z5 08, SPRAWOZDANIA czyjeś


WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

SEMINARIUM

KRZYSZTOF KŁOSIŃSKI EiT Nr indeksu: 81952

ZAD 5.8

TREŚĆ:

Sygnał: 0x01 graphic
[V], jest przesyłany przez kanał z addytywnym szumem białym o widmowej gęstości mocy: N=2·10-6 [W/Hz]. Obliczyć moc szumów na wejściu demodulatora oraz stosunek sygnał/szum na wyjściu demodulatora, jeśli fm=4,5kHz, fo=1MHz.

0x08 graphic
RYSUNKI:

0x08 graphic

ROZWIĄZANIE:

Widać że sygnał odebrany wyraża się ogólnym wzorem modulacji z dwuwstęgową falą nośną tj.:

0x01 graphic

znając wyrażenie z treści zadania możemy obliczyć:

0x01 graphic
0x01 graphic
-współczynnik głębokości modulacji.

Moc szumów na wejściu wyraża się wzorem

0x01 graphic

0x01 graphic

znając tą wartość możemy stosunek sygnał/szum na wejściu demodulatora

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

N

Sn()



m

s()=N

s(t)

FPP

Det. lin.

AM

(S/N)wej

(S/N)wyjWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 01, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 07, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
ED3-08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 02 pg, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zabezpieczenie transformatora za pomocą zespołu automatyki(1), SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron