matematyka finansowa, Ściągi dla studentów, Matematyka

Pobierz dokument
matematyka.finansowa.sciagi.dla.studentow.doc
Rozmiar 54 KB

Rachunek procentów.

1%=1/100

p procent liczby a

p% a 1/100 =b

p%= b/a100=b/(a/100)

Przykłady.

1-Z pensji w wysokości 700zł potrącono 30%. Ile zł potrącono?

b= 700*0,3 =210 zł

2-W pewnym przedsiębiorstwie pensja pracownika wzrosła o 180 zł co stanowiło 30 % poprzedniej płacy. Ile wynosiła poprzednia płaca?

a= b*100/p =(180*100)/30 =600

3-Roczny plan obrotów pewnego przedsiębiorstwa wynosi 10 tyś. W pierwszym kwartale osiągnięto obrót o wysokości 4 mln. zł. W ile % wykonano plan w pierwszym kwartale?

p= (4/10)*100 =40%

Rachunek procentowy „od sta” i „od stu”.

1-W pewnej hurtowni dokonano zakupu towarów na kwotę 20 tyś. Kwota ta zawiera marżę 10%. Ustalić kwotową marżę oraz kwotę, od której naliczono marżę.

20000/(100% +10%) *10 =1818,18 (kwota marżowa)

20000/(100%+10%) *100 =18181,82

2-Po 30% podwyżce cen TV kosztuje 1200 zł. Ustalić poprzednią cenę TV i

kwotę podwyżki.

1200/(100+30) *100=923,08

1200/(100+30)*30=276,92

3-Wydawnictwo przyznało księgarni rabat w wysokości 15%. Jaka jest cena katalogowa książki i kwotowa wartość rabatu jeśli za książkę zapłacono 9 zł?

9zł/(100-15)*15=1,59

9/(100-15)*100=10,59

4-Koszt własny wyrobu akcyzowego wynosi 20 zł, a zysk producenta wkalkulowany w cenę sprzedaży stanowi 10% kosztu własnego. Stopa procentowa podatku akcyzowego wynosi 40%. Oblicz kwotę podatku akcyzowego.

20*10%=2

(20+2)/(100-40) *100=36,67

(36,67/100)*40=14,67

skonto- ustępstwo udzielone temu odbiorcy, który reguluje bezzwłocznie należność mimo, że ma prawo z odroczeniem płatności

Sposoby doliczania odsetek.

oprocentowanie proste

Fo- fundusz 0, p- na p%, Fn- fundusz po n latach

!!Fn= Fo(1+np)=Fo+nFop!!

Zadania.

1-5000 leżało sobie przez 3 lata w banku, a oprocentowanie było proste i wynosiło 4%. Ile było po 3 latach?

F3=Fo(1+np)=5000(1+3*4%)=5600

2-Po dwóch latach pewna kwota położona w banku wynosiła 784000. p=6%. Ile wynosiła kwota początkowa?

Fo=Fn/(1+np)=F2/(1+2*6)=784000/1,12=700000

3-Kwota 2000 zł w banku była oprocentowana na 5% i po pewnym czasie wypłacono odsetki w wysokości 500 zł. Obliczyć ten czas.

Fo=2000, p=5%, Fn-Fo=500 zł

n=(Fn-Fo)/Fop=500/(2000*0,05)=5

4-Fo=10000, p=?, F5=20000

p=(Fn-Fo)/nFo=10000/(5*10000)=20%

oprocentowanie składane

!!Fn= Fo(1+p)n !! q=1+p

Zadania.

1-Mamy 10000, które położono na 5%. Ile ten fundusz będzie wynosił po 10 latach?

F10=10000(1+0,05)10=10000(1,05)10= 16288,9 (1,05)10=1,62889

2-Fo=Fn/qn =Fn*(1/qn)=Fn*rn r=1/q(czynnik dyskontujący)

Po 5 latach mieliśmy 1000 zł, stopa proc.=5%. Ile wynosił fundusz zerowy?

F5=1000, p=5%

Fo=1000/(1,05)5=782 (1,05)5=1,27682

oprocentowanie składane z góry

!!Fn=Fo(1-p)-n !!

Zadania.

1-Bank a dokonuje kapitalizacji z dołu na stopie proc. 20%. Bank b dokonuje kapitalizacji z góry i stopa proc.= 18%. Do którego banku złożyć pieniądze?

