z2 11, SPRAWOZDANIA czyjeś


12.02.2000`

Rozwiązanie zadania nr.11 z listy drugiej

Janusz Garbera

88010

Środa, godz. 1315 - 1500 , sala 142, bud. C-4

Prowadzący: dr inż. Wojciech J. Krzysztofik

0x08 graphic

Sygnał f(t) jest sygnałem modulującym przedstawionym na rysunku. Znależć wyrażenie określające odpowiedni sygnał SSB-S.C gdy częstotliwość nośna jest równa f = 200kHz

0x08 graphic

f(t)

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

-100 -25 25 100 t[us]

SSSB(t)= f(t)cos ω t +/- f(t)sin ω t

ω o =2π/T = 2π/100us = 20000π

SSSB(t) = f(y)cosωt +/- f(t)sinωt

ωo = 2π/T = 2π /100μs = 20000π

ω = 2π f = 2π 200⋅103

f(t) = ao + 0x01 graphic

Ponieważ przebieg jest funkcją parzystą to bk = 0 więc nasz szereg przyjmie postać:

f(t) = ao + 0x01 graphic

gdzie:

ao = 1/T0x01 graphic

ak = 2/T0x01 graphic

0x01 graphic

ao = 1/T⋅t = 0.5

ak = 2/T0x01 graphic
 =

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

a1 = 0x01 graphic

a2=0x01 graphic

a3=0x01 graphic

a4=0

a5=0x01 graphic

...

...

...

f(t) = ˝ + 2/π cos20000π t - 2/3π cos60000π t + 2/5π cos100000π t ....

f(t) = ˝ + 2/π sin20000π t - 2/3π sin60000π t + 2/5π sin100000π t ....

SSSB(t) = f(y)cosωt +/- f(t)sinωt

= (˝ + 2/π cos20000π t - 2/3π cos60000π t + 2/5π cos100000π t .... )cos2π

⋅200⋅103 t +/- (˝ + 2/π sin20000π t - 2/3π sin60000π t + 2/5π sin100000π t

....) sin2π ⋅200⋅103 tWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z2 08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 02, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(11), SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 15, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 11a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 12, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 01a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
W 11 Sprawozdania
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zabezpieczenie transformatora za pomocą zespołu automatyki(1), SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron