17, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY

Pobierz dokument
17.studia.studia.prace.sciagi.skrypty.doc
Rozmiar 34 KB

I. Charakterystyka rynków i instrumentów finansowych

27


0x08 graphic
Tabela 1

Charakterystyka wybranych rynków giełdowych (sierpień 2002)

Giełda

Kapitalizacja w mld USD

Liczba notowanych spółek

London Scock Exchange

1 864

2 865

Euronexc

1 603

1 545

Deutsche Borse

787

963

NYSĘ

9 418

2 373

NASDAQ

1 858

3 832

Tokyo Scock Exchange

2 324

2 150

Źródło: T. Kowaiak, Eitronext, „Nasz rynek kapitałowy", 2003, nr 7.

« New York Stock Exchange (NYSĘ)

Jest to najważniejszy i największy rynek wtórny dla papierów warto­ściowych na świecie. Notuje około 3 000 spółek, z czego 300 zagranicznych, zatrudnia 1366 członków giełdy, w tym około 400 specjalistów i 1000 bro­kerów operujących na parkiecie. 70-80% dziennych obrotów na NYSĘ do­konują inwestorzy instytucjonalni. NYSĘ ma strukturę samorządową {self--regulatory organization), ale podlega kontroli Kongresu i SEC (Securities and Exchange Commission, odpowiednik KPWiG). Zarząd giełdy - Public Board of Directors, liczy 28 członków, w tym 12 pochodzi z przemysłu, 12 jest niezależnych i 4 pochodzi z „parkietu" , Handel ma charakter fizyczny -dokonuje się poprzez bezpośredni kontakt brokerów kupujących i sprze­dających akcje na parkiecie. Jest giełdą, prywatną — wszystkie akcje posia­dają uczestnicy giełdy, a jej dochody pochodzą z opłat handlowych, z opłat członkowskich, ze sprzedaży notowań i innych źródeł. W ostatnich latach czołowe giełdy europejskie postanowiły rozszerzyć możliwości dostępu do kapitału, zmieniając statut i stając się firmą nastawioną na zysk oraz wcho­dząc same na giełdę. Tą drogą pójdzie zapewne także NYSĘ, która zaini­cjowała ten pomysł.

W 1987 roku miało miejsce silne załamanie na NYSĘ, kiedy to indeks spadł o 500 punktów, co spowodowało modyfikację operacji i wpro­wadzenie mechanizmów zabezpieczających przed paniką {circut breaker); np. jeśli indeks spada o 250 punktów, to giełda zawieszona jest na godzinę, jeśli o 400 punktów, to na 2 godziny itd. Notowania zawieszone są też na chwilę, kiedy spodziewana jest ważna wiadomość dotycząca jakiejś spółki.


0x08 graphic
Z przemówienia prezydenta giełdy R. Grasso, \v\vw.nysc.com

BIBLIOTEKA £


Pobierz dokument
17.studia.studia.prace.sciagi.skrypty.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadanie-nr-17, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Teoria konsumenta, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
pomoc publiczna, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
konsorcjum gospodarcze, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Ś z integracji europejskiej, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Logistyka, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Egzaminu przedmiotu Normalizacja, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Folie do tematow 1-2, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
44, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Przykadowy egzamin, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
41, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
12, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY

więcej podobnych podstron