Konie W4, hodowla koni


Konie Wykład 4: 03.11.2006r.

TRAWIENIE U KONI:

Żołądek:

Jelito cienkie:

Jelito ślepe:

Okrężnica:

Odcinek przewodu pokarmowego

Sekrecja

Produkt trawienia

Wchłanianie

Materiał niestrawiony

Żołądek

Kwas solny

Kwas mlekowy

minimalne

Jelito cienkie

Dwuwęglan sodu

Enzymy

Żółć, śluz

aminokwasy

glukoza i inne cukry proste

trójglicerydy i kwasy tłuszczowe

aminokwasy

cukry proste kwasy tłuszczowe, witaminy, Ca, Mg, K, Cl

Włókno, woda

Jelito ślepe

woda

LKT, wit. B białko bakteryjne

LKT, witaminy, aminokwasy

włókno

Okrężnica

LKT, witaminy

LKT, woda

niestrawione resztki

Dostępność energii dla koni z różnych źródeł:

Źródło energii

Pochodzenie energii

Przetwarzana na

Jelito cienkie

Jelito grube

komórka

skrobia

zboża

glukoza

LKT

Kwas mlekowy

Glikogen

Kwasy tłuszczowe

włókno

Pasze słomiaste

-

LKT

Glikogen

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe

Olej/tłuszcze

Kwasy tłuszczowe

LKT

Kwasy tłuszczowe

Białko

aminokwasy

LKT białko bakterii

Kwasy tłuszczowe, glukoza, glikogen

Cukier

Melasa

Cukier paszowy

glukoza

LKT

Kwas mlekowy

glikogen

WĘGLOWODANY:

Strawność jelitowa skrobi u koni:

Pasza

% strawności jelitowej

Owies -ziarno całe

83,5

Owies - ziarno gniecione

85,2

Jęczmień - ziarno całe

21,4

Kukurydza - ziarno całe

29,9

Kukurydza - ziarno śrutowane

45,6

Kukurydza - obrabiana termicznie

90,1

WŁÓKNO:

KWASY TŁUSZCZOWE:

Jak koń wykorzystuje źródła energii:

Źródło energii

Zawartość energii

Szybkość metabolizmu

Efektywność zużycia energii

Skrobia

wysoka

Szybki

wysoka

Włókno

niska

wolny

wysoka

Kwasy tłuszczowe

bardzo wysoka

Wolny

Bardzo wysoka

Białko

wysoka

umiarkowany

umiarkowana

Cukier

wysoka

Bardzo szybki

umiarkowana

pH jelita ślepego przy karmieniu sianem lub paszą treściwą:

Godzin po karmieniu

Siano

Pasza treściwa

0

7,14

7,22

2

7,04

7,14

4

6,92

6,43

6

6,87

6,12

Przy sianie zmiany pH prawie nie występują - przy dużej il. siana brak zakwaszenia treści jelit.

Źródła energii dla różnych grup koni:

Rodzaj użytkowania:

Rodzaje pasz:

Praca lekka

objętościowe

Praca wytrzymałościowa

objętościowe, treściwe

Wyścigi kłusaków

objętościowe, treściwe, tłuszcze

wkkw

objętościowe, treściwe, tłuszcze

Skoki przez przeszkody

objętościowe, treściwe, tłuszcze

Wyścigi w galopie

objętościowe, treściwe

 1. Praca lekka - pasze objętościowe (latem trawa pastwiskowa pokrywa potrzeby pokarmowe 2MJ energii, 62MJ energii potrzeby bytowe 30kg trawy pastwiskowe).

 2. Praca wytrzymałościowa - pasze objętościowe i treściwe (nie same V i nie same treściwe).

 3. Wyścigi kłusaków - objętościowe, treściwe, niewielki dodatek tłuszczu.

 4. WKKW (trening wytrzymałościowy) - objętościowe, treściwe, tłuszcz.

 5. skoki przez przeszkody -objętościowe, treściwe, tłuszcz.

 6. Wyścigi w galopie - objętościowe i treściwe (nie ma sensu podawać tłuszczu).

Skład LKT w jelicie ślepym w zależności od udziału pasz objętościowych i treściwych:

Objętościowe/treściwych

w dawce

Octowy

Propionowy

Masłowy

1 : 0

76,2

14,8

8,0

3 : 2

70,4

21,2

7,2

1: 4

61,2

26,0

10,2

Udział pasz objętościowych suchych i treściwych w żywieniu różnych grup koni:

(interesuje nas % dziennej dawki)

Grupy Koni

w % masy ciała

w % dziennej dawki

objętościowe

treściwe

objętościowe

treściwe

Na pokrycie potrzeb bytowych

1,0 - 2,0

0 -1,0

50 - 100

0 - 50

Klacze - późna ciąża

1,0 - 2,0

0,3 -1,0

50 - 85

15 - 50

Klacze - wczesna laktacja

1,0 - 2,5

0,5 - 2,0

33 - 85

15 - 66

Klacze - późna laktacja

1,0 - 2,0

0,5 - 1,5

40 - 80

20 - 60

Odsadki

0,5 - 1,8

1,0 - 3,0

30 - 65

35 - 70

Roczniaki

1,0 - 2,5

0,5 - 2,0

33 - 80

20 - 66

Konie wyczynowe

1,0 - 2,0

0,5 - 2,0

33 - 80

20 - 66

 1. Na pokrycie potrzeb bytowych praca lekka - 50-100% dawki dziennej pasze objętościowe (wybór wariantu zapewniającego najniższe koszty żywienia i koszty produkcji - czy 50 czy 100%. Dawki tej nie wolno przekraczać ze względu na fizjologię przewodu pokarmowego).

