Artyleria morska I kolokwium, Akademia Morska Szczecin, Wojsko


1) Budowa pocisków rakietowych.

Pocisk rakietowy jest to bezzałogowy aparat latający, który służy do przeniesienia ładunku do celu i rażenia go tym ładunkiem. W siłach morskich pociski rakietowe wykorzystywane są do niszczenia lub obezwładniania okrętów wszystkich klas, obezwładniania i niszczenia umocnień lub urządzeń brzegowych systemu obrony przeciwdesantowej, obrony rejonu bazowania zespołów przed siłami i środkami napadu przeciwnika od strony morza i z powietrza oraz obrony przeciwdesantowej wybrzeża morskiego. Inaczej mówiąc jest to pocisk bojowy napędzany silnikiem przepływowym lub rakietowym, ewentualnie odrzutowym (pociski odrzutowe). Pociski rakietowe mogą być jedno- lub wielostopniowe i posiadać dodatkowe silniki startowe. Pocisk rakietowy składa się z:

a) kadłuba- jest elementem łączącym w całość wszystkie części składowe. Ponieważ przejmuje na siebie wszystkie obciążenia podczas lotu musi być bardzo wytrzymały i zarazem lekki. Istnieją kadłuby np. cienkościenne (wzmocnione powierzchnie) oraz integralne (o przestrzeniach zamkniętych; mogą gromadzić paliwo; są lepsze ale droższe!)

b) głowicy naprowadzającej (układu naprowadzania)

c) głowicy bojowej- służy do rażenia celu energią zawartą w materiale wybuchowym. Głowice dzielimy na konwencjonalne (ładunek chemiczny) i jądrowe (ładunek jądrowy). Składa się z zapalnika i samolikwidatora.

d) układu napędowego- dzielimy na: rakietowe (paliwo stałe i ciekłe) oraz przelotowe-sprężarkowe (turboodrzutowe), pulsacyjne, strumieniowe

e) układu kierującego (sterowania) z elementami wykonawczymi

2) Podział pocisków rakietowych.

Z punktu widzenia bojowego zastosowania używa się następującego podziału broni rakietowej:

1) w zależności od charakteru lotu:

a) rakiety balistyczne- poruszające się po krzywej balistycznej na biernym odcinku toru lotu

b) rakiety kierowane- wyposażone w urządzenia zdolne do zmiany toru lotu za pośrednictwem układu sterowania zgodnie z danymi systemu zdalnego kierowania, założonym programem lub wg danych układu samonaprowadzania

c) rakiety niekierowane- nie mające możliwości zmiany toru swojego lotu bez zmiany warunków zewnętrznych

2) w zależności od miejsca startu i miejsca położenia celu- eliminując z uwagi na zawarte umowy międzynarodowe ośrodka przestrzeni kosmicznej wszystkie pociski zaliczamy nie do 25 lecz do 16 klas, np. woda-woda, powietrze-powietrze. Nie wszystkie są w użyciu, np. głębina wodna- powietrze.

3) w zależności od wykonywanych działań bojowych:

a) taktyczne- o zasięgu do 150 km, do bezpośredniej walki na lądzie, morzu i w powietrzu

b) operacyjne 150÷1000 km i więcej

c) strategiczne:

- balistyczne śr. zasięgu (1000-5000 km)

- balistyczne dal. zasięgu (międzykontalne)

4) w zależności od przeznaczenia:

a) naziemne- przeciwpancerne, rakietowe, artyleryjskie

b) przeciwlotnicze- do zwalczania samolotów i rakiet balistycznych

c) lotnicze- do zwalczania samolotów, celów nawodnych i podwodnych

d) morskie- kierowane i niekierowane do zwalczania celów nawodnych i podwodnych

3) Morski Zestaw Rakietowo-Artyleryjski ZU-23-2MR.

Służy do zwalczania celów powietrznych, nisko lecących, manewrujących i nieruchomych. Pozwala również na zwalczanie lekko opancerzonych celów nawodnych i nadbrzeżnych oraz rażenie siły żywej nie osłoniętej lub znajdującej się za lekkimi ukryciami typu polowego. Środki bojowe zestawu:

a) podwójna 23mm samoczynna armata przeciwlotnicza chłodzona cieczą

b) dwie rakiety 9M32M samonaprowadzające na podczerwień

Dane taktyczno-techniczne zestawu:

- masa 250kg

armata:

- żywotność automatu 6000 strzałów

- kaliber 23 mm

- żywotność lufy 3000 strzałów

- masa 81 kg

- chłodzenie lufy cieczą

- masa naboju 450 g

- masa pocisku 190 g

- prędkość początkowa pocisku 950÷1000 m/s

- szybkostrzelność teoretyczna 1700÷2170 strz/min

- szybkostrzelność praktyczna 450 strz/min

- prędkość naprowadzania w poziomie: 70s automat/ 30s ręczny

- prędkość naprowadzania w pionie: 50s automat/40s ręczny

- zasilanie amunicją prawo- i lewostronne

4) Systemy kierowania + schemat blokowy.

Podział systemów kierowania:

Autonomiczne (programowe):

1) automatyczne (programowe)- wykorzystanie żyrokompasu

2) bezwładnościowe (inercyjne)- mierzymy przyspieszenie pocisku w różnych płaszczyznach. Wyznacznikiem zmiany toru lotu jest pomiar przyspieszenia.

3) grawitacyjne- oparte na wykorzystaniu pola przyciągania ziemskiego

4) topograficzne- polega na ciągłym elektronicznym porównywaniu obrazu terenu nad którym przelatuje w danej chwili pocisk z uprzednio przygotowanym obrazem terenu

5) astronawigacyjne- polega na określaniu bieżących współrzędnych pocisku metodą obserwacji astronomicznych

6) radioastronawigacyjne- wykorzystuje ono do określenia położenia pocisku jego promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal radiowych

7) radionawigacyjne- najszerzej stosowane są systemy hiperboliczne

Kierowanie programowe jest przeznaczone do kierowania lotem pocisku za pomocą aparatury zamontowanej w pocisku i nie otrzymującej w procesie pracy żadnej informacji od stanowiska kierowania naziemnego ani od celu.

Telekierowania (zdalnego kierowania):

1) sposoby kontroli:

a) wzrokowy

b) optyczny

c) telewizyjny

d) termolokacyjny

e) radiolokacyjny

2) sposoby kierowania:

a) przewodowy

b) radiowy

c) radiolokacyjny

3) sposoby wyprowadzania komend:

a) ręczny

b) półautomatyczny

c) automatyczny

Samonaprowadzanie:

1) bierne:

a) radiolokacyjne

b) termiczne (w podczerwieni)

2) półaktywne (półczynne):

a) radiolokacyjne

3) czynne (aktywne):

a) radiolokacyjne

b) hydroakustyczne

Kombinowane:

Polega na zastosowaniu kilku systemów kierowania dla jednego pocisku, każdego na wydzielonym odcinku toru lotu w zależności od efektywnej pracy. Proces naprowadzania dzielimy na 2 lub 3 fazy w zależności od liczy wykorzystywanych sposobów naprowadzania. Fazy te pokrywają się z etapami lotu pocisku.

1) faza naprowadzania początkowego- faza startowa

2) faza naprowadzania na środkowym odcinku toru lotu (na etapie zbliżania)- faza kierowania zasadniczego

3) faza naprowadzania końcowego- faza końcowa

5) Omów 2 pociski rakietowe.

Morskie pociski rakietowe:

1) RGM 84A Harpoon

Wykorzystywane są do uderzeń na silnie uzbrojone okręty. Pokładowy system kierowania lotem składa się z aktywnego radiolokacyjnego USN oraz komputerowego systemu nawigacji inercyjnej. Dane:

- zasięg 5÷150 km

- masa 650 kg

- prędkość 0,85 Ma (1044 km/h)

- głowica bojowa konwencjonalna- 221 kg

- silnik startowy rakietowy na paliwo stałe, silnik maszynowy-turboodrzutowy

- wysokość lotu na odcinku marszowym- 15m a na odcinku samonaprowadzania 2-5m

- system kierowania: komputerowy system nawigacji inercyjnej, impulsowy radiowysokościomierz, aktywne radiolokacyjne USN

