zielonykapturek, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych


Nauczycielskie Publikacje Edukacyjne http://www.zeszyt.pl

Archiwum wartościowych publikacji nauczycielskich.

Efektywne formy prezentacji dorobku zawodowego.

mgr Agnieszka Wojas

Przedszkole Nr 13 im. Jana Pawła II

Tarnobrzeg

Zielony Kapturek

Teatrzyk w wykonaniu dzieci piecioletnich

Narrator:

Posłuchajcie dzieci takiej oto bajeczki:

Nieopodal małej rzeczki

mieszkała wdowa w towarzystwie młodszej i starszej córeczki.

Córeczka, która była mała - Czerwony Kapturek się zwała.

Córeczka, która duża była - w Zielonym Kapturku chodziła.

Zielony Kapturek (śpiewa):

Nie Mruczek, nie Burek, nie jeż, nie ptak -

Zielony Kapturek. To ja zwę się tak.

Mam warkoczyk, modre oczy.

Buzie mam jak mak.

Nie Mruczek, nie Burek, nie jeż, nie ptak -

Zielony Kapturek - to ja zwę się tak.

W tej chatce, przy mamie mój cały świat.

Nie psocę, nie kłamię, a mam siedem lat.

Nie znam troski, śpiewam piosnki.

Kocham każdy kwiat.

Pobiegnę na wzgórek, a las mi gra.

Zielony Kapturek. To ja, właśnie ja!

Narrator:

W niedalekim lesie, w którym wilczysko straszny postrach niesie,

mieszkała pewna staruszka, babcia Czerwonego i Zielonego Kapturka.

Pewnego więc ranka matka rzekła do starszej córeczki:

Matka:

Zielony Kapturku. Babcia jest chora i potrzebowała doktora.

Doktor zalecił lekarstwa, a ja nie mogę opuścić gospodarstwa!

Idź przeto, Ty Kapturku Zielony i zanieś babci koszyk dobrociami wypełniony.

I nie słuchaj po drodze nikogo, idź do babci prosta drogą.

Narrator:

Biegnie Zielony Kapturek leśną dróżką,

widzi na drzewie śpiewającą jemiołuszkę.

A gil siedzi na jednaj z osik

i dźwięcznym głosikiem śpiewa cosik.

Gil (śpiewa):

Piu - piu! Fiu - fiu!

Tu gil!

Tu - tu, tu - tu,

Tryl - tryl!

Zielony Kapturku, tur - tur,

Uważaj tu bór, tu bór,

Tu bór, tu las, tu lis,

Lis by Cię chętnie zgryzł.

I lis i każdy zwierz,

Spiesz się dziewczynko, spiesz!

Piu - piu! Fiu - fiu!

Tryl - tryl!

Tu - tu, tu - tu,

Tu gil.

Narrator:

Gdy gil zamilkł, zatrzeszczał krzak

I wyszedł wilk, który odezwał się tak:

Wilk:

Witam Cię, Zielony Kapturku,

nie bój się moich ząbków i pazurków.

Spiesz się do babuni z koszykiem,

bo ona na Ciebie czeka z piernikiem.

Narrator:

Biegnie więc dalej Kapturek Zielony,

a wilk popędził na przełaj też w tamte strony.

Biegnąc tak lasem, podśpiewywał sobie czasem.

Wilk (śpiewa):

W las dam nurka i Kapturka sprytnie zmylę.

W mą pułapkę złapię babkę już za chwilę.

Gdy w brzuchu burczy, dostaję kurczy.

I jem wszystko, że aż furczy,

Taki ze mnie wilk!

Moim wrogom dzisiaj srogą dam nauczkę.

Bo mam chrapkę, i na babkę i na wnuczkę.

Gdy w brzuchu burczy, dostaję kurczy.

Zjem wszystko, że aż furczy,

Taki ze mnie wilk!

Narrator:

Lecz Kapturek zrozumiał małego gila słowa

i strach swój głęboko schował.

Do drzwi więc babuni zapukał:

Zielony Kapturek:

Dzień dobry, babciu!

Wilk (przebrany za babcię):

Dzień dobry Zielony Kapturku.

Zielony Kapturek:

Babciu! A dlaczego Ty masz takie duże uszy?

Wilk:

Żeby Cię lepiej słyszeć dziecino.

Zielony Kapturek:

Babciu! Dlaczego Ty masz takie duże oczy?

Wilk:

Żeby Cię lepiej widzieć, wnusiu.

Zielony Kapturek:

Ale babciu, dlaczego Ty masz takie duże uszy?

Wilk:

Żeby Cię lepiej słyszeć, Zielony Kapturku.

Zielony Kapturek:

Ach babciu! Dlaczego Ty masz taki duże oczy?

Wilk:

Przecież już Ci mówiłam, Zielony Kapturku!

Zielony Kapturek:

Ach, babciu, a dlaczego Ty masz takie duże uszy?

Wilk:

Pytaj o zęby, Zielony Kapturku!

Zielony Kapturek:

Ach, babciu, dlaczego Ty masz takie duże oczy?

