Ćw 4 - Badanie twardości i udarności wybranych materiałów elektroizolacyjnych, Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Inżynieria Materiałowa, Laboratoria


Wydział elektryczny

Instytut elektroenergetyki

ZWNiME

Data wykonania ćwiczenia:

24.10.2006

Badanie twardości i udarności wybranych materiałów elektroizolacyjnych

Data oddania sprawozdania:

07.11.2006

Wykonujący ćwiczenie:

OCENA:

  1. Badanie twardości.

Twardość określa się jako cechę materiału, polegającą na zdolności stawiania oporu siłom odkształcającym. Za miarę twardości przyjmuj się opór, z którym badane ciało przeciwstawia się wciskaniu w niego innego ciała, zwanego wgłębnikiem. Twardość nie ma jednej ustalonej jednostki jak inne właśności materiałów. W zależności od metody otrzymuje się wyniki w jednostkach miedzy sobą nieporównywalnych. Dlatego przy określaniu twardości materiału należy podać metodę pomiaru, nazywaną zwykle nazwiskiem jego twórcy.

Celem tego ćwiczenia było wykonanie pomiaru twardości rezokartu oraz drewnianej sklejki metodą Brinella. Do wykonania ćwiczenia użyliśmy przyrządu Brinella. Pomiary wykonaliśmy zgodnie z normą PN-EN ISO 2039-1. W poniższej tabeli zamieściliśmy wyniki naszych pomiarów.

mater.

nr

Fm

Fr

h1 [mm]

h2

h [mm]

HBśr

бHB

HB

 

 

drewno

 

 

 

1

49,03

35,50448

0,33

0

0,33

 

 

8,968063

 

 

 

 

 

0,316556

 

 

 

9,045728

2

49,03

35,87561

0,327

0

0,327

9,140283

3

49,03

35,87561

0,327

0

0,327

9,140283

4

49,03

35,75104

0,328

0

0,328

9,108546

5

49,03

35,50448

0,33

0

0,33

9,045728

6

49,03

32,68667

0,355

0

0,355

8,327813

 

 

rezokart

 

 

 

1

961,05

1121,225

0,28

0,06

0,22

 

 

356,2752

 

 

 

 

 

37,13057

 

 

 

285,6624

2

961,05

1391,866

0,245

0,06

0,185

354,6154

3

961,05

1441,575

0,24

0,06

0,18

367,2803

4

961,05

1552,465

0,23

0,06

0,17

395,5326

5

961,05

1441,575

0,24

0,06

0,18

367,2803

6

961,05

1441,575

0,24

0,06

0,18

367,2803

Zredukowane obciążenie badania Fr obliczyliśmy następująco :

0x01 graphic

Gdzie:

Fm - obciążenie wgłębnika [N]

hr - zredukowana głębokość odcisku (=0,25 mm)

h=h1-h2 -

Zredukowane obciążenie dla drewna (sklejki):

1. 0x01 graphic

2. 0x01 graphic

3. 0x01 graphic

4. 0x01 graphic

5. 0x01 graphic

6. 0x01 graphic

Zredukowane obciążenie dla rezokartu:

1. 0x01 graphic

2. 0x01 graphic

3. 0x01 graphic

4. 0x01 graphic

5. 0x01 graphic

6. 0x01 graphic

Wyznaczamy twardość ze wzoru:

0x01 graphic

Gdzie:

HB - twardość metodą wciskania kulki [N/mm2]

Fr - zredukowane obciążenie badania [N]

hr - zredukowana głębokość odcisku (=0,25 mm)

d - średnica kulki wgłębnika (=5 mm)

Twardość drewna:

1.0x01 graphic

2. 0x01 graphic

3. 0x01 graphic

4. 0x01 graphic

5. 0x01 graphic

6. 0x01 graphic

Twardość rezokartu:

1. 0x01 graphic

2. 0x01 graphic

3. 0x01 graphic

4. 0x01 graphic

5. 0x01 graphic

6. 0x01 graphic

Obliczamy średnią twardość dla poszczególnych materiałów korzystając ze wzoru:

0x01 graphic

Dla drewna:

0x01 graphic

Dla rezokartu:

0x01 graphic

Obliczamy średnie odchylenie standardowe średniej arytmetycznej dla każdego materiału ze wzoru:

0x01 graphic

Dla drewna:

0x08 graphic

Dla rezokartu:

0x08 graphic

Wynik końcowy:

0x01 graphic

tγ,k-jest współczynnikiem studenta równym t=2,5706

Dla drewna:

0x08 graphic

lub

0x08 graphic

Dla rezokartu:

0x08 graphic

lub

0x08 graphic

2. Badanie udarności

Udarnością nazywa się stosunek ilości energii zużytej na złamanie znormalizowanej próbki za pomocą jednorazowego użycia młota wahadłowym, do przekroju poprzecznego próbki.

