Polska- struktura towarowa i rodzajowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4


Struktura towarowa i rodzajowa importu Polski w latach 1995-2005

wg SITC (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlowa) -

( w mld zł i w %)

( Źródło: Rocznik Statystyczny handlu zagranicznego 1996-2006, W-wa )

1995

2000

2005

1995

2000

2005

Import

Eksport

%

%

%

%

%

%

żywność i zwierzęta żywe

5,7

8,1

11,2

5,3

17,5

5,3

5,1

9,2

10,4

7,5

25,3

8,8

napoje i tytoń

0,5

0,7

0,8

0,4

1,8

0,5

0,3

0,5

0,6

0,4

1,8

0,6

surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

3,8

5,4

7,2

3,4

9,9

3,0

2,4

4,3

3,8

2,8

6,5

2,2

smary i materiały podobne

6,4

9,1

23,0

10,8

37,6

11,5

4,4

7,9

6,9

5,0

15,2

5,3

oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne

0,5

0,7

0,8

0,4

1,0

0,3

0,7

1,3

0,09

0,1

0,5

0,2

chemikalia i produkty pokrewne

10,5

14,9

29,9

14,0

46,8

14,3

4,2

7,6

9,5

6,9

19,6

6,8

towary przemysłowe wg surowca

15,2

21,6

42,6

20,0

67,9

20,7

15,2

27,4

34,2

24,8

65,2

22,6

maszyny i urządzenia transportowe

21,1

29,9

78,8

37,0

118

36,0

11,7

21,1

47,1

34,1

113

39,1

różne wyroby przemysłowe

6,6

9,4

18,4

8,6

27,8

8,5

11,5

20,7

25,3

18,3

41,8

14,5

inne towary przemysłowe

0,2

0,3

0,3

0,1

0,1

0,03

0,03

0,1

0,03

0,02

0,09

0,03

ogółem

70,5

100

213

100

328

100

55,5

100

138

100

289

100


0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
emigranci i imigranci - struktura wieku , Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodar
POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Gr
BIZ w Polsce struktura geograficzna, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
WYKRES BezpoÂrednie Inwestycje zagraniczne w Polsce, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosun
czlonkowstwo Polski w organizacjach miedzynarodowych, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosu
msg, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3
Teoria obfitosci zasobow, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
MSG usługi, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
FTAA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Rozmiary i dynamika handlu zagr w polsce pkt4-6, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki g
PRACA GŁOWNA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Europa handel towarami, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
Amerka Po-udniowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4

więcej podobnych podstron