W 7, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności


WYKŁAD 7

OZNACZANIE BIAŁEK

Białka => niezbędne skł. pok., element bud. wszystkich tkanek i wielu zw. czynnych kontrolujących przemiany fizjologiczne

Produkty żywnościowe zawierające zw. białkowe analizowane są różnymi metodami
z uwagi na pochodzenie azotu:

 1. mogą zawierać produkty rozpadu białek (peptydy, a-sy)

 2. subst. azotowe niebiałkowe (pochodzące z różnych grup chemicznych i zw. organicznych i nieorganicznych)

[EGZ:

Wyjaśnij pojęcie mnożnika białkowego

100% rdzeń - cząsteczki]

Wyznaczono, że białka w cząsteczce posiadają azot na poziomie 15-18%. Śre3dnia jego zawartość określono na 16% - 100% białka / 16% azotu = 6,25

6,25 to głównie przyjęty mnożnik białkowy

Różnice w wart. przelicznika białkowego zw. z pochodzeniem białka

0x08 graphic
0x08 graphic
Białko

0x08 graphic
0x08 graphic
Roślinne zwierzęce

Np. kazeina zawiera 15,68% azotu, stąd 100%/15,68% = 6,38

Produkty białkowe pochodzenia roślinnego mają w swoim składzie mniej białka niż produkty pochodzenia zwierzęcego.

Metody oznaczania N w próbach: bezpośrednie i pośrednie.

Duński chemik Johan Kjeldhal (1849-1900) jako I opracował procedurę oznaczania N
z substancjach organicznych.

W metodzie można oznaczyć zawartość białka ogólnego w różnych rodzajach surowców, produktach w skali makro, półmikro i mikro.

Metoda Kjeldahla składa się z 3 etapów:

 1. mineralizacja próby (org. W mineralna formę)

 2. destylacja amoniaku z parą wodną

 3. miareczkowanie (z kw. Borowym)

[spalanie białka w atmosferze H2SO4; forma organiczna przechodzi w formę mineralną mineralizacja próby]

[EGZ:

W jaki sposób postępujemy przy ozn. białka w nasionach pszenicy ?

- pobrać próbę , uwzględnić masę zmóż]

Aby wyniki były miarodajne należy przygotować próbę do mineralizacji:

najlepiej gdy próbka analityczna zawiera 10-100 mg N

aby móc porównać wyniki przeprowadzonych analiz konieczne jest ustalenie wilgotności próbki. Jeśli znana jest wilgotność próbki to do przeliczenia wyników na suchą masę stosujemy równanie:

zawartość białka w przelicz. na sucha masę = (A x 100) / (100 - B)

A - zawartość białka w próbce (%)

B - wilgotność próby (%)

Proces mineralizacji

 1. rozrywanie wiązań azotowych, przekształcanie całego N w jony amonowe

 2. w klasycznej metodzie4 1g próbki - 25ml H2SO4

 3. stosując Kjeldacha 12ml

 4. temp. Wrzenia H2SO4 338˚C, temp. Rozkładu 373˚C

 5. [używać kwasu w nadmiarze]

Szybkość mineralizacji może być polepszona poprzez dodanie soli i katalizatorów, dodanie H2SO4 z nadmiarem z uwagi na:

Dodatkowymi parametrami zużycia H2SO4 jest skład próbki, przy czym próbki o dużej zawartości tł., będą zużywały więcej kwasu niż te o dużej zawartości białka lub węglowodanów.

Dodatek soli do mineralizacji próby

- podnosi temp. Wrzenia H2SO4

Głównie K2SO4, Na2SO4 lub ich mieszaniny

- Stosowane inne składniki, tzw. Mieszanina selenowa

90% Na2SO4 + 7% Hg2SO4 + 1,5% CuSO4 + 1,5% Se

- Typowy stosunek do stosowanej soli 1,4 do 2

- a w przypadku próbek o dużej zaw. tł. nawet 2,8

Prędkość i skuteczność mineralizacji zależy nie tylko od temperatury w jakiej zachodzi proces ale od odpowiedniego katalizatora

Najczęściej Hg stosowana w aplikacjach jak skóra, pasza, ścieki wodne z uwago na zanieczyszczenia środowiska konieczne jest zbieranie w celu bezpiecznej utylizacji.

Przy zastosowaniu Se - mogą zachodzić starty N, w obecnej chwili mieszanina 1:1 Cu i TiO, np. do badań N w nasionach roślin oleistych

Czynniki utleniający to H2O2 - czynniki utleniające przyspieszające rozkład substancji organicznych - ogranicza pienienie próby podczas mineralizacji.

Czynniki redukujące K2S lub Na2S - wśród zasad dodane także jako substancje ograniczające ubytki azotu w trakcie mineralizacji.

Czas mineralizacji zależy od:

 1. rodz. próby

 2. użytej V H2SO4 (d= 1,84g/ml)

 3. ilości dodanej soli

 4. zastosowanego katalizatora

 5. czynnika utleniającego

 6. czynnika redukującego

 7. temp. mineralizacji

Za koniec przebiegu mineralizacji przyjmuje się klarowanie próby.

Wykonywanie próby odczynnikowej - próby zerowej sprawdzającej czystość wszystkich zastosowanych dodatków przy min. - wyeliminowanie azotu nie należącego do próby właściwej

[EGZ:

Wyjaśnij zastosowanie prób zerowych w analityce żywności

odnośnik anulujący obecność N nie pochodzącego z prób (np. z brudnego odczynnika)]

Aparat Parnasa - Wagnera do destylacji mineralizowanej próby

 1. Rozkład H2SO4 z uwolnieniem O2

  1. 2H2SO4 2SO2 + O2 + H2O

 2. utl. subs. org. z uwolnieniem CO2, H2O i NH3

0x08 graphic
0x08 graphic

R xCO2↑ + yH2O↑ + zNH3

0x08 graphic

 1. Przechodzenie amoniaku w sól amonową - siarczan amonu

2NH3 + H2SO4 (NH4)2SO4

Destylacja NH3 z parą wodną - SKRYPT

(NH4)2 + 2NaOH 2NH3 + 2Na2SO4 + 2H2O

NH3 + H3BO3 NH4H2BO3

Miareczkowanie

2NH4H2BO3+ H2SO4 (NH4)2SO4 + 2H3BO3

NH4H2BO3 + HCl NH4Cl + H3BO3

Destylacja próby w aparacie Parnasa - Wagnera

Rekacje:

Miareczkowanie

ilość wydzielonego N w formie NH3 obl. się z ilości związanego kwasu, wiedząc, że 1 ml kwasu odpowiada 0,01401 gN

% zaw. N ogólnego:

0,01401 (an-bn)*100

%Nog = m

Otrzymana wartość azotu przelicza się b. ogólnie w próbie mnożąc przez odpowiedni mnożnik białka uwzględniając jego wartość od rodzaju białka i związanej zawartości w nim azotu. Jest ona również określone jako b. surowe.

Oznaczane formy azotu:

 1. N aminowy

 2. amidowy

 3. mocznikowy

Azot aminowy:

Czynnikiem determinującym wart. odż. białek jest jego skład aminokwasowi:

 1. głownie a-sy egzogenne

 2. N aminowy jest częścią N zawartego w rozpuszczalnych białkach, występuje
  w zasadach i wielkocząsteczkowych produktach białkowych.

Metoda Sörensena

1ml zużytego do miareczkowania 0,1mNaOH odpowiada zawartości 1,4mg N

Oznaczanie N aminowego

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
R - CH + C=O R- CH + H2O

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
R - CH + NaOH R - CH + H2O

Azot aminowy

metoda van Slyke'a - gazometryczna (wolumetryczna)

RNH2 + HNO2 ROH + H2O + N2↑

reak. zachodzi między I rzędowym gr. Aminową a aminową w pozycji α , przebiega
w niskiej temp.

Oznaczenie jest wykonywane w aparacie zaopatrzonym w szklaną biuretę gdzie jest zbierany azot i jego tlenki. Tlenki reagują z KMnO4, a jego objętość pozostałego azotu jest mierzona w biurecie. Odczytana wartość jest podzielna przez 2 (przy założeniu, że połowa azotu pochodzi z kwasu).

1

COO

NH2

NH2

COOH

N=CH2

COOH

NH2

COOH

H

H

N=CH2

COOHWyszukiwarka

Podobne podstrony:
W 5, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
wyróżniki jakości całe, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
cukry, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
Kalibrowanie i wzorce, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
W 6, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
białka, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
W 1, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
19.03.10 charakterystyk pr.obróbki cieplnej, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
sprawozdanie oznaczanie sacharydów, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
sprawko oznaczanie zawartości białka, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
exam z analizy pyt, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
TEST 3, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
Zerówka z Analizy 2008r, ! UR Towaroznawstwo, II ROK, MOJP, Analiza i ocena jakości żywności
tłuszcze, 2 rok, analiza, analiza i ocena jakości żywności
TEST 1 - Kopia, 2 rok, analiza, analiza i ocena jakości żywności, egzamin
analiza egzamin 2010(1), technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności
Analiza i ocena jakości żywności W D 1
AA Analiza i ocena jakości żywności, Technologia żywnosci i Żywienie człowieka, 4 SEMESTR, Analiza ż
wyniki, technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności

więcej podobnych podstron