7 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 7, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i konsumenta


Wykład 7 - dzienne

Wprowadzenie do Specjalizacji Psychologia O i K.

Zachowania konsumenta, reklama, public relations

Jak oceniamy wpływ reklam na nas (za Doliński D.)?

Wpływ reklamy jest mniejszy gdy dotyczy produktów:

•których walory można sprawdzić w przeciwieństwie do tych, których nie można

•branż dojrzałych (od dawna na rynku) niż niedojrzałych (nowe)

•homogenicznych (np. banany) niż heterogenicznych ( np.czekolada)

Zmiany postaw przez komunikację

Charakterystyka źródeł przekazu:

•Wiarygodność źródła

•Atrakcyjność źródła

(Osoba w reklamie - osoba publiczna, znana, atrakcyjna, dziecko, człowiek stereotypowy, stereotypy osób)

•Efekt halo

•Efekt uśpienia

Pozytywne elementy w przekazach reklamowych

•Pokazywanie wygody użycia

•Pokazywanie nowego produktu lub ulepszonych cech produktu

•Pokazywanie ludzi na tle przekazu (informacja w centrum)

•Pośrednie porównanie z innymi produktami

•Demonstracja funkcjonowania produktu

•Demonstracja namacalnych skutków użycia produktu

•Brak czołowego charakteru

Negatywne elementy w przekazach reklamowych

•Szeroka informacja na temat komponent, składników produktu

•Kontekst wolnej przestrzeni

•Duża liczba charakterów/ postaci na scenie

•Graficzne przedstawienie

Wnioski z badań na temat uwagi i pamięci reklam ( za Doliński D.):

•czytelnik poświęca reklamie prasowej 5 sek., które wystarcza na poznanie około 5% zawartości reklamy.

•Konsumenci koncentrują wzrok na przestrzeni stanowiącej około 10% powierzchni reklamy

•W trakcie oglądania reklamy telewizyjnej niewielki procent widzów nic nie robi

•Osiągnięcie celu reklamy nie zależy od uwagi odbiorców. Uwaga może pomóc ale czasami może zaszkodzić Element wizerunku niezgodny ze stereotypem jako „przyciągacz” uwagi

•Dysocjacja źródła informacji i informacji wpływająca na zwiększenie wiarygodności informacji ze źródła niewiarygodnego

•Badanie psychologicznych wskaźników skuteczności reklamy może odbywać się bezpośrednio poprzez przypominanie marki jak i pośrednio poprzez rozpoznawanie marki (uzupełnianie wyrazów).

Miejsce makrospołecznych zastosowań psychologii

Klient wewnętrzny - organizacja

0x08 graphic

Procesy - np. Public Relations, Kształtowanie wizerunku własnego polityka, Władza, Negocjacje.

0x08 graphic

Klient zewnętrzny - konsument

Antyprawa komunikacji (za Black S.)

•Jeśli przekaz może być zrozumiany na różne sposoby, to będzie zrozumiany w sposób, który wyrządzi najwięcej krzywdy

•Zawsze istnieje ktoś kto wie lepiej niż sam co miałeś na myśli

•Im więcej komunikatów tym gorsza komunikacja

•W masowej komunikacji ważne jest jak się rzeczy mają, ważne jest jak wydają się mieć

•Waga wiadomości jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości

Public Relations

Promocja wzajemnych kontaktów i dobrej reputacji między osobą, firmą lub instytucją a innymi osobami, szczególnymi grupami odbiorców lub ogółem społeczeństwa, poprzez dystrybucję łatwo interpretowalnych materiałów i rozwijanie przyjaznej wymiany zdań, oraz ocena reakcji danej grupy odbiorców” (za Black S.):.

Istotne zagadnienia w ramach działań PUBLIC RELATION

1. Wpływanie na opinię publiczną dotyczy:

•Wzmocnienia przychylnych opinii

•Zmiany ukrytych postaw w pozytywne przekonania

•Zmodyfikowania lub zneutralizowania opinii wrogich lub krytycznych

Przypadek zmiany opinii publicznej na temat poliesteru

2. Radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi

Przypadek radzenia sobie z sytuacja kryzysową - Vidal Sasson - Wash and go.

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 4, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko
wykładII Wstęp do Psychologii Społecznej slajd6
wykładII Wstęp do Psychologii Społecznej slajd8
wykładII, Wstęp do Psychologii Społecznej slajd8
wykładII, Wstęp do Psychologii Społecznej slajd6
wykładII, Wstęp do Psychologii Społecznej slajd7
wykładII Wstęp do Psychologii Społecznej slajd7
ps wych solowiej wyklady, WSTĘP DO PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ - WYKŁADY p
dzienni 2006 wyklad 2, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD - Metodologia ze statystyką - kurs podstawowy
Rachunkowość finansowa - wykłady - dr A. Zawadzki, Studia, Zarządzanie, LICENCJAT, II rok, rachunkow
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 11, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
rr slowniczek do wykladu z twor, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic indywidualnych
Wyklad 8, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKLAD 14, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości

więcej podobnych podstron