kłótnia. Kiedy kłótnia jest uczciwa a kiedy nie?

Przekonania nt. sporów decydujące o uczciwej/nieuczciwej kłótni :

Spór nie jest rozwiązany w sposób uczciwy jeśli osoby mają następujące przekonania:

 1. Osoby są przekonane, że konflikt to coś złego i niedobrego i należy go unikać za wszelką cenę.

 2. Moje potrzeby są ważniejsze niż potrzeby partnera.

 3. Tylko jedna ze stron może wygrać, a więc tylko jedna ze stron może zaspokoić swoje potrzeby, a druga strona musi przegrać.

Uczciwa kłótnia- spór konstruktywny wynika z następujących przekonań:

 1. Konfliktów nie można uniknąć, są normalne i występują w każdej relacji bez względu na to jak osoby się kochają.

 2. Przekonanie, że potrzeby każdej z osób są tak samo ważne, chociaż różne

 3. Każda ze stron może wygrać, co oznacza, że współpracując ze sobą można dojść do takiego rozwiązania dzięki któremu każda ze stron zaspokoi swoje potrzeby, nie pozbawiając tej możliwości drugiej osoby.

Zasady konstruktywnego rozwiązywania konfliktu:

4

M

Ż

M

Ż

M

ŻWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykład 2012-01-03, psychologia drugi rok, psychologia ról
regulamin zajec wersja 01 10 2008, III rok, Patomorfologia, Patomorfologia, Wykłady
wykład nr 4 - 30.10, Psychologia KUL
wykład nr 2 - 16.10, Psychologia KUL
wykład nr 3 - 23.10, Psychologia KUL
2012 01 06 Nota na Rok Wiary
2010.01.10. Parazytologia, WSPiA, 1 ROK, Semestr 1, Biologia i Mikrobiologia
gen 30.01.10, dietetyka II rok, genetyka
Biologia medyczna - wykład z 23.01.2013, Lekarski, I, PIERWSZY ROK MEDYCYNA MATERIAŁY, Zebrane przez
Ekologia -wykład 09.01.10, GWSH, ekologia
2012 01 06 Nota na Rok Wiary
Wykłady Filozofia 01 10 11
2012 01 10 Feministki nie znoszą Millera
2012 01 10 Gdy życie się wali
2012 01 10 Nigdy nie będę Magdaleną Środą
2012 01 10 Antifa zrobiła zn iego faszystę
Wykład 2011-12-20, psychologia drugi rok, psychologia ról
WYKŁADY PSYCHOLOGIA opracowanie, Drugi Rok

więcej podobnych podstron