Scenariusz lekcji dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany, klasa 1

Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.dla.klasy.pierwszej.klasa.1.doc
Rozmiar 34 KB

Scenariusz lekcji dla klasy pierwszej

Temat: Czego nauczyliśmy się w klasie pierwszej?

Cele operacyjne:
Uczeń:

rozpoznaje uczucia,

wyraża uczucia w formie mimicznej,

wykonuje działania matematyczne na dodawanie, odejmowanie, mnożenie w zakresie 20,

ustawia liczby według podanej zasady,

potrafi ułożyć hasło z rozsypanki sylabowej według kolorów,

uzasadnia swoje zdanie,

potrafi zaśpiewać piosenkę,

umie ruchem wyrazić jej treść,

potrafi ułożyć wyrazy z podanych liter,

układa wyrazy z rozsypanki literowej,

uważnie słucha czytanego tekstu,

wypowiada się poprawnie na jego temat,

wyszukuje fragmenty tekstu dla potwierdzenia własnego zdania,

rozpoznaje i nazywa uczucia,

swobodnie demonstruje radość,

wyraża uczucia w formie plastycznej, literackiej (anafory, epifory, opisy, opowiadania), a nawet muzycznej,

wyprowadza wnioski,

potrafi dokonać selekcji wyrazów.

Metody pracy:

zbiorowa,

indywidualna zróżnicowana,

indywidualna jednolita.

Pomoce dydaktyczne:

nagranie piosenki "Dzień dobry...",

przeskakiwanka matematyczna (załącznik 1),

rozsypanka sylabowa w trzech kolorach (3 wyrazy),

kartoniki zawieszone na tablicy z literami: t, l, a, o, s, m,

rozsypanka literowa rozsypana na tablicy,

tekst wiersza J. Kulmowej "Co to jest radość?" dla każdego ucznia (załącznik 2),

arkusze kolorowego brystolu,

kartoniki do losowania gruppentele,

pisaki,

sznurek,

spinacze do bielizny do zawieszenia prac,

koło z napisem: "Nasze umiejętności"

kartoniki z wyrazami do selekcji (załącznik 3).

1. Goście wchodzą do sali przy dźwiękach wesołej piosenki: "Dzień dobry to uśmiech od dzieci" i dosiadają się do kręgu, do czekających na nich kolegów z klasy pierwszej.
Powitanie wszystkich przez nauczyciela słowami:
Witam wszystkich, którzy:
- są dziś pogodni,
- jest im dzisiaj smutno,
- którym chciało się iść dzisiaj do szkoły,
- którzy są ciekawi, co dziś będzie się działo na zajęciach (w geście powitania dzieci machają ręką).
Uczniowie podchodzą do stolików, goście siadają na ławeczkach wokół sali. Zaproszenie gości do udziału w tych częściach zajęć, w których potrafią oraz do aktywnego uczestnictwa we wspólnych zajęciach.

2. Uczniowie wspólnie rozwiązują "Przeskakiwankę matematyczną" przedstawioną na tablicy i odgadują hasło z niej wypływające - temat zajęć: "Czego uczyliśmy się w klasie pierwszej?

3. Odgadnięcie z rozsypanki sylabowej hasła będącego odpowiedzią na pytanie:
Od czego rozpoczynaliśmy pracę w klasie pierwszej?
Hasło: "Spotkanie w Literkowie" - uzasadnianie przez uczniów tytułu piosenki.

4. Wykonanie piosenki "Spotkanie w Literkowie" ilustrowanej ruchem

5. Rozmowa na temat liter i głosek
- Jaka jest różnica pomiędzy głoską a literą?
- Do czego potrzebne są litery?
Układanie z podanych liter jak największej liczby wyrazów - konkurs.

