Rozkład materiał to dopiero1, Różności, Dla nauczycieli


Rozkład materiału „To dopiero historia!”

w roku szkolnym 2007/2008, klasa 1

Dział programu

Numer zajęć

Treści według programu nauczania i podręcznika

Tematy lekcji

Zanim zajmiemy się historią

1.-3

Czas i przestrzeń w historii

1. Czas w historii

2. Przestrzeń w historii

3. Praca historyka

4.-5.

Prehistoria

4. Pochodzenie człowieka

5. Rewolucja neolityczna

Dziedzictwo starożytności

6.-7.

Starożytny Wschód

6. Cywilizacje starożytnego Wschodu - starożytny Egipt

7. W cieniu piramid

8.

Starożytny Izrael

8. Starożytny Izrael

9.-10.

Starożytna Grecja

9. Życie w greckiej polis

10. Wojny starożytnych Greków

11.-12.

Kultura starożytnych Greków

11. Kultura starożytnych Greków

12. Aleksander Macedoński i kultura hellenistyczna

13.-14.

Rzym republikański

13. Rzym republikański

14. Wojny starożytnego Rzymu

15.-16.

Rzym cesarski

15. Rzym cesarski

16. Kultura i sztuka starożytnego Rzymu

17.

Pierwsze wieki chrześcijaństwa

17. Pierwsze wieki chrześcijaństwa

18.

Dziedzictwo starożytności - powtórzenie

18. Dziedzictwo starożytności - powtórzenie

19.

19. Praca klasowa

Narodziny średnio­wiecznego świata

20.

Bizancjum - centrum i przedmurze Europy

20. Bizancjum - centrum i przedmurze Europy

21.

Arabowie i świat islamu

21. Arabowie i świat islamu

22.-23.

Kształtowanie się Europy Zachodniej

22. Panowanie Karola Wielkiego i jego spadkobierców

23. System lenny w Europie

24.

Narodziny „młodszej Europy”

24. Narodziny „młodszej Europy”

25.-27.

Pierwsze stulecie państwa polskiego

25. Panowanie Mieszka I

26. Wzrost znaczenia i kryzys państwa pierwszych Piastów

27. Gospodarka i kultura Polski za pierwszych Piastów

28.

Narodziny średniowiecznej Europy - powtórzenie

28. Narodziny średniowiecznej Europy - powtórzenie

29.

29. Praca klasowa

Czas rozkwitu i ekspansji średnio­wiecznej Europy

30.

Walka o przywództwo w Europie Zachodniej

30. Walka cesarstwa z papiestwem o prymat w Europie

31.-32.

Europa rusza w świat

31. Wyprawy krzyżowe

32. Imperium Mongołów

33.-34.

Rozwój gospodarczy w Europie Zachodniej

33. Miasto w okresie rozkwitu średniowiecza

34. Wieś w okresie rozkwitu średniowiecza

35.-36.

Rozwój kultury średniowiecznej

35. Kultura pełnego średniowiecza

36. Filozofia i literatura średniowieczna

37.-38.

Polska między ekspansją polityczną a chaosem

37. Odbudowa, ekspansja i podział dzielnicowy państwa pierwszych Piastów

38. Podział dzielnicowy państwa polskiego i próby jego przezwyciężenia

39.-40.

Przemiany wewnętrzne w Polsce od XI do XIII wieku

39. Zmiany w położeniu Kościoła polskiego. Lokacje miast w Polsce dzielnicowej

bicia dzielnicowego

40. Osadnictwo wiejskie na prawie niemieckim w Pol­sce. Kultura polska w okresie roz

41.

Rycerz, mnich i ksiądz w średniowieczu - powtórzenie

41. Rycerz, mnich i ksiądz w średniowieczu - powtórzenie

42.

42. Praca klasowa

Jesień średnio­wiecza

43.-44.

Wielki kryzys Europy Zachodniej

43. Przyczyny kryzysu Europy Zachodniej

44. Wojna stuletnia i ekspansja turecka

45.-46.

Społeczeństwo i kultura późnego średnio­wiecza

45. Społeczeństwo późnego średniowiecza

46. Kultura i sztuka schyłku średniowiecza

47.-48

Tendencje integracyjne w środkowo-wschodniej Europie

47. Tendencje integracyjne w środkowowschodniej Europie

48. Odrodzone Królestwo Polskie

49.-50.

„Złota jesień polskiego średniowiecza”

49. „Złota jesień polskiego średniowiecza”

50. Akademia Krakowska i rozwój nauki w późno-średniowiecznej Polsce

51.

Miasto i wieś w średniowieczu - powtórzenie

51. Miasto i wieś w średniowieczu - powtórzenie

52.

52. Praca klasowa

Wiek XVI

53.

Wielkie odkrycia geograficzne

53. Wielkie odkrycia geograficzne

54.-55.

Konsekwencje wielkich odkryć geograficznych

54. Bezpośrednie skutki wielkich odkryć geograficznych

55. Gospodarcze następstwa wielkich odkryć geograficznych

56.-57.

Odrodzenie - renesans

56. Kultura, nauka i literatura odrodzenia

57. Sztuka renesansu

58.-59.

Reformacja i jej skutki

58. Główne nurty reformacji

59. Wojny religijne i Kościół katolicki wobec reformacji

60.-61.

Demokracja szlachecka

60. Naród szlachecki

61. Urzędy centralne i lokalne. Ruch egzekucyjny

62.-63.

Narodziny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

62. Unia lubelska

63. Pierwsze wolne elekcje

64.-65.

Złoty wiek kultury polskiej

64. Kultura i sztuka polskiego odrodzenia

65. Reformacja w Polsce i na Litwie

66.

Wielcy Europejczycy w XVI wieku- powtórzenie

66. Wielcy Europejczycy XVI wieku - powtórzenie

67.

67. Praca klasowaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
13 Rozkład materiału to dokument tworzony przez nauczyciela na podstawie
Rozkład materiału, Różności, Dla nauczycieli
Praca na lekcjach, Różności, Dla nauczycieli
Scenariusz zajec zintegrowanych w kl. III, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Kodeks etyki oceniania ucznia, Różności dla nauczyciela
Rozklad materiału - Nasze przedszkole 1, zabawy dla przedszkolaków, Nasze przedszkole
rozkład materiału kl.II semestr 1, Od Nauczycieli, ! Klasy 1-3 SP, Klasa 2
Naszym mamom, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Wiosna tuz, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Zajęcia integracyjno- łąka, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Wielkanoc, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Praca na lekcjach, Różności, Dla nauczycieli
Scenariusz zajec zintegrowanych w kl. III, Różności dla nauczyciela, scenariusze
Plyta CD materialy edukacyjne dla nauczycieli i rodzicow
Harmonogram współpracy, materiały dla nauczycieli
Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela, materiały dla nauczycieli
material dla nauczycieli HS

więcej podobnych podstron