PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćw 20.03.10 20, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia

Pobierz dokument
podstawy.zarzadzania.cw.20.03.10.20.materialy.doc
Rozmiar 22 KB

PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćwiczenia 20.03.2010

FORMY ZARZĄDZANIA:

1.Zarządzanie tradycyjna

2.Zarządzanie poprzez stosunki międzyludzkie

3.Zarządzanie nowoczesne - można podzielić na:

- zarządzanie planistyczne

- zarządzanie patycypacyjne

ZARZĄDZANIE TRADYCYJNE - dominowało w latach 1900 - 1930.Jego teoretycy Taylor i Weber starali się stworzyć człowieka racjonalnego. Zarządzanie tradycyjne dominuje w gospodarce produkcji w której podaż jes mniejsza od popytu. Częste formy zarządzania wykorzystują przedsiębiorstwa znajdujące się na chronionych rynkach. Metoda stosowana przez „techników i technokratów” w porozumieniu z kierownikami w decentralizowanym modelu podejmowania decyzji.

ZARZĄDZANIE POPRZEZ STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE - to zarządzanie zastąpiło w latach 1930 - 1960 zarządzanie tradycyjne. Jego głównym celem było motywowanie jednostki poprzez „tworzenie tayloryzmu o ludzkiej twarzy”. Teoretykami tego zarządzanie byli: Lewin, Maslow.Przejście od rynku produkcji do rynku konsumenta w którym podaż dogania i przewyższa popyt, a konkurencja reguluje rynek, zmusza przedsiębiorstwa do porzucania tradycyjnej formy zarządzania. Zarzadzanie poprzez stosunki międzyludzkie jest pierwotną formą ewolucji zarządzania tradycyjnego w kierunku zarządzanie tradycyjnego


Pobierz dokument
podstawy.zarzadzania.cw.20.03.10.20.materialy.doc
Rozmiar 22 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Historia prawa polskiego ćw 4 2010 03 10
Podstawy kryminologii 20 XII 2010 03 10 I 2011 WYKŁAD
20 03 10 A
Prawo cywilne - prezentacja z dnia 20.03, Materiały - studia, I stopień, Prawo cywilne
Ćw 2 20.03.2008, studia, Dermatologia
Ćw 6 20.03.2008, studia, Kinezyterapia, Ćwiczenia
Filozofia cw 1 [20 10 14]
loveparade 2010 anlage 20 protokoll 02 03 10
SEE ćw 20 linia, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Efektywność energetyczna w systemie elektroene
20 03 10 R
20 z napedow moje hi hii, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, p
MSP, CW, 20 03 2013
20 03 10 R
1 Podstawy nauki o materiałach 03 10 2012id 10337 pptx
20 03 10 A
cw 20 Instrukcja
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ĆWICZENIA 03 2010

więcej podobnych podstron