Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna -sprawdziany , testy , lektury


Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych
dla klasy II
dotyczących lektury "Doktora Dolittle"

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Temat dnia: Doktor Dolittle - kolega czy przyjaciel zwierząt?

Cele operacyjne:
Uczeń:

 potrafi przeczytać pytanie,

 odpowiedzieć na pytania dotyczące lektury,

 rozszyfrować przeskakiwankę,

 wymienić główne miejsca akcji lektury,

 ustalić najważniejsze wydarzenia,

 zapisać wydarzenia w postaci zdań,

 wyrazić swój sąd na temat wydarzeń zbędnych,

 przedstawić ruchem, gestem, głosem wybrane zwierzę,

 wymienić charakterystyczne cechy postaci,

 wyjaśnić rozumienie pojęcia "przyjaźń" za pomocą twórczej działalności polonistycznej, plastycznej i muzycznej,

 wyrazić i uzasadnić swój sąd,
dostrzegać i rozumieć różnice pomiędzy przyjaźnią a koleżeństwem,

 zredagować kilkuzdaniowy tekst na podany temat,

 stara się ułożyć akrostych,

 uzupełnić tekst z lukami,

 wskazać charakterystyczne cechy ptaków i ssaków,

 wyodrębnić spośród podanych zwierząt ptaki i ssaki,

 rozwiązać proste zadanie tekstowe na "+" i "-" w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

 swobodnie interpretować ruchem nastrój i słowa piosenki,

 zgłaszać własne pomysły do akompaniamentu.

Pomoce dydaktyczne:

 plastikowy globus,

 papierowe jaskółki z origami z pytaniami dotyczącymi lektury,

 przeskakiwanka literowa,

 małe kartoniki w trzech kolorach: czarnym, zielonym, niebieskim,

 trzy duże arkusze brystolu w powyższych kolorach,

 nożyczki, markery, słowniczek ortograficzny,

 kartoniki z napisami: pies, małpa, prosię,

 nagranie magnetofonowe: A. Dworzak "Humoreska",

 promyki-kartoniki, szablon słońca z napisem "Jaki był doktor Dolittle?",

 duże arkusze kolorowego papieru, markery,

 duża sylwetka doktora Dolittle umieszczona w rogu klasy z dwoma kuframi w rękach - na jednym napis przyjaciel, a na drugim kolega,

 karty pracy,

 3 sztalugi, na nich symbole stacji: polonistyczna - pióro i książka, matematyczna - działanie: 17 + 5 + 2 = , środowiskowa - drzewo, słońce i zwierzę,

 lista uczniów klasy na każdej sztaludze,

 pudło na wykonane prace,

 atlasy, ilustracje dotyczące Afryki,

 nagranie magnetofonowe piosenki z tekstem Brzechwy, muzyką A. Markiewicza.

Metody:

 słowna: rozmowa, czytanie,

 oglądowa: ilustracje zwierząt występujących w lekturze, demonstracja map mentalnych, atlasy, książki o Afryce, czasopisma m.in. "Wally zwiedza świat",

 działań praktycznych: praca z kartą pracy, elementy dramy, układanie kolejności wydarzeń w lekturze,

 problemowa: tworzenie mapy mentalnej,

 waloryzacyjna: ocenianie i uzasadnianie swego zdania, tworzenie słoneczka.

Formy organizacji:

 zbiorowa jednolita,

 indywidualna jednolita,

 indywidualna zróżnicowana,

 grupowa jednolita.

Czas trwania: 90 minut

1. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące lektury "Doktor Dolittle i jego zwierzęta".
Uczniowie siedzą w kręgu, po kręgu wędruje globus, na którym taśmą klejącą przyklejone są jaskółki z origami. Globus wędruje po kręgu na tle muzyki. Gdy melodia zatrzymuje się, uczeń, który otrzymał globus, odkleja jaskółkę, rozprostowuje ją, głośno czyta pytanie i odpowiada na nie.
- Podaj nazwę rodzinnego kraju doktora Dolittle.
- Kto w Anglii mieszkał razem z doktorem?
- Jakie zwierzęta występowały w książce?
- Dlaczego doktor Dolittle zaczął leczyć zwierzęta?
- Dlaczego doktor Dolittle udał się w podróż do Afryki?
- Dlaczego szczury zaczęły opuszczać statek doktora?
- Kogo zwierzęta uratowały w powrotnej drodze do Anglii?