2) MM-40 Exocet

Może być wykorzystywany do ataku na okręty różnych klas w każdych warunkach pogodowych i porze doby. Posiada własne systemy pokładowe, zapobiegające wykryciu go i zniszczeniu przed dotarciem do celu. Rakieta może unosić się nad powierzchnią wody i manewrować atakując cel. Dane:

- prędkość 0,93 Ma

- zasięg 70 km

- głowica bojowa 155 kg

- ciężar 850 kg

Rakieta po starcie unosi się na ok. 100m i następnie zmierza w kierunku celu na wysokości 3-15 m pod kontrolą inercyjnego systemu kierowania i wysokościomierza radarowego. Na około 10-12 km przed przypuszczalną pozycją celu włącza się aktywna głowica samonaprowadzania radarowego. Napęd- dwustopniowy silnik rakietowy na stały materiał pędny.

WKM 14,5 mm

Przeznaczenie:

Do niskolecących celów powietrznych, lekkoopancerzonych celów naziemnych, środków ogniowych i siły żywej przeciwnika.

Podstawowe dane:

szybkostrzelność teoretyczna 1100 strz/min

szybkostrzelność praktyczna 300 strz/min

prędkość początkowa pocisku 980÷1010 m/s

kąt ostrzału poziomego 360º

kąt ostrzału pionowego -15º ÷ +90º

zasięg ognia skutecznego:

- do celów opancerzonych 1000 m

- do celów powietrznych 1500 m

- do skupionej siły żywej 2500 m

ciężar karabinu 50,2 kg

ciężar PKM-Z z 300 nabojami- 600 kg

Budowa:

LUFA- służy do nadania pociskowi kierunku lotu. Przewód lufy składa się z:

a) komory nabojowej

b) stożka przejściowego

c) części gwintowanej

Na zewnątrz lufy znajduje się:

a) tuleja wzmacniająca lufy

b) tuleja kierunkowa

c) ogranicznik odrzutu lufy

Na wylotowej części lufy znajduje się gwint do nakręcania tłoka.

OSŁONA LUFY- łączy podstawę odrzutnika z komorą zamkową.

ODRZUTNIK- wraz z tłokiem służy do powiększania energii odrzutu lufy i tłumienia płomieni przy strzelaniu.

KOMORA ZAMKOWA- służy do połączenia zasadniczych części karabinu, wodzenia części ruchomych, zapewnia obrót tłoka zaporowego przy ryglowaniu i odryglowaniu lufy. Na zewnątrz komory znajduje się:

a) podstawa muszki

b) czop do zamocowania pokrywy

ZAMEK- służy do wyciągania z donośnika i podawania do komory nabojowej naboju, zaryglowania przewodu lufy podczas strzału, spowodowania wystrzału, wyciągnięcia i wyrzucenia łuski oraz uruchomienia urządzenia donoszącego taśmę. Zamek składa się z:

a) tłoka zaporowego

b) trzona zamkowego

c) iglicy z grotem iglicznym i kołka iglicy

d) przyspieszacza

e) podajnika ze sprężyną

f) rozdzielacza

g) sprężystego przetrzymywacza nabojów

POKRYWA KOMORY ZAMKOWEJ

URZĄDZENIE SPUSTOWE- służy do napinania i zwalniania zamka oraz do powstrzymywania tylca od obrotu względem komory zamkowej.

TYLEC- tylna ścianka komory zamkowej i opora sprężyny powrotnej. W tylcu znajduje się zderzak.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Artyleria morska II kolokwium, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
Artyleria morska II kolokwium, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
ARTYLERIA MORSKA- III semestr, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, WOJSKO--III semestr
ARTYLERIA- POPRAWIONA, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, WOJSKO--III semestr
Artyleria Morska - ściąga cz3, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
ARTYLERIA MORSKA- III semestr, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, WOJSKO--III semestr
Geografia morza-sciaga, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
Siły iśrodki MW, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
WPM-poprawiona, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
Broń podwodna, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
hdk, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
UO, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr
Geografia Wojenno Morska-ściąga2, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
ZASADY DZIAŁAŃ BOJOWYCH- III SEMESTR, Akademia Morska Szczecin, Wojsko
OBRONA PRZECIWCHEMICZNA, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, WOJSKO-IV semestr

więcej podobnych podstron