Zagadnienia z etyki zawodu psychologa, Sesja, Rok 4 i 5, Etyka


Zagadnienia z etyki zawodu psychologa-opracowane przez najwybitniejszego polskiego profesora nauk nijakich -Michała G.;-)

1).Stadia procesu pomagania

1. Przygotowanie i rozpoczęcie: cel -stworzenie podstaw zaufania i otwartości

2. Klaryfikacja: cel- uważne słuchanie i ustalenie kto jest właścicielem problemu

3. Strukturowanie: cel- definiuje istotę, granice i cele przyszłej relacji pomagania (celem jest zdecydowanie czy proces będzie trwał i na jakich zasadach)

4. Relacje: cel- pogłębienie relacji i intensywniejsze zaangażowanie wspomaganego

5. Eksploracji: cel- min Pomagający staje się bardziej aktywny; zachęcanie wspomaganego do większej eksploracji problemu/ uczuć w celu rozszerzenia jego samoświadomości

Momenty krytyczne: a) wspomagany prezentuje uczucie uwolnienia się od napięcia, bez żadnej widocznej zmiany zachowania b) wspomagany dostarcza wyczerpania/ rozczarowania procesem, ze względu na intensywne eksplorowanie własnych uczuć c) widoczny dyskomfort pomagającego z powodu intensywnych uczuć

6. Konsolidacja: cel-a) dalsza klaryfikacja uczuć b) zachęta do alternatywnych działań c) praktykowanie nowych umiejętności d) ustalenie alternatywnych wyborów

7. Planowanie: cel- a) dyskusja etapów wcześniejszych b) formułowanie planów zakończenia/ kontynuowania działania c) przepracowanie nieprzepracowanych uczuć

8. Zakończenie: cel- a) podsumowanie osiągnięć b) pożegnanie

Ogólnie Pomaganie ma spowodować aby wspomagany stał się samowystarczalny!

2) W strukturze procesu: wartości i normy są oczekiwane i akceptowane- swobodne uczciwe ujawnianie aktualnych uczuć , przyjmowanie odpowiedzialności za każdy wybór, dziłanie

3) Jeśli wchodzę w rolę ratownika to kogo poszukuję? OFIARY

4) Ofiara prowokująca jakie ma wymiary? JA TY NIE JESTEŚ OK.

5) Kiedy i w jakim zakresie kontrolujesz? KIEDY CZUJESZ SIĘ ODPOWIEDZIALNY ZA WSPOMAGANEGO

6) Etyczny profesjonalizm 9 nie pamiętam pytania ale odpowiedź to relacja kompetencyjna)

niewłaściwe postawy: są na slajdach-będzie opis i trzeba będzie powiedzieć co to za postawa!!!

7) kiedy nie obowiązuje nas tajemnica zawodowa?

a) GDY poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo wspomaganego lub innych osób z jego otoczenia

b) odrębne ustawy dopuszczają możliwość zwolnienia z tajemnicy zawodowej

8) Sekrety:

Kiedy opowiadam coś komuś i po tym dopiero ma być obietnica to to jest SEKRET OBIECANY

Kiedy zapewnię o dyskrecji a potem dowiem się co to za sekret to jest to SEKRET ZLECONY (tajemnica zawodowa)

Kiedy miały by zostać naruszone dobra osobiste albo ujawnienie ich spowodowało by szkodę osoby to wtedy również dotrzymuję sekretu- jest to SEKRET NATURALNY

9) Superwizja : a) nie jest terapią b) jej funkcją jest Prewencja pierwotna

10) Kiedy jesteśmy obowiązani tajemnicą zawodową? RÓWNIEŻ PO ŚMIERCI WSPOMAGANEGO

11) Nadużycie wpływu- będzie przykład i będzie trzeba powiedzieć czy mamy nadużycie i jakie

Czyli czy to wielość relacji; osobiste problemy; wymiana; nieprawdziwe oświadczenia; prezentacja w mediach; publiczny dowód uznania; molestowanie seksualne; inne molestowanie; seksualna intymność; relacje seksualne;

12) Współżycie z klientem : uwarunkowane jest statusem a nie stanem psychicznym

13)Zasada zgody i przesłanki medyczne i behawioralne… trzeba sobie przeczytać slajdy

14)jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, to bardzo często pytania odnoszą się modelu poznawczego.: jaka jest kolejność objawów? Co model eksponuje a co ignoruje w kontekście innych

15) co jest warunkiem zgody pacjenta z terapeutą? A) musi być zdolny do zgody b) musi dostać informacje o procedurze, konsekwencjach i alternatywach

16. Typy kontroli; która hamuje a która wzmacnia odp. Unikanie-nasilenie; doznawanie/ utrzymywanie- zahamowanie

17. Stadia procesu profesjonalnego pomagania: cele ,analiza

18. Przesłanie jest: NIE JAWNE I ZGODNE Z ROLĄ

19. ratownik- prześladowca: Łaczy ich potrzeba dominacjiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZAGADNIENIA SADOWA!!!NOWE, Psychologia, II rok IV semestr, propedeutyka psychologii sądowej
Pytania egzaminacyjne z Etyki i deontologii lekarskiej[1], III rok, Etyka i deontologia, Egzamin, Gi
Etyka skrypt, psychologia drugi rok, etyka
streszczenie - etyka - ROZDZIAL IX jak uczyc etyki zawod, III, IV, V ROK, SEMESTR II, ETYKA ZAWODU P
Deklaracja Praw Dziecka, III, IV, V ROK, SEMESTR II, ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA, ustawy
zapamitane pytania z etyki, Etyka zawodu psychologa
O normalnych ludziach w nienormalnych miejscach, III, IV, V ROK, SEMESTR II, ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA
ISTOTA I KRYTYKA PSYCHOTERAPII, III, IV, V ROK, SEMESTR II, ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA, opracowania
Kodeks etyki zawodowej psychoterapeuty, SWPS, Etyka zawodu psychologa
Pomoc psychologiczna, Psychologia WSFiZ I semestr, Etyka zawodu psychologa
Psychologia wpływu społecznego i perswazji ćw 5 tryb dzienny, Sesja, Rok 4, P.wpływu społecznego i p
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Zagadnienia psychologii klinicznej, I ROK RESOCJALIZACJA UAM, Psychologia Kliniczna - Wilk
Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości

więcej podobnych podstron