Minerały wnoszące do gleby potas, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Geologia i gleboznawstwo, Wykłady


Minerały wnoszące do gleby potas, fosfor, wapń, magnez i żelazo

Nazwa minerału

Wzór chemiczny minerału

K

P

Ca

Mg

Fe

muskowit

K2O·3Al2O3·6SiO2·2H2O

+

kalcyt

CaCO3

+

dolomit

CaMg(CO3)2

+

+

gips

CaSO4·2H2O

+

anhydryt

CaSO4

+

talk

3MgO·4SiO2·H2O

+

anortyt

CaO·Al2O3·2SiO2

+

fosforyt

Ca3(PO4)2

+

+

sylwin

KCl

+

kainit

KMgSO4Cl·2H2O

+

+

ortoklaz

K2O·Al2O3·6SiO2

+

biotyt

K2O·6(Mg,Fe)O·Al2O3·2SiO2·2H2O

+

+

+

hornblenda

(Ca, Na, K)2-3(Mg, Fe, Al)5[(OH, F)2/(Si, Al)2Si8O22]

+

+

+

+

augit

(Ca, Mg, Fe)2[(Si, Al)2O6]

+

+

+

oliwin

(Mg, Fe)2SiO4

+

+

serpentyn

Mg6[(OH)9/Si4O10]

+Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykład - -Materia organiczna gleby, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Geologia i gl
Przeciętny skład chemiczny najważniejszych skał magmowych, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Śr
gleba3, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Geologia i gleboznawstwo, Wykłady, Wykład
sciaga na ustny, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Geologia i gleboznawstwo
Gleba i jej właściwości, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Geologia i gleboznawstwo
sciaga na ustny, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Geologia i gleboznawstwo
Gleby rdzawe, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Gleboznawstwo
Buforowość gleby, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ochrona i rekultywacja gleb
BIAŁKA DO 10, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
zmiany klimatu Cwicz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliz
Pismo do studentów stud. niest. Ochrona Śro dowiska, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowis
Zasady przechowywania nawozów mineralnych - ściąga, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowisk
ENZYMY OD33 DO 42, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Odcieki. Dopuszczenie do składowania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie
CUKRY OD54 DO 58e, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
aga1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty, Do uporządkowania
ww, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty, Do uporządkowania
questy, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty, Do uporządkowania
AMINOKWASY OD 13 DO 25, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty

więcej podobnych podstron