2. Ustalenie głównych miejsc akcji w lekturze, sprawdzenie poprawności odpowiedzi metodą przeskakiwanki literowej.

3. Ustalenie metodą kolorowego dywanika najważniejszych wydarzeń w poszczególnych miejscach pobytu doktora w postaci zdań - praca w grupach.
Podział na grupy dokonuje się metodą losowania przez wybór odpowiedniego kartonika:
- kolor czarny: Afryka
- kolor zielony: Anglia
- kolor niebieski: Ocean
Umieszczenie wszystkich wydarzeń chronologicznie na dywanie.
Eliminowanie wydarzeń zbędnych.

4. Zabawa dramowa "Jakie to zwierzę?"
Uczniowie w grupach losują nazwę zwierzęcia, którego na tle muzyki naśladują gestem, ruchem, głosem. Pozostałe dzieci odgadują, o jakie zwierzę chodzi.

5. Utworzenie słoneczka na temat "Jakimi cechami wyróżniał się doktor Dolittle?" - uzasadnienie własnych wyborów.

6. Tworzenie mapy mentalnej "Co to jest przyjaźń?" - praca w grupach.

7. Swobodne wielozdaniowe wypowiedzi na temat przyjaźni i koleżeństwa.
Próby wyszukiwania różnic pomiędzy koleżeństwem a przyjaźnią.
Ocena doktora w kategoriach: przyjaciel, kolega przez przydzielanie głosów - zaznaczanych kółeczkiem na odpowiednim kufrze (ilustracji).
Uzasadnienie własnych wyborów.

8. Samodzielna praca uczniów - rozwiązywanie zadań z kart pracy:
- przypomnienie zasad zachowania się przy wykonywaniu zadań z wykorzystaniem metody stacji:
a) każda grupa losuje swoją stację,
b) następnie po wykonaniu zadania na stacji, według indywidualnego tempa pracy, uczeń przechodzi do stacji następnej, odhaczając swe nazwisko na palecie - stacji i odkładając pracę do pudła prac wykonanych.
Przy karcie pracy polonistycznej uczeń sam decyduje, którą kartę wybiera: a, b czy c. (załączniki 1a, 1b, 1c)
Po wykonaniu wszystkich zadań możliwość przejścia do kącika przyrodniczego "Ciekawostki z czarnego lądu". (załączniki 2, 3)

9. Improwizacje muzyczno-ruchowe do piosenki: "Na wyspach Bergamutach".
Próba wykonania akompaniamentu z użyciem grzechotek, tamburyna i dzwonków w grupach.

10. Podsumowanie zajęć:
- odczytanie akrostychów, kilku tekstów o doktorze Dolittle - przyjacielu zwierząt,
- wspólne wygłoszenie hasła dnia: "Prawdziwa przyjaźń to skarb".

11. Praca domowa
Napisz, jak rozumiesz przysłowie "Prawdziwa przyjaźń to skarb".

Temat dnia: Co znajduje się w kufrze doktora Dolittle?

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:

 wypowiadać się, uruchamiając procesy wyobraźni,

 dodawać i odejmować w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

 ułożyć puzzle,

 skupić uwagę na oglądanym filmie,

 ustalić, co człowiekowi potrzebne jest w podróży,

 wyszukać potrzebne informacje w dostępnych materiałach,

 samodzielnie przygotować ustną wypowiedź na pytanie postawione jego grupie,

 zaprezentować efekty pracy, posługując się materiałami źródłowymi,

 przedstawić swoje wypowiedzi kartonikiem-wyrazem,

 stara się zrozumieć pojęcie "rasa",

 wykonać w duecie prosty instrument afrykański,

 wykonać efekty dźwiękowe, zachowując rytm ćwierćnutowy i ósemkowy,

 wysłuchać wypowiedzi innych,

 uczestniczyć w rozmowie całej klasy,

 dodawać i odejmować w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Pomoce dydaktyczne:

 olbrzymi kufer z napisem "Kufer doktora Dolittle",

 koperta z planszą ocean oraz przymocowane do niego na nitkach statki z działaniami matematycznymi z jednej, a sylabami tworzącymi hasło z drugiej strony,

 3 zestawy 6-elementowych puzzli - Afryka z różnym kolorem tła,

 nagranie magnetofonowe piosenki: "4 słonie" A. Koszyckiego i A. Świrszczyńskiej,

 kaseta wideo z nagranymi programami "Pieprz i wanilia",

 kartki,

 pisaki,

 po kilka egzemplarzy książek, czasopism, m.in.:
- "Księga krajów i kontynentów" E. Beaumont, Lublin 1992,
- "Mój pierwszy atlas" N. Morris, Warszawa 1992,
- "Ilustrowany atlas świata", red. A. Marcinek, Kraków 1998,
- "Przeglądowy atlas świata", "Geografia świata", red. O. Małecka-Malcew, Warszawa 1997,
- "Zdumiewający świat przyrody", Warszawa 1999,
- "Wally zwiedza świat", nr 26, 38, 40, 48, rok 1999,
- "Afrykańska sawanna", Warszawa 1997,

 kontur Afryki z napisami: roślinność, zwierzęta, życie ludzi,

 plastikowe lub metalowe pudło, ircha, 2 duże korale, 2 patyczki, nagrania melodii murzyńskich,

 gra matematyczna (dydaktyczna) planszowa, opracowana w 3 egzemplarzach, kostki do gry, pionki,

 sałatki owocowo-warzywne.

Metody:

 słowna: rozmowa, czytanie, objaśnianie,

 oglądowa: oglądanie filmu, książek, ilustracji o życiu Afryki, demonstracja bębna wodnego,

 działań praktycznych: metoda "pływającej kartki", gra dydaktyczna, wykonywanie bębna wodnego, gra na nim, wyszukiwanie w tekstach źródłowych informacji na podany temat, odszyfrowanie tekstu, układanie tekstu o Afryce, tworzenie nowych wyrazów z podanego wyrazu.

Formy pracy:

 zbiorowa,

 grupowa zróżnicowana,

 indywidualna jednolita,

 indywidualna zróżnicowana,

 binalna.

Czas trwania: 90 minut

. Uczniowie zgromadzeni w kręgu.
Listonosz wnosi kufer z napisem "Dla klasy IIa".
Co znajduje się w tajemniczym kufrze? - ćwiczenia wyobraźni.
Wypowiedzi na temat przewidywanej zawartości kufra. Po otwarciu - wyjęcie z pierwszej przegródki kufra koperty z napisami:
a) Obliczcie!
b) Uporządkujcie wyniki od najmniejszego do największego!
c) Odwróćcie stateczki i odczytajcie hasło!

2. Obliczanie działań matematycznych na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego.
Dostosowanie się do poleceń doktora - 1a, 1b, 1c.
Wspólne odczytanie hasła: "Zapraszam do wspólnej podróży!"

3. Układanka puzzle - kontur Afryki z różnym kolorem tła.
Uczniowie w rytm melodii spacerują po klasie i szukają jednego elementu puzzli. Łączą się w grupy według kolorów tła, układają.
Ustalenie, że celem podróży jest Afryka.

4. Wyjęcie z drugiej przegródki kufra - kasety wideo.
Oglądanie fragmentów filmu o Afryce z programu telewizyjnego T. Halika i E. Dzikowskiej z cyklu "Pieprz i wanilia".

5. Jak należy przygotować się do podróży?
Ustalenie metodą "pływającej kartki" - praca w grupach:
a) rekwizyty,
b) wiadomości teoretyczne o kraju, kontynencie, na który chcemy się udać.