 2. Późna ciąża - V 50-85%, treściwe 15-50% (najważniejszy rozwój płodu, więc nie można więcej pasz treściwych).

 3. Wczesna laktacja - V 33-85%, treściwe 15-66% - do 2/3 dawki (max. ilość pasz treściwych jaka w żywieniu koni. 1/3 pasz V, bo inaczej przewód pokarmowy nie będzie prawidłowo funkcjonował, częste schorzenia i śmierć). W tym okresie bardzo duże potrzeby na energię i białko.

 4. Późna laktacja - V 40-80%, treściwe 20-60%.

 5. Odsadki - bardzo dużo pasz treściwych (duże przyrosty dzienne - 1700g u koni zimnokrwistych, 1000-1500g u koni gorącokrwistych).

 6. Roczniaki - V 33-80%, treściwe 20-66%.

 7. Konie wyczynowe - pasze treściwe do 2/3 dawki (20-66%).

Strawność składników roślin:

Frakcja chemiczna

Strawność

Ściana komórki

Celuloza

43,4

Hemiceluloza

49,5

Lignina

0

Zawartość komórki

Białko

81,7

Węglowodany

100

Tłuszcz surowy

75,1

Popiół

90,5

Zawartość frakcji włókna w roślinach:

Grupa roślin

Lignina %

Hemiceluloza %

Celuloza %

Motylkowate

wahania

8 - 62

21 - 86

12 - 30

średnio

30

63

28

Trawy

wahania

53 - 90

64 - 89

5 - 29

średnio

82

76

21

Udział pasz objętościowych suchych i treściwych w żywieniu różnych grup koni:

Grupy koni

objętościowe

treściwe

razem

Konie dorosłe

Na pokrycie potrzeb bytowych

1,5 - 2,0

0 - 0,5

1,5 - 2,0

Klacze - późna ciąża

1,0 - 1,5

0,5 - 1,0

1,5 - 2,0

Klacze - wczesna laktacja

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

2,0 - 3,0

Klacze - późna laktacja

1,0 - 2,0

0,5 - 1,5

2,0 - 2,5

Konie pracujące

Lekko

1,0 - 2,0

0,5 - 1

1,5 - 2,5

Średnio

1,0 - 2,0

0,75- 1,5

1,75- 2,5

Ciężko

0,75- 1,5

1,0 - 2,0

2,0 - 3,0

Konie młode

Źrebięta ssące 3 miesiące

do woli

1,0 - 2,0

2,5 - 3,5

Odsadki 6 miesięcy

0,5 - 1,0

1,5 - 3,0

2,0 - 3,5

Roczniaki 12 miesięcy

1,0 - 1,5

1,0 - 2,0

2,0 - 3,0

Roczniaki 1,75- 2,5

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

2,0 - 2,5

Dwulatki 24 miesiące

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,75- 2,5

Zapotrzebowanie pokarmowe: (tab)

Produkcja mleka (dzienna wydajność):

1-3 miesiące

1-3 miesiące

4-6 miesięcy

3 % m.c klaczy

4 % m.c klaczy zimnokrw.

2 % m.c

18 litrów

30 litrów

12 do 4-6 litrów

137,4

187

ES

1170

1728

białko

Dawki dla koni:

Zapotrzebowanie w sezonie rozpłodowym:

25 % wyższe ponad potrzeby bytowe

12 do 27 % wyższe ponad potrzeby bytowe

Ważna wartość biologiczna białka - wpływ na jakość nasienia i zawartość składników mineralnych: witamin (decydują o rozrodzie) i mikroelementów.

Zapotrzebowanie na witaminy: (tab)

Zapotrzebowanie na składniki mineralne:

Zestawienie kosztów bezpośrednich (tab): (7 wariantów)

9Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konie egz, hodowla koni
Konie W1, hodowla koni
Konie W2, hodowla koni
Konie W8, hodowla koni
Konie W7, hodowla koni
Konie W5, hodowla koni
Konie W3, hodowla koni
Konie W6, hodowla koni
konie egzamin, Zootechnika UP Lublin, Hodowla Koni
konie wyklady, Zootechnika, Chów i hodowla koni
1.9sciaga konie egzamin, Zootechnika UP Lublin, Hodowla Koni
hodowla koni, Nauki przyrodnicze i ścisłe, Biologia, Weterynaria
Chów i Hodowla Koni (1), ● Chów i hodowla i Technologie w produkcji
Chów i Hodowla Koni, weterynaria uwm II rok, chów i hodowla
Chów i Hodowla Koni, ● Chów i hodowla i Technologie w produkcji
hodowla koni, Nauki przyrodnicze i ścisłe, Biologia, Weterynaria
Hodowla Koni (Zwoliński) 1
Hodowla Koni (Zwoliński) 4

więcej podobnych podstron