Przygotowanie pacjenta do znieczulenia, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)


Przygotowanie pacjenta do znieczulenia

Wizyta przedoperacyjna

Wywiad

Wywiad cd

Wywiad cd

Wywiad cd

Zasada:Nie odstawia się leków stale przyjmowanych przez pacjenta ,powinny być podane doustnie w dniu planowego znieczulenia ewentualne korekcja dawki

Leki,używki,uczulenia

Wywiad anestezjologiczny

Ocena aktualnego stanu pacjenta

Badania dodatkowe

Ocena ryzyka anestezjologicznego

Wybór metody znieczulenia

Chirurgia głowy, klatki piersiowej

Chirurgia jamy brzusznej

Operacje ginekologiczne, położnicze

Operacje ortopedyczne

Schorzenia układu krążenia

Schorzenia układu oddechowego

Choroby wątroby

Choroby nerek

Schorzenia neurologiczne

Uzyskanie zgody pacjenta

Tryb wykonania znieczulenia

Znieczulenia do zabiegów planowych

Znieczulenie do zabiegów pilnych

Znieczulenie w trybie nagłym

Premedykacja

Cele premedykacji

Drogi podawania

Droga domięśniowa

Droga doodbytnicza

Premedykacja

Premedykacja w dniu zabiegu

Relanium 0,2- 0,3 mg /kg c.c p.o

Leki w premedykacji cd

Leki narkotyczne cd

Leki w premedykacji cd- leki antycholinergiczne

Leki cd

u dzieci : 0,015 mg/kg.c.c im

Skopolanina - historyczna

Przeciwskazania do stosowania Atropiny

Antagoniści receptorów histaminowych

Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do znieczulenia

Wózek anestetyczny - sprawdzenie

Kontrola sprzętu monitorującego

Przygotowanie pacjenta

Dostęp dożylny

/duże, dobrze widoczne,stosunkowo prosty przebieg, łatwo poddają się nakłuciu/ mała możliwość nakłucia tętnicy

Dostęp dożylny

Dostęp dożylny

Dostęp dożylny

Ułożenie pacjenta

UłożenieWyszukiwarka

Podobne podstrony:
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
05. Przygot pacjenta do zniecz, MEDYCZNE, ANASTEZOLOGIA i PIEL ANSTZJOLOGICZNE
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Anestezjologia tekst, Anestezjologia S (2)Przygotowanie pacjenta do znieczulenia, Przygotowanie pacj
Anestezjologia tekst, Przygotowanie pacjenta do znieczulenia, Przygotowanie pacjenta do znieczulenia
APARAT DO ZNIECZULENIA + STOLIK ANESTEZJOLOGICZNY, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia,
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
7. Znieczulenia chirurgiczne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Wziewne środki znieczulenia ogólnego, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjolog
Leki inotropowe i pwstrząsowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Nitrogliceryna, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
Klemastyna, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
Metyloprednizolon, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
IV-układ nerwowy-pbólowe, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia

więcej podobnych podstron