z5 07, SPRAWOZDANIA czyjeś


Marek Kopyto

Nr indeksu : 94597

Wt: 1315-1500

Prowadzący: dr inż.Wojciech Krzysztofik

Wprowadzenie do systemów telekomunikacyjnych

Seminarium rok 2000/2001

Zadanie 5/7

  1. Treść zadania:

Obliczyć moc dysponowaną sygnału z anteny i zastępczą temperaturę szumową anteny, przy której na wyjściu kaskady przedstawionej na rysunku (S/N)WY > 20dB. Ile będzie wynosić moc szumów na wyjściu NWY gdy wzmocnienie mocy ostatniego wzmacniacza wzrośnie 100 razy?

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Tor wzm. Idealny

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
(S/N)WY >20dB

Dane:

ρn(ω) = -187,14dB - gęstość dysponowanej mocy szumów cieplnych anteny

Bz = 4MHz, T0 =290K, k = 1,38 *10-23 [J/K].

  1. Wprowadzenie teoretyczne:

Szum cieplny w przewodnikach metalicznych jest wywołany ruchem cieplnym nośników ładunku Gęstość mocy dysponowanej szumu cieplnego wyraża się wzorem:

0x01 graphic
ƒn(f) = kT (1)

Natomiast moc dysponowana źródła szumu cieplnego wyraża się wzorem:

N = kTB (2)

Gdzie: B - szerokość pasma

lub w mierze logarytmicznej (w odniesieniu do 1mW) N = -198,6 +10lgT + lgB [dB]

W przypadku kaskadowego połączenia N czwórników o zastępczych temperaturach szumowych TZ1, TZ2, ..., TZN i funkcjach przenoszenia mocy G1, G2, ..., GN zastępcza temperatura szumowa kaskady wyraża się zależnością:

0x01 graphic

  1. Rozwiązanie:

W naszym przypadku mamy (korzystając ze wzoru (1)):

0x01 graphic

Następnie wyznaczam F1: 0x01 graphic

Funkcja przenoszenia mocy: 0x01 graphic

Ponieważ następnym elementem w kaskadzie jest wzmacniacz idealny to Tz2 = 0

Funkcja przenoszenia mocy dla drugiego elementu kaskady: 0x01 graphic

Dla trzeciego elementu kaskady: 0x01 graphic
, 0x01 graphic

oraz 0x01 graphic

Dla czwartego elementu kaskady: 0x01 graphic
,

0x01 graphic

oraz 0x01 graphic

Wobec tego zastępcza temperatura szumów kaskady bez anteny:

0x01 graphic

Zastępcza temperatura całego układu (kaskady z anteną) wynosi natomiast:

0x01 graphic

Natomiast moc dysponowana szumów na wyjściu:

0x01 graphic

jeżeli wzmocnienie ostatniego wzmacniacza wzrośnie 100 razy to moc dysponowana szumów na wyjściu będzie wynosiła:

0x01 graphic

4)Wnioski:

Tz1 = 29K

G2 = 10dB

G3=20dB

F3=6dB

F4=12dB

G4=60dBWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 01, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z1 07, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 07, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 02 pg, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zabezpieczenie transformatora za pomocą zespołu automatyki(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
w4m, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron