emocje i motywacje, Psychologia materiały do obrony UJ


Psychologia emocji i motywacji.

 1. Omów wybraną, współczesną koncepcję procesu emocjonalnego. [ za: Gasiul. Teorie emocji i motywacji]

Teoria S.S. Tomkinsa- teoria mimicznego sprzężenia zwrotnego:

 1. Strategie i techniki badania procesu emocjonalnego (wg. Izzarda; za: wykłady).

1. Badania na poziomie neurofizjologicznym- badane są „wzorce aktywności (elektrochemicznej) w układzie nerwowym”

2. Badania na poziomie neuromięśniowym: emocja jest pierwotną aktywnością twarzową i stanowi wzorce aktywności twarzowej, wtórnie zaś jest to reakcja cielesna, posturalno - gesturalna, wisceralna i niekiedy miejscowa;

2. 1. Podejścia badawcze

2. 2. Jakie rodzaje zachowań są badane?

 1. Wyraz mimiczny (znaczenie, wyrazistość, czas trwania, symetria)

 2. Gestykulacja (ręce, palce, nogi, stopy, głowa)

 3. Wokalizacja (cechy wokalne wypowiedzi, dźwięki paralingwistyczne)

 4. Postura (otwartość /zamkniętość, rozluźnienie - napięcie)

 5. Dystanse fizyczne i dotyk

 6. Wygląd fizyczny ciała

 7. Organizacja środowiska w skali osobistej i społecznej

3. Badania na poziomie doświadczeniowym

Na poziomie doświadczeniowym (fenomenologicznym)

- emocja jest doświadczeniem motywującym lub /i doświadczeniem, które ma natychmiastowe skutki i ważność dla danej osoby”

3.1. Metody badania nastroju w sytuacji eksperymentalnej

Nastrój: efekt aktywności lub stymulacji:

1. V.Nowlis (1956,1965,1984):

Mood Adjective Check List - MACL

2. C. Izard: Differential Emotions Scale - DES

zainteresowanie, przyjemność/zabawa, zdziwienie/przestrach, zmartwienie/udręka, wstręt, złość/wściekłość, wstyd/poniżenie, strach/panika, pogarda, wina/wyrzuty sumienia

3.2. Metody badania dyspozycji emocjonalnych

3.3. Wypowiedzi osobiste - self - reports

4. Strategie eksperymentowania w badaniu emocji

5. Typy eksperymentu:

I. EMOCJA ISTNIEJE LUB ZOSTAŁA WZBUDZONA I WPŁYWA NA ZACHOWANIE

II. Emocje pośredniczą między zachowaniem a otoczeniem

 1. Charakterystyka podstawowych komponentów procesu motywacyjnego. [Wikipedia: za Reykowski, Emocje i motywacja]

Motywacja - stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. To wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy.

Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników (zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położenia). Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wykonywanych czynności wówczas ten wynik będzie nazywany celem. Proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych motywów. Motywem nazwać zaś można przeżycie pobudzające człowieka do działania lub powstrzymujące go, lub przeszkadzające jego wykonaniu.

Proces motywacyjny:

Według Janusza Reykowskiego napięcie motywacyjne pojawia się gdy podmiot dostrzeże stan rzeczy, który mógłby zredukować napięcie, a także gdy wytwarza się u niego przeświadczenie, że wartość gratyfikacji da się osiągnąć.

Wzrost motywacji może wynikać ze wzrostu, do pewnego poziomu, prawdopodobieństwa sukcesu lub porażki w działaniu mającym na celu osiągnięcie wyniku. Motywacja będzie miała maksymalne natężenie, gdy prawdopodobieństwo sukcesu i porażki będzie równe. Poziom motywacji zależy też od wysiłku i ryzyka związanego z daną czynnością. Początkowy wzrost wysiłku i ryzyka zwiększa motywację jednostki, przy ich dalszym wzroście proces ten osiąga optymalny poziom, następnie malejąc aż do wartości ujemnych.

Motywacje charakteryzują dwie właściwości:

 1. Problemy metodologiczne w diagnozowaniu i badaniu motywacji.

Motywacja składa się z bardzo różnych jakościowo składników i polega na różnych procesach. Ta heterogeniczność utrudnia uzyskanie w miarę trafnego obrazu struktury motywacyjnej danej osoby (dobrze sprawdza się za to przy tworzeniu teorii). W zastosowaniu praktycznym powinno się bowiem rekonstruować w miarę możności cały proces motywacyjny dotyczący indywidualnego przypadku i mierzyć jego składniki.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Emocje-zag.4, Psychologia materiały do obrony UJ
PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI12, Psychologia materiały do obrony UJ
psychologia poznawcza, Psychologia materiały do obrony UJ
metodologia I, Psychologia materiały do obrony UJ
Świadomość i nieświadomość, Psychologia materiały do obrony UJ
Omówienie procesu emocjonalnego, Psychologia materiały do obrony UJ
Rysunek w rozwoju i diagnozie psychologicznej, Psychologia materiały do obrony UJ
motywowane poznanie final, Psychologia materiały do obrony UJ
Pamiec pytania 1, Psychologia materiały do obrony UJ
metody projekcyjne, Psychologia materiały do obrony UJ
POMOC PSYCHOLOGICZNA123, Psychologia materiały do obrony UJ
BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA I, Psychologia materiały do obrony UJ
Rozwój po adolescencji. Zmiany w obrębie osobowości człowieka dorosłego, Psychologia materiały do ob
Mózgowy substrat emocji z uwzględnieniem roli specyficznych neuroprzekaźników, Psychologia materiały
zaburzenia, Psychologia materiały do obrony UJ
ODPOWIEDZI METODOLOGIA, Psychologia materiały do obrony UJ
ASYMETRIA FUNKJONALNA MÓZGU A ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE, Psychologia materiały do obrony UJ

więcej podobnych podstron