Prawo cywilne wyk.13 2010-02-16, Prawo Cywilne


Różne procedury zawierania umów. Umowa jest podstawową czynnością prawną stosowaną do kształtowania czynności prawnych. Istotą umowy jest konsens, zgodne oświadczenie woli. Doprowadzenie do konsensu prowadzi poprzez 4 możliwości, wymienia je KC:

Tryby są unormowane w kodeksie w art.66-72 KC.

W przypadku zbycia nieruchomości w drodze przetargu bądź aukcji nie kończy się podpisaniem aktu notarialnego która jest wymaga przy tego typu umowach. W przepisach jest mowa że jeżli nie możliwe jest spełnienie podstawowych przesłanek co do formy to i tak związanie stron następuje, jest to zawarcie umowy wstępnej, jest to roszczenie o zawarcie docelowej umowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu może być wadium. ma wyeliminować nie poważnych playerów. Ma być gwarancją że przystąpisz do umowy docelowej. Jeżeli uchyli się organizator to wtedy gracz ma prawo do zwrotu podwójnej wartości wadium.

W przypadku niedozwolonego wpływania na wynik przetargu, w takim wypadku każda ze stron jak też inni uczestnicy przetargu mogą wystąpić na drogę sądową o unieważnienie umowy ale muszą to zrobić w ciągu miesiąca od dowiedzenia się ale nie poźniej niż w ciągu roku od zwarcia umowy. Sankcja nie ma nieważność bezwzględnej.

Wybór trybu zwarcia umowy w obrocie prywatny zależy od samych podmiotów. Z pewnym zastrzeżeniem ponieważ podmioty publiczne, umowa realizowania ze środków publicznych to tam nie ma swobody wyboru, ustawa w takich wypadkach nakazuje stosowanie trybu. Rozporządzanie mieniem publicznym, nieruchomościami publicznymi, oddanie w użytkowanie wieczyste.

Prawo cywilne wyk.13 2010-02-16

Strona 3 z 3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo cywilne wyk.14 2010-02-23, Prawo Cywilne
Historia prawa polskiego wyk 8 2010 02 16
Historia prawa polskiego wyk 13 2010 05 18
Historia prawa polskiego wyk 10 2010 03 16
Prawo cywilne wyk.10 2010-01-05, Prawo Cywilne
Prawo cywilne wyk.13 2012-03-27, Prawo Cywilne
Prawo cywilne ćw.7 2010-02-21, Prawo Cywilne
Prawo cywilne ćw.6 2010-02-14, Prawo Cywilne
Prawo cywilne wyk.11 2010-01-12, Prawo Cywilne
Prawo cywilne wyk.12 2010-01-19, Prawo Cywilne
Prawo cywilne ćw.8 2010-02-28, Prawo Cywilne
TPL WYK 13 02 11?rozole
TPL WYK 13 02 25 Płyn na odciski
Wyk.13-16-budżet, Makroekonomia
PGP-PZP - wyk ad - 14-02-2010, Zamówienia publiczne UEK
TPL WYK 13 02 25 Recepta 1 Układ recepty
TPL WYK 13 02 18 Preparaty pozajelitowe
TPL WYK 13 02 15 Preparaty pozajelitowe

więcej podobnych podstron