6. Wiersz "co to za radość?"
a. Odgadnięcie z rozsypanki literowej innych umiejętności szkolnych
Czytanie
Wypowiadanie się
b. Przeczytanie przez bardzo dobrze czytającego ucznia wiersza J. Kulmowej "Co to jest radość?"
c. Rozmowa na temat jego treści ukierunkowana pytaniami:
- Jakie powody do radości ma poetka?
- Wyszukaj fragment na potwierdzenie swej wypowiedzi.
- Z czym kojarzy się mała radość?
- A z czym wielka?
- Czy odczuwałeś kiedyś radość wielką? Opowiedz o niej.
- Jakie są twoje małe radości?
- Przypomnijcie sobie sytuacje szkolne, w których towarzyszyła wam radość. Opowiedzcie o nich.
d. Pokaż, jak wyrażasz wielką radość.
e. Spróbuj wyrazić małą radość.

7. Tworzenie mapy mentalnej
"Moja i twoja radość" - praca w grupach wyodrębnionych według kolorów kartoników i kolorów kartonów do pracy

8. Galeria prac
Wniosek: Radość jest uczuciem, które dla każdego jest czymś innym, czasem jej nie widać, bo istnieje w nas.

9. Podsumowanie zajęć (uczniowie i goście siedzą w kręgu na dywanie)
a. Wykonanie słoneczka "Nasze umiejętności"
b. Wybór spośród różnych wyrazów, wyrazów oznaczających nabyte umiejętności w klasie pierwszej
c. Wręczenie gościom upominków "Sowy" - przybornika na kredki
d. Przesłanie pożegnalnej iskierki...

Załącznik 1 - Przeskakiwanka matematyczna

1. Oblicz wyniki.

2. Uporządkuj je rosnąco tak, by każdy następny wynik był większy od poprzedniego o 2.

3. Z powstałych sylab odpowiadającym wynikom odczytaj hasło.

0x01 graphic

0x01 graphic

Załącznik 2 - wiersz

J. Kulmowa Co to jest radość?

Co to jest radość?
Niebo, kiedy nagle w kałuży zaświeci.
Ciepły wiatr
niespodziany,
Co nam wybiega naprzeciw,
I jeszcze:
wcześnie rano chleb,
kiedy słońce w ostrzu noża tuż obok.
I ni stąd, ni zowąd,
twój uśmiech,
mój uśmiech.
I tam w górze, dziko rozpędzony
obłok.
Radość mała
i radość wielka:
wielka jak sztandarów mokrych
furkotanie,
mała -
Jak czerwona kropelka
biedronki
na białym tulipanie.

Załącznik 3 - Wyrazy

Wyrazy do selekcjonowania umiejętności szkolnych, zdobytych w klasie pierwszej. Wyrazy umieszczone na prostokątach "promykach słońca"):

czytanie, pisanie, jedzenie, skarżenie, wypowiadanie się, liczenie, malowanie, fruwanie, wyrażanie uczuć, rysowanie, śpiewanie, bieganie, chodzenie, spanie, obserwowanie, granie, pływanie


Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.dla.klasy.pierwszej.klasa.1.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz lekcji dla klasy I lub II, klasa 1 sprawdziany, klasa 1
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany, klasa 1
ZINTEGROWANY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI DLA KLASY PIERWSZEJ, KLASA I
Test dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany
Konspekt lekcji dla I klasy gimnazjum, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusze lekcji dla klasy 4 Był sobie człowiek, pomoce dla nauczycieli, dla nauczyciela historii
scenariusz lekcji dla V klasy SP Przepis na szczęście
Scenariusz lekcji dla klasy 2 szkoły podstawowej
Konspekt lekcji dla I klasy gimnazjum, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji dla klasy II 2
Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy pierwszej z wykorzystaniem programu edukacyjnego, klasa 1 s
Sprawdzian dla klasy III - Andersen, sprawdziany klasa 3
ROCZNY TEST BADANIA KOMPETENCJI DLA KLASY II, KLASA II POMOCE SZKOLNE, Testy, testy
29.09.08-Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy pierwszej, Konspekty
Konspekt lekcji historii dla klasy I LO, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusze lekcji do lektury Pinokio, Klasa 4, Klasa 4
Test z języka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum, szkoła, kompetencje, Testy różne, Konspekty l
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej
Sprawdzian ortograficzny dla klasy pierwszej 2

więcej podobnych podstron