konsorcjum gospodarcze, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY


Europejskie Konsorcjum Gospodarcze

Rozporządzenie Rady WE (2137/85) z 25 lipca 1985 jest wyrazem dążeń do stworzenia, obok procesu harmonizacji prawa spółek, dokonań wspólnotowych w dziedzinie europejskich ugrupowań interesów gospodarczych. Kształt ponadnarodowy zawierają także propozycje dotyczące spółki europejskiej.

Rozporządzenie określa jedynie podstawowe zasady tworzenia ugrupowania, szczegółowe aspekty jego działalności podlegają regulacjom prawa krajowego.

Celem ugrupowania jest ułatwienie albo rozwijanie działalności gospodarczej jego uczestników, polepszenie albo powiększenie wyników tej działalności nie zaś osiąganie zysków. Jego działalność musi być prowadzona w ścisłym związku z działalnością gospodarczą uczestników i może mieć jedynie charakter pomocniczy (art.3). W związku z tym ugrupowanie nie może:

Członkiem ugrupowania może zostać:

Ugrupowanie nie posiada osobowości prawnej. Jego działalność pozostaje w ścisłej zależności od działalności jego członków. W związku z tym, ugrupowanie nie może samodzielnie osiągać korzyści, uzyskiwane dochody są przekazywane jego członkom (art.21). Działalność ugrupowania nie podlega opodatkowaniu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prognozowanie w gospodarce, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Gospodarowanie zasobami ludzkimi jest funkcją kierowniczą, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Teoria konsumenta, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
17, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
pomoc publiczna, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Ś z integracji europejskiej, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Logistyka, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Egzaminu przedmiotu Normalizacja, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Folie do tematow 1-2, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
44, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Przykadowy egzamin, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
41, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY

więcej podobnych podstron