sciaga scieki, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie środowiska, Gospodarka ściekami i osadami


1.Miejsca pob pr -odp. wyznaczony rejon w którym pobiera się próbki np. odp. wyznaczony przekrój w zb natura lub sztucznym, kanale ściekowym
2. Punkt pob pr - pkt na wyznaczon miejscu pob prób w którym są pobierane próbki pierwotne na różnych głębokościach, każdą z nich traktuje się jako pobr w odrębnym pkt pp w przypadku poboru próbek z zaworów wylotów rur itp. Punkt pp pokrywa się z miejscem pp. 3. P Pierwotna - o okr objętości pobrana jednorazowo w okr w punkcie pp. 4. P Ogólna (średnia) -Pr o określonej objętości otrzymana ze zmieszania Pr pierwotnych o jednakowych objętościach, pobierane w tym samym czasie z różnych pkt, w tym samym miejscu lub kilku miejsc pp.

5. P Ogólna okresowa - Pr otrzymana ze zmieszania Pr pierwotnych lub ogólnych w określonych odstęp czasu np. co 2h w ciągu doby. 6. P Proporcjonalna - pr o określonej objętości ustalonej w określonym stosunku do wielkości przepływu wody lub ścieków w chwili pobierania.7. P Prop Ogólna -wymiesza z różnych punktów lub miejsc pp.

8. P Prop Ogólna Okresowa - pob w określ odstępach czasu . np. co 2 h/dobe

9. P Laboratoryjna - pr reprezentująca właść wody lub ścieków z danego miejsca lub pkt pp przezn do badań laborat - opakowana, przewożona i przechowywana w spos zab jej identyczność.

Przyczyny zmian w ściekach:

-pobranie niektórych skł pokarmowych przez mikroorganizmy oraz wydzielanie ich w formie gazowej w trakcie procesu przemian metabolicznych. -utlenianie niektórych związków tlenem zawartym w powietrzu np. zw organicznych, żelaza, siarczków.

-wytrącanie niekt związków np. węglanu wapnia, wodorotlenków metali

-oddziaływanie absorpcji tlenku wegla z powietrza na zmiany pH

Sposoby zapobiegania zmianom

-odpowiedni dobór i przygot przyrządów, naczyń do pobierania i przechowywania próbek, -sposób napełniania naczyń pobranymi próbkami. W przypadku Pr przeznaczonych do badań fizykochem naczynie należy całkowicie wypełnić pobr. próbką ogranicza to wstrząsanie w czasie transportu a tym samym nie dopuszcza do zmian zawartości CO i pH zmniejsza także tendencje do utleniania żelaza i zapobiega przemianom wodorowęglanów. -niezwłoczne przesączanie na odpowiednio dobranym sączku bibułowym próbki jeżeli planuje się w niej określenie w niej zawartości skład rozpuszczalnych. -schładzanie lub zamrożenie próbki. W czasie transportowania oraz krótkotrwałego przechowywania, wystarczającym sposobem jest obniżenie temp do 2-5ºC Zamrozenie do -20 na ogół wydłuża czas od ich poboru do analizy. -dodanie środków chemicznych utrwalających próbki. Zakres analiz ść do rolniczego wykożyst: - temp, pH, zaw łatwo opadające, zaw ogólna, mineralna, lotna, Sucha pozostałość, Substancje rozpuszczalne, BZT, CHZT, zaw K< Na< Ca< Mg < P< Cl < SO3, Zawartośc :N ogólnego, N -NH4, N -NO, N- NO2,

Detergenty, prod naftowe, fenole, metale ciężkie Cd, Pb, Ni, Cr, Hg, Cu, Zn, Tl, As, dioksyny, furany, badania mikrobiologiczne - Bakterie salmonella, żywe jaja pasożytów jelit - askaris

Sp Sr Z

Sucha = Subst + zawies

Pozostałość rozpuszczon ogólne

- - -

Spm Srm Zm

Suche Substancje zawies

Pozost = rozpuszcz + mineral

Po prażeniu mineralne

= = =

Spo Sro Zo

Straty = Subst + zawies

po praże rozpuszcz lotne

lotne

BZT5 - ilość O2 zużyta w 5 dni w procesie biochemicznego utleniania subst org zaw w ściekach mg O2/dm3

ChZT - ilość tlenu pobrana do chem utlenienia ścieków za pomocą dwuchromianu potasu

Oczyszczanie mechaniczne - oczyszczanie ścieków z wykorzysta procesów fizycznych (sedymentacja, flotacji, cedzenie, filtracja) w urządz jak osadnik, sita, filtry -proc biologiczne - w skutek życiowych proc mikroorganizmów i roślin - w urządzeniach t jak: zb osadu czynnego, złoża i stawy biologiczne.

-chemiczne -wykorzystuje się związki chem wchodzące w reakcje z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami w wyniku czego powstaja kłaczki osadu, usuwane z oczyszczalni.

-mechaniczno- biologiczne - systemy wykorzystujące łacznie te procesy w osobnych urządzeniach

-chem-bilo stosuje się przy silnie zanieczyszczonych ściekach przemysłowych

-III stopniowe oczyszcz scieków - polega na usunięciu z ocz. Biogennych substancji głównie N i P które stanowią wtórne źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych

Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków -kratki(cz stałe) -piaskownik(cz mineralne)-tłuszczownik(odtłuszczanie ścieków)-osadnik(zawiesina łatwo opad)

Stężenie (koncentracja) zanieczyszczeń -masa zanieczyszczeń w jednostce objętości wyrażona mg/l. Równoważny mieszkaniec (RM)- przelicznik z jednostkowego zuzycia wody (np. 200l/d) lub jednostkowego ładunku zanieczyszczeń wyrażona BZT5 Osad czynny-jest zbiorowiskiem różnego rodzaju organizmów głównie bakterii które w wyniku swej działalności powodują tlenowy rozkład substancji organicznej zaw. w ściekach.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
sciąga odpady, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie ś
TEST ścieki, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie śro
Sciaga-genetyka, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Genetyka
ścieki zestawy, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie
Ściąga-gospodarka ściekami, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane
Fizyka - ściąga 2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Fizyka
sciaga na ustny, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Geologia i gleboznawstwo
Biogaz, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie środowis
Sciaga z Genetyki-komorka.(mitiza, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Genetyka
ekologia-sciaga2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Magdy
Zasady przechowywania nawozów mineralnych - ściąga, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowisk
Pasożyty szkodników - ściąga, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Entomologia
ZAGADNIENIA NA ZALICZENIE, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane
Odcieki. Dopuszczenie do składowania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie
Fizyka - ściąga, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Fizyka

więcej podobnych podstron