6. Przygotowujemy się do podróży - poznajemy ludzi, zwierzęta i roślinność Afryki - szukanie wskazówek w kufrze doktora - w trzeciej przegródce olbrzymia ilość książek.
Każda grupa wybiera pozycje książkowe z zakładkami odpowiadającymi kolorowi grupy. Następnie udaje się do stolika, na którym leży koperta w tym samym kolorze. W kopercie znajdują się pytania ukierunkowujące pracę grupy, a także liczne ilustracje do zagadnień opracowywanych przez grupę.
Tytuły kopert:
Zwierzęta Afryki (załączniki 4a)
Jakie rośliny rosną w Afryce? (załącznik 4b)
Co możesz powiedzieć o ludziach żyjących w Afryce? (załącznik 4c)
Uczniowie wybierają pytania dla siebie, mogą łączyć się po dwóch w grupie i na stronach zaznaczonych zakładką wyszukują informacje.

7. Prezentacja efektów pracy każdej z grup w postaci:
- wypowiedzi ustnej popartej ilustracją,
- w postaci kartonika-wyrazu lub dwóch oraz ilustracji charakteryzujących wybrane przez dziecko zagadnienie i umieszcza je na olbrzymim konturze Afryki w odpowiednim miejscu: roślinność, zwierzęta, życie ludzi.
Nauczyciel uzupełnia informacje. Uczniowie siedzą w kręgu wokół konturów Afryki.

8. Samodzielna praca uczniów - wykonywanie zadań z karty pracy (załączniki 5a, 5b, 6)
Praca indywidualna przy stolikach.
Po wykonaniu zadań możliwość przejścia do kącika książki: "Książki o Afryce".

9. Wykonywanie bębna wodnego - instrumentu charakterystycznego dla Afryki - praca w parach.

10. Murzyńska zabawa - gra na bębnach wodnych, taniec w rytm melodii murzyńskich.

11. Podsumowanie zajęć:
a) Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat:
- Czy na dzisiejszych zajęciach dowiedziałeś się czegoś nowego o Afryce?
- Co najbardziej cię zainteresowało?
b) Zaproszenie do podróży - gra dydaktyczna (matematyczna) z przeszkodami i nagrodami "Statkiem z Anglii do Afryki" - turniej międzygrupowy.
Grupa, która dotrze najprędzej do celu, jako pierwsza przechodzi do stolika: "Potrawy afrykańskie" - sałatki owocowo-warzywne przygotowane przez rodziców.

Temat dnia: Jakie inne przygody mogły spotkać doktora Dolittle? Piszemy nową książkę.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:

 samodzielnie rozwiązać krzyżówkę,

 wypowiedzieć się na temat lektury,

 określić zakres znaczeniowy słowa przygoda,

 uzasadnić własny sąd,

 uczestniczyć w rozmowie całej klasy,

 wypowiedzieć się na temat oglądanej książki,

 wyróżnić autora i ilustratora,

 przestrzegać w praktyce zasad redagowania opowiadania,

 napisać twórcze opowiadanie, współdziałając w grupie,

 zaprezentować efekty swojej pracy,

 słuchać wypowiedzi innych,

 czytać zredagowany tekst,

 wymyślić tytuł książki,

 zaprojektować stronę tytułową książki,

 rozumieć słowo galeria,

 właściwie zachować się na wystawie,

 zaprezentować efekty swej pracy,

 dodawać w zakresie 100,

 zaśpiewać piosenkę, korzystając z tekstu,

 wyrazić swój sąd na temat zajęć.

 dodawać i odejmować w zakresie 100,

 udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące treści zadania tekstowego,

 formułować pytania do zadań,

 współdziałać w parze.