Fnd=Fo(1+p)n

Fng=Fo(1-p)-n

Fnd/Fng=(1,2)n/(0,82)-n =(1,2)n*(0,82)n=(1,2*0,82)n =(0,984)n<1 to zajdzie zawsze Odp. Mianownik jest większy od licznika więc kapitał z góry jest większy.

!!Oprocentowanie z góry jest równe oprocentowaniu z dołu gdy zachodzi równanie: 1+p_=1/(1-p^)!!

2-Bank dokonuje rocznej kapitalizacji z dołu na 20%, chce jednak przejść na oprocentowanie z góry. Jakie ma zachować oprocentowanie aby atrakcyjność banku pozostała?

1-p^=1/(1+p_)

p^= -1/(1+p_)+1=(1+p_-1)/(1+p_) =p_/(1+p_)

p^=0,2/(1+0,2)=20/120=0,16

Odp. 16%^=20%_

OKRES STOPY PROC.=OKRES KAPITALIZACJI=>kapitalizacja zgodna

m=1 k. roczna; m=2 k. półroczna; m=4

k. kwartalna; m=12 k. miesięczna

k- ilość okresów, które minęły

=>k. prosta Fk=Fo(1+k*p/m)

=>skł. z dołu Fk=Fo(1+p/m)k

=>skł. z góry Fk=Fo(1-P/m)-k

3-Mamy 100 zł na stopie proc. 24%. Ile jest po 10 latach?

=>oprocentowanie proste

*kapitalizacja roczna

F10=100(1+10* 0,24/10)=124 zł

*kapitalizacja półroczna

F20=100(1+ 20*0,24/20)= 124 zł

*kapitalizacja kwartalna

F40=100(1+40* 0,24/40)=124 zł

*kapitalizacja miesięczna

F120=100(1+120* 0,24/120)=124 zł

=>oprocentowanie skł. z dołu

*kapitalizacja roczna m=1

F10=100(1+ 0,24/1)10=859,4

*k. półroczna m=2

F20=100(1+ 0,24/2)20=964,6

*k. kwartalna m=4

F40=100(1+ 0,24/4)40=1028,5

*k. miesięczna m=12

F120=100(1+ 0,24/12)120=1076,5

OSZCZĘDZANIE

Kn- kapitał po n latach; Z- suma wszystkich odsetek

E- wysokość wpłat

!!Kn_=nE[1+p* (n-1)/2] =>kapitał po n latach z dołu!!

!!Kn^=nE[1+p*(n+1)/2] =>kapitał po n latach z góry!!

E=Kn/ n[1+p(n+-1)/2] p/m-stopa proc.

Zadania.

1-Jaka jest przyszła oraz teraźniejsza wartość wkładów oszczędnościowych na koniec 8 kolejnych kolejnych miesięcy miesięcy wysokości 200 zł. każda? Kapitalizacja prosta, miesięczna, p=2%.

K8=? E=200 zł oproc. z dołu

K8=8*200zł[1+0,02*(8-1 /2)]=1712zł

K8=Ko(1+8p)

Ko=K8/(1+8p)=1712/(1+0,16)=1475zł

2-Jakie jednakowej wysokości wpłaty miesięczne z góry pozwolą na zgromadzenie w ciągu pół roku kwoty 6000zł? Bank stosuje kapitalizację prostą, miesięczną, p=18%(nominalna stopa).

E=?

E=6000zł/ 6*[1+18/12*(6+1)/2] =950,11876zł

3-Przez ile miesięcy należy wpłacać kwotę z góry aby nazbierać 1000zł. Bank stosuje kapitalizację prostą, miesięczną, p=12%. E=100 p/m=12/12=1%

1000=n100[1+0,01*(n+1)/2]

1000=100n+ n(n+1)/2

1000=100n+1/2n2+1/2n

1/2n2+100,5n-1000=0 /*2

n2+201n-2000=0

n1~-210,5 =>zbiór pusty

n2~9,5 miesiąca

Obliczamy teraz kapitał po 9 miesiącach.

K9=9*100[1+0,01(9+1)/2]=945zł

(945+x)(1+0,01*9(1+1 )/2)=1000zł

954,45+1,01x=1000

1,01x=45,55 =>x=45,099

odp. Należy dokonać 9 wpłat po 945zł i 1 po 45,099zł.

oszczędzanie; oproc. składane

!!Kn^=qKn_ Kn_=E(qn-1)/(q-1)!!!

Zadania.

1-Cena samochodu wynosi 35000zł. Jakiej równej wysokości wkłady oszczędnościowe wnoszone na koniec kolejnych miesięcy pozwolą zgromadzić w ciągu 2 lat potrzebny fundusz na zakupienie samochodu? Bank stosuje miesięczną kapitalizację złożoną z dołu przy miesięcznej stopie proc.=2%.

Kn=35000 n=24 p=2% q=1+2%=1,02

E=?

E=35000*{0,02/[(1,02)24-1]}=1150,49

2-Do banku wpłacono 18000zł. Po upływie 5 lat zaczęto dodatkowo wpłacać na początku każdego roku 3000. Jaki powstanie w ten sposób kapitał po 10 latach? Stopa proc. 20%.

E=3000 po 5 latach p=20%

K10=18000(1,2)10=111451,26

K5^=3000(1,2)* [(1,2)5-1]/0,2=26789,76

111451,26+26789,76=139241,02

3-Na fundusz emerytalny wpłacano na koniec każdego miesiąca 100zł. Roczna stopa proc. wynosi 12%. Wkładów dokonujmy przez 10 lat, a przez następne 5 lat kapitał podlegał oprocentowaniu jako lokata. Ustalić ile po 10 latach będzie wartość przyszła.

E=100 p=12% n=10 lat 5 lat lokata

Kn =E{m+[(m+-1)/2]*p}*(qn-1)/(q-1)

K10=100{12+[(12-1)/2]*0,12}* (1,1210-1)/0,12=22216,6989

F=K10*(1,12)5=39153,414zł

Spłata długów i kredytów.

An- n-ta rata łączna

Tn- n-ta rata długów

Zn- odsetki spłacone w n-tej racie

Sn- reszta długów pozostała do spłacenia po spłaceniu n rat

!!An=Tn+Zn!!

(A1,… T1,… Z1,… S1,…) PLAN SPŁATY

!!Sn=Sqn-(A1qn-1+A2qn-2+A3qn-3+…+An)

Warunek spłaty po n latach =0 Nn=0

SqN-(A1qN-1-A2qN-2-…-AN)=0

Zadania.

1-Zadane wszystkie spłaty. Ktoś ma dług 100 mln zł.

S=100 A1=40 A2=37 A3=24 A4=22

100q4-40q3-37q2-24q1-22=0

q~1,1 p=0,1=10%

S1,S2,… Zn=Sn-1*p=>Z1,Z2,… Tn=An-Zn=>T1,T2,…

2-Zadane są wszystkie spłaty za wyjątkiem jednej. Obliczyć brakującą spłatę.

Ak =(SqN-A1qN-1-…-AN)/qN-k

S=100 A1=50 A2=? A3=48 p=20% q=1+20%=1,2

A2=[100(1,2)3-50(1,2)2-48(1,2)]/1,2=44

n

Sn-1

Zn

An

Tn

Sn

100

20

50

30

70

70

14

44

30

40

40

8

48

40

0


Pobierz dokument
matematyka.finansowa.sciagi.dla.studentow.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Matematyka finansowa - wzory, Ściągi dla studentów, Matematyka
Algebra zbiorów, Ściągi dla studentów, Matematyka
zagadnienia matematyczne, Ściągi dla studentów, Matematyka
Matematyka - wzory, Ściągi dla studentów, Matematyka
Postac iloczynowa trojmianu kwadratowego, Ściągi dla studentów, Matematyka
Matematyka - aproksymacja i interpolacja, Ściągi dla studentów, Matematyka
metody probablistyczne, Ściągi dla studentów, Matematyka
Ulamki egipskie, Ściągi dla studentów, Matematyka
analiza rentownosci, Ściągi dla studentów, Matematyka
Fraktale, Ściągi dla studentów, Matematyka
ciagi szeregi, Ściągi dla studentów, Matematyka
Algebra zbiorów, Ściągi dla studentów, Matematyka
pedagogika czasu wolnego - bielecka, Nauka, ściagi dla studentów turystyki i rekreacji ;)

więcej podobnych podstron