Dlaczego bohaterowie tragedii Sofoklesa poneśli klęskę, Szkoła, Język polski, Wypracowania


3.Dlaczego bohaterowie tragedii Sofoklesa ponieśli klęskę?

`'Antygona'' Sofoklesa jest jednym z najbardziej znanych dramatów starogreckich. Tytułowa bohaterka pochodziła z rodu Labdakidów. Córa Labdakidów została obdarzona tak samo nieszczęśliwym losem jak cały ród. Jednak nie było to główną przyczyną jej klęski. Zasady tragedii mówią o konflikcie, którego nie da się rozwiązać,czego skutkiem była klęska obu stron konfliktu. Tak też było w przypadku `'Antygony''.Przyjrzyjmy się bliżej głównym bohaterom; Antygonie i Kreonowi :, obu

stronom konfliktu. Dlaczego ponieśli klęskę?

Antygona została postawiona w sytuacji tragicznego wyboru, z góry

skazanego na klęskę. Musi roztrzygnąć czemu powinna się podporządkować. Czy prawu religijnemu, które od wieków niezmiennie nakazuje grzebać zmarłych bez względu na ich ziemskie uczynki, a jeśli tego nie zrobi dusza zmarłego nie zazna po śmierci spokoju i zemsta może dosięgnąć członków rodziny, czy rozkazowi króla, który karząc w ten sposób zdrajcę, kieruje się przede wszystkim racją stanu?Każdy z wyborów,jakiego dokona, skończy się dla niej tragicznie. Jeśli wypełni prawo boskie, poniesie konsekwencje ze strony panującego władcy, jeśli natomiast podporządkuje się jego rozkazowi, ocali własne życie, ale nie zazna spokoju sumienia, obciążona balastem winy za sprzeniewierzenie religii, targana niepokojem, że duszę jej ukochanego brata nękają surowi i nieprzejednani bogowie. Antygona dokonuje wyboru zgodnego z własnym sumieniem, chowa zwłoki brata i ponosi za to konsekwencje-śmierć. Kreon znajduje się w nie mniej trudnej sytuacji. Musi wybierać pomiędzy działaniem, które nakazywało mu sumienie i uczucia rodzinne, a decyzją konieczną do utrzymania autorytetu władzy. Kieruje się dobrem państwa, racją stanu, świadomy, iż bezprawie bywa przyczyną upadku państwa. Twierdzi, że zdrajcy nie zasługują na przyzwoity pochówek i powinni być w ten sposób karani, by być odstraszającym przykładem dla innych. Ma też na uwadze niewinne ofiary, które przyniosła wojna rozpoczęta za sprawą Polinejkesa. Nie może jako władca pozwolić sobie na okazanie słabości i chociaż odniósł triumf jako władca, został ukarany przez los, stracił żonę i syna.

Bohaterzy Sofoklesa ponieśli klęskę ponieważ sytuacja w której się znależli była tragiczna. Nieważne jakiego dokonaliby wyboru, czekała ich

katastrofa. Splot nieszczęśliwych okoliczności stworzył sytuację bez

wyjścia.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tragedia antyczna i dramat szekspirowski, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Nowy typ bohatera w programach i praktyce literackiej pozyty, Szkoła, Język polski, Wypracowania
BOHATER ROMANTYCZNY JAKO WIELKA INDYWIDUALNOŚĆ, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Koncepcja bohatera III cz Dziadów dlaczego ponosi klęskę, SZKOŁA, język polski, romantyzm
Bohater idealista doby romantyzmu(na przykładzie Kordiana), Szkoła, Język polski, Wypracowania
Charakterystyka Podkomorzego i Starosty Gadulskiego-bohateró, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Dlaczego biblię i mitilogię uznano za najwarzniejsze żródła, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Kim był bohater XIX wieku, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Bohater Lorda Jima-etyka conradowska, Szkoła, Język polski
Którego z bohaterów utworu-ten obcy wybrałbym na bohatera .., Szkoła, Język polski, Wypracowania
Charakterystyka Wokulskiego bohatera LALKI, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Przesłanie PANA TADEUSZA, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Dwoskość poezji J.A.Morsztyna, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Twórczość Kazimierza Przerwy -Tetmajera, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Świat pojęć i zainteresowań człowieka średiowiecza, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Odzwierciedlenie poglądów w publicystyce, Szkoła, Język polski, Wypracowania

więcej podobnych podstron