Pomoce dydaktyczne:

 koperty z krzyżówką dla każdego ucznia,

 rozwiązania krzyżówki (po otwarciu tablicy),

 kolorowe kartki A4,

 nagranie magnetofonowe: walc z baletu "Maskarada" A. Chaczaturiana,

 książki dla dzieci,

 plansza z napisem "opowiadanie":
I część - wstęp
Co było najpierw?
II część - Rozwinięcie
Co się wydarzyło?
III część - Zakończenie
Jak to się skończyło?

 plansza: zwroty wzbudzające zainteresowanie: nagle, niespodzianie, nikomu nie przyszło do głowy, stało się coś nadzwyczajnego, czy wiecie, co było potem,

 karty ksero,

 flamastry, farby, kredki, korektor,

 słowniczki ortograficzne,

 pudełko "Bank pomysłów" z pomysłami na temat pracy,

 tusz, patyczki, markery, pisaki, papier kolorowy, skrawki materiału,

 informacja o punktach na tablicy,

 krążki czerwone i zielone dla każdego ucznia,

 nagranie magnetofonowe piosenki "Bambo",

 tekst z rozciętymi wersami w kopercie,

duża kostka do gry,

 plansze z ponumerowanymi pytaniami na tablicy,

 treść zadania tekstowego w kopercie,

 plastikowe małe owoce ze straganu warzywnego,

 kartoniki,

 oś liczbowa,

 kartoniki z liczbami i znakami "+", "-",

 miniplusy matematyczne -dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Metody:

 słowna: rozmowa, czytanie,

 oglądowa: oglądanie książek o tematyce przygodowej, przyrodniczej, prezentacja prac,

 działań praktycznych: pisanie twórczego opowiadania, projektowanie strony tytułowej książki, układanie wersów piosenki w całości, obliczanie w zakresie 100.

Formy pracy:

 indywidualna jednolita,

 grupowa jednolita,

 zbiorowa jednolita.

Czas trwania: 90 minut

. Indywidualne rozwiązywanie zagadek (na tablicy prawidłowe rozwiązania odsłonięte po rozwiązaniu zagadek przez wszystkich) - załącznik 7.

2. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat:
- Co to jest przygoda?
- Która z przygód doktora Dolittle jest najciekawsza?

3. Jaki według ciebie ma kolor przygoda?
- tańce przy muzyce, dokonywanie wyboru koloru karty ksero - koloru przygody,
- uzasadnienie wyboru,
- uczniowie grupują się według kolorów kartek.

4. Rozmowa na temat różnych książek wybranych przez grupy ukierunkowana pytaniami:
- Jaka jest treść tej książki?
- Kto jest autorem?
- Kto jest ilustratorem?
- Czy każdy może zostać pisarzem? (nawiązanie do cyklu "Poznajemy drogę książki od autora do czytelnika")

5. Przypomnienie przez uczniów zasad redagowania opowiadania.
Gdybyś był pisarzem i miał napisać opowiadanie, o czym musiałbyś pamiętać?

6. Samodzielna praca uczniów
Piszemy nową książkę inspirowaną pytaniem: Jakie inne przygody mogły spotkać doktora w podróży? - redagowanie twórczego opowiadania - praca w grupach.
Grupa wybiera spośród siebie:
a) szefa grupy,
b) pisarzy,
c) ustalenie koncepcji,
d) nadanie ilustratora, tytułu opowiadania,
e) drukarza.
Grupa, która ma kłopoty z wyborem tematu, ma możliwość skorzystania z "Banku pomysłów".

7. Prezentacja rozdziałów - opowiadań przez każdą z grup przed klasą i jury w składzie: bibliotekarz, polonista, 2 uczniów z równoległej klasy.
Nagrodzenie każdego członka grupy plakietką klasową: "Mistrz pióra - pisarz" stosowaną w tego typu zajęciach i nagrodą w postaci wiecznego pióra.

8. Połączenie rozdziałów w całość.

9. Jaki tytuł nadamy naszej książce? - ustalenie metodą pływającej kartki. Wybór tytułu grupy, następnie wybór jednego z trzech tytułów przez jednorazowe podniesienie ręki (uczniowie stoją w kole tyłem do siebie).

10. Projektowanie strony tytułowej książki - praca indywidualna, techniką kolażu.

11. Żywa galeria - prezentowanie swych prac - zawieszonych w "koszulkach" na szyi. Rozłożenie prac na stolikach - wybór najlepszej pracy przez przydzielenie przez każdego ucznia dwóch krążków: czerwony - 2 punkty, zielony - 5 punktów.

12. Sumowanie punktów swojej pracy
Wybrana praca zostaje dołączona do książki klasowej.

13. Wprowadzenie piosenki "Bambo" - uczniowie uczą się tekstu przez indywidualne układanie i naklejanie poszczególnych wersów na kolorową kartkę (załącznik 8).

14. Podsumowanie zajęć
Wypowiedzi na temat zajęć - uczniowie siedząc w kręgu rzucają kostką - udzielają odpowiedzi na pytanie zapisane na tablicy (liczba oczek = nr pytania).
- Czy dobrze czułeś się w roli pisarza? (1)
- Która część zajęć podobała ci się najbardziej? (2)
- Czy pisałeś z przyjemnością? (3)
- Co nie podobało ci się w zajęciach? (4)
- O czym chciałbyś napisać książkę? (5)
- Czy jury wybrało najlepsze opowiadanie? (6)

Temat zajęć matematycznych: Zadania tekstowe - dodawanie i odejmowanie w zakresie 1001

1. "Telefon liczbowy"
Zabawa doskonaląca dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 (rachunek pamięciowy)

2. Rozwiązywanie zadania tekstowego:
Na straganie owocowym leżało 36 bananów i 19 pomarańczy.
Na innym straganie było 27 bananów i 37 pomarańczy.

Zapoznanie z treścią zadania, rozmowa na temat treści.
Ilustrowanie zadania konkretami (patyczki, plastikowe owoce).
Rozwiązanie sytuacji problemowej - indywidualne zapisywanie pytań, jakich można użyć do zadania tekstowego.
Rejestracja pytań na 4 ramionach tablicy.
Rozwiązywanie działań matematycznych do poszczególnych pytań.
Przedstawienie rozwiązania różnymi sposobami: grafy, drzewka, oś liczbowa, działania matematyczne.
Odpowiedzi na poszczególne pytania - uczniowie wybierają jedno pytanie, zapisują do zeszytu i stosowne do niego rozwiązanie wraz z odpowiedzią.

3. Zabawa ruchowa "Utwórzcie liczbę"

4. Układanie zadania tekstowego do podanego działania matematycznego na odejmowanie

5. "Miniplusy" matematyczne - praca w parach - rozwiązywanie działań na "+" i "-" w zakresie 100, następnie praca indywidualna.

Załącznik 1a

Imię i nazwisko:

1. Ułóż akrostych, czyli wiersz, w którym każdy wers rozpoczyna się kolejną literą słowa Dolittle.

D
O
L
I
T
T
L
E

2. Pokoloruj te kwadraty, które właściwie obrazują relację koleżeństwo-przyjaźń.

0x08 graphic
0x08 graphic

Przykład zredagowanego tekstu:
Dlaczego doktor smutny?
On zawsze wesoły był!
Lubił rozmawiać, śmiać się.
Innego ciebie chcemy!
Teraz już wiemy, to choroba małp martwi Cię!
Tak daleko w Afryce, a Ty chmurną nosisz twarz!
Lecz lekarstwo na nie znasz!
Elementarz lekarski weź i do Afryki śpiesz!

Załącznik 1b

Imię i nazwisko:

1. Kim był doktor Dolitlle - kolegą czy przyjacielem zwierząt?
Ułóż kilka zdań o doktorze.
Możesz wykorzystać wyrazy z ramki.

0x01 graphic

2. Pokoloruj te kwadraty, które właściwie obrazują relację koleżeństwo-przyjaźń.

0x08 graphic
0x08 graphic

Przykład zredagowanego tekstu:
Doktor Dolittle to prawdziwy przyjaciel.
Kochał i rozumiał zwierzęta, które odpłacały mu tym samym.
Kiedy tylko jaskółka przyniosła wiadomość z Afryki, wyruszył w podróż.
Przebył ocean i wyleczył wiele małp.
Prawdziwa przyjaźń to skarb!

Załącznik 1c

Imię i nazwisko:

1. Przeczytaj uważnie tekst o doktorze Dolittle. W luki wstaw odpowiednie wyrazy z ramki:

0x01 graphic

Doktor ........................... zasługuje na miano prawdziwego przyjaciela zwierząt.
Jego dom zawsze .................................... zwierzęta.
Człowiek ten ....................... i ................................ je.
Otaczające go ............................. również ....................... mu miłością.
............................... trudną sztukę mowy zwierząt.
Gdy dotarła do niego ............................. z Afryki o chorobie małp, zdecydował się na ......................... .
Podczas podróży .......................... go niezwykłe przygody. Wyleczył wiele zwierząt.

2. Pokoloruj te kwadraty, które właściwie obrazują relację koleżeństwo-przyjaźń.

0x08 graphic
0x08 graphic

Załącznik 2

Imię i nazwisko:

1. Zaznacz poprawne odpowiedzi. Odczytaj, zapisz i zapamiętaj hasło:

 Zwierzę z najdłuższą szyją to:

0x01 graphic

 W Afryce rosną:

0x01 graphic

 Zwierzę o olbrzymiej wadze to:

0x01 graphic

 Liście akacji są przysmakiem:

0x01 graphic

 Co jest odpowiednikiem naszej mrówki?

0x01 graphic

 Najszybsze zwierzę afrykańskie to:

0x01 graphic

 Które z tych zwierząt żyje w Afryce?

0x01 graphic

Hasło:

2. Wpisz w odpowiednie miejsca w ramkę zwierzęta otaczające doktora:
kaczka, pies, prosię, papuga, chomik, lew, małpa, kura.

0x01 graphic

3. Wytnij kartoniki i wstaw w odpowiednie miejsca:
Charakterystyczne cechy:

0x01 graphic

4. Może znasz jakieś inne cechy? Wpisz je!

0x01 graphic

Załącznik 3

Imię i nazwisko:

1. Rozwiąż zadanie:
Na kolację do doktora Dolittle przyszło 69 orangutanów i 8 szympansów.
Ile małp gościł doktor Dolittle?

Dane:

Różne sposoby rozwiązań:

Odpowiedź:

Załącznik 4a

Jakie zwierzęta żyją w Afryce?

Każdy uczestnik grupy wybiera jedno zwierzę żyjące w Afryce.
Na zakładce zapisuje jego nazwę.
Wyszukuje ciekawostkę na jego temat i opowiada klasie.
Wybiera do swego zadania ilustrację.

Załącznik 4b

Jakie rośliny rosną w Afryce?

Wypisz je na kartonikach-zakładkach.
Podziel je na:

0x01 graphic

Do każdej rośliny dobierz ilustrację.
Przedstaw rośliny klasie.

Załącznik 4c

Co możesz powiedzieć o ludziach żyjących w Afryce?

- Jaką rasą są Afrykańczycy?

- W jakich domach mieszkają?

- Czym zajmują się Afrykańczycy?

- Jak spędzają wolny czas?

Do każdego zagadnienia dobierz odpowiednią ilustrację.
Na każde pytanie napisz odpowiedź na kartoniku-zakładce jednym lub dwoma słowami.

Załącznik 5a

Imię i nazwisko:

1. Na podstawie filmu, wiadomości zdobytych na lekcji i przedstawionych na konturach Afryki zredaguj tekst na temat "Afryka to ciekawy ląd".

Przykład zredagowanego tekstu:
Ludzie, którzy mieszkają w Afryce, mają czarny kolor skóry. Ubierają się lekko, bo jest tam bardzo ciepło. Mieszkają w chatach ze słomy. W Afryce żyje dużo egzotycznych zwierząt: słonie, nosorożce, małpy, zebry, antylopy. Rosną tam baobaby, akacje, krzewy cierniste i dużo palm. Są to palmy kokosowe i daktylowe. Najbardziej podoba mi się święto we wsi murzyńskiej. Wszyscy malują się, grają na bębnach i tam-tamach. Dzieci murzyńskie bawią się tak, jak my, tylko same muszą sobie robić zabawki! I jeszcze jedno - dużo ludzi nie umie tam czytać.

2 a) Z wyrazu-drabinki ułóż nowe wyrazy:

0x01 graphic

2 b) Jakie nowe wyrazy mogą powstać z wyrazu "podróżować"?

Załącznik 5b

Imię i nazwisko:

1. W tekst z lukami wstaw brakujące wyrazy z ramki.

0x01 graphic

Afryka to ....................... ląd.
Ludzie, którzy tam ................................, należą do rasy czarnej.
Żyją tam .............................., które my spotykamy w zoo: .................., ........................., małpy, ........................, lwy, ........................., ............................. .
Rosną tam ..........................., baobaby, ...................................
Uprawia się ....................., bawełnę, herbatę, kawę.
Afrykańczycy mieszkają w domach ze słomy.
Dzieci .......................... podobnie jak my: w ....................., piłkę, różne .................... .

2. Jakie nowe wyrazy mogą powstać od wyrazu podróżować?

Załącznik 6

Imię i nazwisko:

1. Dobierz wyrazy-skojarzenia z wyrazem Afryka.

0x01 graphic

2. Odczytaj hasło zgodnie z szyfrem i zapisz:

Załącznik 7

Rozwiąż zagadki:

Zagadka 1
Gruby dziób, barwne pióra,
Egzotyczna bywa śliczna,
Wrzaskliwa i ruchliwa,
Cały dzień się odzywa.

Zagadka 2
Nos zadarty i za duży
Do niczego mi nie służy.
Ani wącham nim, ni kicham,
Ani sapię, ani wdycham,
Ani trąbię, choć to róg.
Znajdziesz mnie w Afryce
I gdy zoo przekroczysz próg.

Zagadka 3
Zwierzę to ma coś wspólnego
Z porządkiem ruchu ulicznego.

Zagadka 4
Jaki to kot, pasiasty, zwinny i zły
Ma w swojej nazwie krótkie słowo i ty?

Zagadka 5
Mała kula, ale na niej
Zmieściły się wszystkie kraje.
On na lekcjach geografii
Bardzo przydać się potrafi.

Zagadka 6
Spokojnie - jest gładki, niby tafla szklana,
A w gniewie w huczących kłębi się bałwanach.

Zagadka 7
Ma błąd w swojej nazwie.
Choć znam ortografię,
Bez błędu tej nazwy
Napisać nie potrafię.

Zagadka 8
Której pani, wysilcie głowy,
Potrzebny szalik kilometrowy?

Załącznik 8

Julian Tuwim "Bambo"

Murzynek Bambo w Afryce mieszka.
Czarną ma skórę ten nasz koleżka.

Uczy się pilnie przez całe ranki
Ze swej murzyńskiej "Pierwszej czytanki".

A gdy do domu ze szkoły wraca,
Psoci, figluje, to jego praca.

Aż mama krzyczy - "Bambo, łobuzie!"
A Bambo czarną nadyma buzię.

Mama powiada: "Choć do kąpieli".
A on się boi, że się wybieli.

Lecz mama kocha swojego synka,
Bo dobry chłopak z tego murzynka.

Szkoda, że Bambo, czarny wesoły,
Nie chodzi z nami razem do szkoły

Bibliografia:

 K. Lenartowska, W. Świętek, Inspirowanie wypowiedzi w kl. I-III, Warszawa 1989

 K. Lenartowska, W. Świętek, Lektura w kl. I-III, Warszawa 1987

 W. Hammerling, Zabawy w nauczaniu początkowym, Warszawa 1990

Wychowanie i nauczanie zintegrowane w klasach początkowych, pod red. M. Michalewskiej, H. Moroz, Katowice 1997

 M. Bogdanowicz, Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 lat, Warszawa 1985

 M. Papuzińska, Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1992

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - grudzień, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I-wiosenne porządk, zdrowie
Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa
Scenariusz zajęć obserwowanych dla klasy II B - luty, przedszkole, awans
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I z, Scenariusze zajęć
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej
Scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy II, scenariusze zajec
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany, klasa 1
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III 2
Scenariusz zajęć otwartych dla klasy II gotowy

więcej podobnych podstron