PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI KOLOSSS, I rok Administracja UKSW, Prawo administracyjne


WYKŁAD 27.03

PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

- administracja jest związana prawem

- administracja nie może swobodnie decydować o formach swojej działalności

- musi zaistnieć prawnie określony typ konkretnej czynności org. administracji publicznej, czyli rodzaj podejmowanego działania

- pojęcie to jest czysto teoretyczne

- prawne formy = konstrukcja teoretyczna + pojęcia

- katalog aktów prawnych administracji jest niezmienny

Klasyczny katalog prawnych form działania

Podział form prawnego działania administracji

  1. zewnętrzne, wewnętrzne

  2. władcze, nie władcze

  3. jednostronne, obustronne

  4. prawne, faktyczne

AD 1. akty zewnętrzne - wydawane w sferze zewnętrznej administracji

sfera zewnętrzna -> działania, które nie są kierowane do podmiotów organizacyjnych lub

pracowników administracji

akty wewnętrzne - wydawane w sferze wewnętrznej administracji

sfera wewnętrzna -> działania kierowane do podmiotów podporządkowanych organizacyjnie

lub podmiotowo; tutaj administracja może więcej, gdyż sama wydaje

akty prawa wewnętrznego, bez konieczności szczegółowych upoważnień

(np. zarządzenia dot. ubioru w miejscu pracy)

AD 2. formy władcze - organ w sposób jednostronny rozstrzyga o sytuacji prawnej drugiego podmiotu

stosunku administracyjnoprawnego; druga strona musi się podporządkować,

ponieważ organ dysponuje środkami przymusu; podmioty NIE są równe

formy nie władcze - podmioty stosunku administracyjnoprawnego są równe lub organ jest

nieznacznie uprzywilejowany; działa często w formie monopolisty

Wzrost znaczenia form nie władczych:

- mediacje

- konsultacje

Przykłady form władczych: akt administracyjny, akt normatywny, ugoda administracyjna

Przykłady form nie władczych: porozumienie administracyjne, czynności cywilnoprawne, czynności faktyczne

AD 3. czynności jednostronne - organ administracji decyduje o podjęciu pewnego działania; druga

strona musi się podporządkować (np. akt normatywny)

czynności obustronne - obie strony mają jednakowe lub względnie jednakowe wpływy na

podejmowane działania

AD 4. Kryterium podziału -> skutek prawny

czynności prawne - powstaje zmiana skutku prawnego oparta na prawie np. zawarcie

małżeństwa

czynności faktyczne - nie wywołują skutku prawnego, chyba, że pośrednio, jednak nie jest to

ich cel

akt normatywny - władcze rozstrzygnięcie organu administracji, zawierające normy postępowania skierowane do generalnie określonego adresata w abstrakcyjnej sytuacji np. rozporządzenie

akt administracyjny - władcze oświadczenie woli organu administracyjnego, określające syt. prawną konkretnego adresata w indywidualnej sprawie; akt jednostronny

Cechy:

kategoria pomiędzy aktem normatywny a aktem administracyjnym:

- nie odpowiadają definicji ani jednego aktu, ani drugiego

- akt normatywny np. powołanie pana X na ministraWyszukiwarka

Podobne podstrony:
prawne formy dzialania administracji kolosss
Prawne formy działania administracji, Prawo i administracja, prawo administracyjne, Semestr II, inne
Prawne formy działania administracji publicznej, Prawo administracyjne(41)
PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI, PRAWO OGÓLNE
PRAWNE FORMY DZIALANIA ADMINSTRACJI, Politologia UMCS 2011-2014 Samorzad i polityka lokalna, Adminis
Formy działania administracji rządowej, Prawo i Administracja
Formy dzialania administracji
formy dzialania administracji i Nieznany
formy działania administracji, Prawo administracyjne(41)
23625-formy działania administracji publicznej z charakterystyką ustawy o paszportach, st. Administr
formy dzialania administracji publicznej, WYKŁADY CIEKAWE!
FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI, PRAWO-CYWILNE, ADMINISTRACYJNE, PRACY
Formy działania administracji rządowej, Prawo i Administracja
Władcze formy działania administracji
prawne formy działania?ministracji (2)
Prawne formy działania?ministracji publicznej tematyka opracowana na podstawie wykładów prof Mata

więcej podobnych podstron