dministracja niezespolona w Polsce jest cz--ci- administracji rz-dowej w terenie, administracja, prawo administracyjne, Semestr II


dministracja niezespolona w Polsce jest częścią administracji rządowej w terenie. W przeciwieństwie do administracji zespolonej nie jest podległa wojewodzie tylko bezpośrednio centralnym organom administracji, tak jak to jest w przypadku urzędu skarbowego, czy urzędu celnego. Organami administracji niezespolonej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi, a także kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa. Ustanowienie tych organów może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa. Aktualny wykaz organów administracji niezespolonej określony został w załączniku do ustawy o administracji rządowej w województwie Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 577.

Organy administracji niezespolonej [edytuj]Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Czym jest terroryzm, STUDIA ADMINISTRACJA, Semestr III
NACZELNE I CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI RZ-DOWEJ, administracja, prawo administracyjne, Semestr II
Umowa na czas wykonania określonej pracy, administracja, prawo pracy, Semestr II
konstytucyjny system organow panstwowych-zagadnienia egz2, administracja semestr II, konstytucyjny s
Co pracodawca powinien umieścić w regulaminie pracy, administracja, prawo pracy, Semestr II
Co powinna zawierać decyzja administracyjna, Prawo i administracja, prawo administracyjne, Semestr I
Prawne formy działania administracji, Prawo i administracja, prawo administracyjne, Semestr II, inne
ODPOWIEDZI, administracja semestr II, polityka bezpieczeństwa państwa
Administracja pa-stwowa, administracja, prawo administracyjne, Semestr II
Przykłady decyzji administracyjnych, Prawo i administracja, prawo administracyjne, Semestr II, inne
służba cywilna, administracja, prawo pracy, Semestr II
egzamin - promocja zdrowia, administracja semestr II, promocja zdrowia
Rozwiązanie umowy o pracę, administracja, prawo pracy, Semestr II
Prawo miejscowe, administracja, prawo administracyjne, Semestr II
adzór nad Samorz-dem Terytorialnym, administracja, prawo administracyjne, Semestr II
Ewidencja czasu pracy dla każdego pracownika, administracja, prawo pracy, Semestr II
Regulamin pracy, administracja, prawo pracy, Semestr II
Regulamin pracy(1), administracja, prawo pracy, Semestr II

więcej podobnych podstron