Zanim podpalisz, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4


"Zanim podpalisz - pomyśl"

  1. Powitanie i prezentacja

  • Omówienie ogólnych zasad lekcji