Uzależnienia, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Pobierz dokument
uzaleznienia.pielegniarstwo.licencjat.cm.umk.doc
Rozmiar 194 KB

Pielęgnowanie chorych uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Uzależnienie - definicja, uwarunkowania

Kryteria kliniczne uzależnienia wg ICD-X

Śmiertelność w ostrych zatruciach alkoholem etylowym dochodzi do 2,5 %, a parokrotnie wzrasta w przypadkach tzw. zatruć mieszanych (np. alkohol + leki). W przypadkach zatruć alkoholami niekonsumpcyjnymi śmiertelność przekracza 20%.

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu

Zespół abstynencyjny

Zespół abstynencyjny - postępowanie

Pielęgniarka wobec pacjenta z ZZA

Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną

Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną

Lęk w zaburzeniach psychicznych

Postępowanie pielęgniarki wobec chorego z lękiem

Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

Zespół natręctw

Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

Terapia zaburzeń nerwicowych

Zasady kontaktu z chorym

Postępowanie wobec chorego z zaburzeniami nerwicowymi

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania - w ich powstawaniu istotne znaczenie ma sfera przeżyć emocjonalnych, sytuacja rodzinna i uwarunkowania kulturowe i biologiczne

Postępowanie pielęgniarki

Pielęgnowanie chorych ze schizofrenią, zaburzeniami schizoafektywnymi oraz urojeniowymi

Schizofrenia

Grupa psychoz o niejasnej etiologii, których wspólną cechą jest dezintegracja osobowości chorego o charakterze ograniczeń lub zupełnej utraty wzajemnej spójności, harmonii i dostosowania poszczególnych czynności psychicznych (myślenia, uczuciowości, działań)

negatywizm, osłupienie)

Zaburzenia schizoafektywne

Zaburzenia schizoafektywne

Psychozy urojeniowe

Grupa psychoz, w których obrazie klinicznym dominuje obecność urojeń

Zasady kontaktu z chorym psychotycznym

Pielęgnowanie pacjentów w psychozach schizofrenicznych i urojeniowych

Stany nagłe w psychiatrii

Stan nagły jest sytuacją wymagającą natychmiastowego działania w celu uniknięcia jego poważnych skutków (śmierć, urazy fizyczne i psychiczne, zniszczenie mienia)

Stany nagłe mogą występować w przebiegu:

Niektóre stany nagłe w psychiatrii

Stany nagłe - zapobieganie

Incydentom z użyciem przemocy najlepiej zapobiegać, gdyż zostawiają one w psychice osób uczestniczących pewien ślad i poczucie dyskomfortu

Na zapobieganie mają wpływ dwie czynności:

Zasady postępowania z pacjentem agresywnym

W pewnych określonych warunkach zachowania agresywne występują najczęściej:

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Samobójstwo

Samobójstwo - świadomy akt samounicestwienia spowodowany krańcowo frustrującą sytuacją, z której, zdaniem osoby podejmującej taką decyzję, nie ma innego wyjścia

Najczęściej podejmowane w depresji, schizofrenii, uzależnieniach od substancji psychoaktywnych, ZZA, napadach paniki, zaburzeniach osobowości

Postępowanie wobec osoby po próbie samobójczej

Ocena ryzyka samobójstwa

Nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych

Plany co do dalszych prób samobójczych

Postępowanie wobec pacjenta z myślami rezygnacyjnymi

Ostre zaburzenia świadomości

Przyczyny:

Objawy:

Postępowanie:

Stany nagłe związane wystąpieniem silnego stresu

Ostra reakcja na stres, zgodnie z ICD-10, jest zaburzeniem, które rozwija się u osoby bez innych zaburzeń psychicznych pod wpływem wyjątkowo silnego fizycznego lub psychicznego urazu; zwykle ustępuje po kilku godzinach lub dniach

Objawy: wstępny stan „oszołomienia”- zawężenie pola świadomości i uwagi, niezdolność do rozumienia odbieranych bodźców, dezorientacja, wycofanie się z sytuacji (osłupienie), albo pobudzenie i hiperaktywność (reakcja ucieczki), objawy wegetatywne panicznego lęku (tachykardia, pocenie się, czerwienienie), częściowa lub pełna amnezja

Reakcje te najczęściej dotyczą osób, których bliscy zmarli w izbie przyjęć, oddziale szpitalnym, spowodowały lub przeżyły ciężki wypadek z ofiarami śmiertelnymi, także ofiar przemocy, gwałtów oraz osób, które niosły pomoc, szczególnie jeśli musiały dokonywać wyboru kolejności, w jakiej należało pomagać poszkodowanym

Zasady postępowania:

ZABURZENIA AFEKTYWNE. Zespół depresyjny. Aspekty opieki pielęgniarskiej

Choroby afektywne

Zaburzenia psychiczne o etiologii „endogennej”, które charakteryzują się patologicznymi zmianami nastroju, napędu psychoruchowego, emocji i ośrodkowej regulacji rytmów biologicznych.