Wilk:

Zielony Kapturku! Spytaj o moje zęby!

Zielony Kapturek:

Babciu! A dlaczego Ty masz takie duże uszy?

Wilk:

Pytaj o moje zęby! Pytaj o moje zęby!

Zielony Kapturek:

Ach, babciu, dlaczego Ty masz takie duże oczy?

Wilk (zatyka uszy i ucieka wyjąc):

Auuuuuu!...

Zielony Kapturek: (biegnie w ślad za nim):

Babciu! A dlaczego Ty masz takie duże uszy?

Narrator:

W ten sposób Zielony Kapturek uniknął losu swojej siostry -

Czerwonego kapturka.

A wiecie, co z wilkiem gajowy zrobił?

Wziął zwierzę w okowy

i zapędził do warszawskiego zoo,

gdzie mu niezbyt jest wesoło.

Toteż jest na wszystkich zły

i przez kraty szczerzy kły.

Nie podchodźcie do niego zbyt blisko,

bo to bardzo niedobre wilczysko!

Dzieci (śpiewają):

Przez lasy, przez dąbrowy

wędruje gajowy.

Na trąbce w lesie gra i gra.

A echo niesie tra - la - la!

Ma broń nabitą w dłoni.

Ta broń go obroni.

Niestraszny mu jest niedźwiedź zły.

Niestraszne mu są wilcze kły!

Przez lasy, przez dąbrowy

wędruje gajowy.

Na trąbce w lesie gra i gra.

A echo niesie tra - la - la!

Narrator:

A teraz już, kochane dzieci, koniec. Nie pytajcie więc już o nic.

Bo gdybyśmy coś więcej wiedzieli, to byśmy wam opowiedzieli.

LITERATURA:

J. Brzechwa. „Bajki Samograjki".

J. Wilińska, „Zielony Kapturek" („Inscenizacje pełne radości").

ZIELONY KAPTUREK

0x01 graphic

v _ -^

Nie Mru — czek, nie Bu — rek, nie jeż, nie ptak, Zie -


0x01 graphic


Mam war-ko-czyk,

lo — ny Kap — tu — rek to ja zwę się tak.


0x01 graphic

mo- dre o- czy, bu-zię mam jak mak. Nie Mru - czek, nie Bu — rek, nie

0x01 graphic

jeż, nie ptak, Czer - wo — ny Kap - tu — rek to ja zwę się tak.

PIU - PIU, FIU - FIU

0x01 graphic

Piu piu! Fiu fiu! Tu gil. Tu tu tu tu, tryl,

0x01 graphic

tryl! Czer-wo-ny Kap-tur-tur - tur, U- wa- żaj

0x01 graphic

tu bór, tu bór, tu bór, tu las, tu lis. Lis by cię chętnie

0x01 graphic

zgryzł, i lis, i każdy zwierz. Spiesz się, dziewczynko, śpiesz! Piu piu! Fiu

0x01 graphic

fiu! Tryl, tryl! Tu tu tu tu, tu gil!

TAKI ZE MNIE WILK

0x01 graphic

W las dam nur -ka i Kap - tur - ka spryt — nie zmy — lę.

0x01 graphic

Wmą pu-łap -kę zła pię bab- kę już za chwi — lę.

0x01 graphic

Gdy w brzuchu bur — czy, dos — ta - ję kur — czy

0x01 graphic

i jem wszystko, że aż fur-czy, ta — ki ze mnie wilki


GAJOWY

0x01 graphic

Przez la - sy, przez dą — bro — wy wę - dru — je qa — jo — wy. La la la la la

0x01 graphic

la la la la la la la. Na trąb - ce wle- sie gra i qra, a

0x01 graphic

e-cho nie -sie tra - la-la ————————! Ma broń na - bi -tą wdło - ni, la

0x01 graphic

broń go o - bro — ni. La la la la la la la la la la la

0x01 graphic

la. Nie -strasz - ny mu jest niedźwiedź zły, nie strasz - ne mu sq wil -cze kły!

© Agnieszka Wojas

6Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH KÓŁKA MUZYCZNO – TANECZNEGO, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, ak
kopciuszek, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
Cele działań podejmowanych z uczniami w ramach kółka teatralnego, Scenariusze uroczystosci, przedsta
ekobajka z krainy smerfów, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
Udział w teatrze szkolnym, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
Wagary-scenariusz, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
Odkrywamy tajemnice teatru, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
apel dzien ziemi, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
PMFA Królowa Śniegu, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
dzien matki, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 27 marca, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akade
ANIOŁEK W KLATCE1, Scenariusze uroczystosci, przedstawień, akademii szkolnych
przedst. Brzydkie kaczątko, scenariusze uroczystości, przedstawienia
SCENARIUSZ UROCZYSTOSCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W GRUPIE III A
Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, scenariusze, uroczystości przedszkolne
Scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, scenariusze zajęć
Scenariusz uroczystości zakończenia roku szkolnego
Scenariusz uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Mamy i Taty
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI w przedszkolu

więcej podobnych podstron