Celem ćwiczenia było wykonanie pomiaru udarności rezokartu oraz drewnianej sklejki. Do wykonania ćwiczenia użyliśmy młot Chrpy'ego. Pomiar wykonaliśmy zgodnie z normą PN-EN ISO 179-1. W poniższej tabeli zamieściliśmy wyniki pomiarów:

Materiał

Próba

E'

E

h

b lub bN

a

∆a

a+∆a

a-∆a

Rezokart

 

 

1

8

0,7848

4,2

10,2

18,31933

53

71,3

-35

2

8,5

0,83385

4,2

10,2

19,46429

57

76,5

-38

3

3,5

0,34335

4,2

7,9

10,3481

28,6

38,9

-18

Drewno

 

 

4

33

3,2373

10,5

10,1

30,52617

90

121

-59

5

24

2,3544

10,5

10,1

22,20085

65

87,2

-43

6

24

2,3544

10,5

8,3

27,01549

80

107

-53

Obliczamy wartość energii E korzystając ze wzoru:

0x01 graphic

E'-wartość odczytana ze skali młota Charpy'ego [kg*cm]

9,81-przyspieszenie ziemskie

Rezokart:

1. 0x01 graphic

2. 0x01 graphic

3. 0x01 graphic

Drewno:

4. 0x01 graphic

5. 0x01 graphic

6. 0x01 graphic

1.Obliczamy udarność dla kształtki bez karbu korzystając ze wzoru:

0x01 graphic

E-energia pochłonięta przy złamaniu próbki [J];

h-grubość próbki [mm]

b-szerokość próbki [mm]

Udarność rezokartu:

Próba 1. Kierunek uderzenia wzdłóż boku b próbki:

0x01 graphic

Próba 2. Kierunej uderzenia wzdłóż boku h próbki:

0x01 graphic

Udarność drewna (sklejki):

Próba 4. Kierunek uderzenia ku płaszczyźnie warstw próbki:

0x01 graphic

Próba 5. Kierunek uderzenia ku krawędziom warstw próbki:

0x01 graphic

2.Obliczamy udarność dla kształtki z karbem korzystając ze wzoru:

0x01 graphic

E-energia pochłonięta przy złamaniu próbki [J];

h-grubość próbki [mm]

bn-szerokość próbki bez karba [mm]

Udarność rezokartu:

Próba 3. Kierunek uderzenia wzdłuż boku b próbki z karbem; próbkę umieściliśmy tak, aby karb znalazł się po przeciwnej stronie uderzanej krawędzi:

0x01 graphic

Udarność drewna (sklejki):

Próba 6. Próbka z karbem; próbkę umieściliśmy tak, aby karb znalazł się po przeciwnej stronie uderzanej krawędzi:

0x01 graphic

Obliczamy błąd pomiaru korzystając z metody różniczki zupełnej (prawa propagacji błędów):

0x01 graphic

Błędy względne pomiaru poszczególnych wielkości:

E-0,049 [J]

h- 0,05 [mm]

b- 0,05 [mm]

Rezokart:

1.

0x01 graphic

2.

0x01 graphic

3.

0x01 graphic

Drewno

4.

0x01 graphic

5.

0x01 graphic

6.

0x01 graphic

8

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćw 4 ?danie twardości i udarności wybranych materiałów elektroizolacyjnych
Ćw 5 - Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków 2009, Politechnika Poznańska, Elektrotec
ćw.6.Badanie układu samocz.załącz.rezerwy, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia elekt
4 Badanie twardosci i udarnosc Nieznany
cw 2 - BADANIE I WZORCOWANIE MANOMETRÓW ORAZ PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA, agh, 5 semestr, Podstawy Gazow
badanie ruchu jednost przysp, studia, studia Politechnika Poznańska - BMiZ - Mechatronika, 1 semestr
Ćw[1]. 12 - Przyczyny przedwczesnego zużycia części maszyn i, Politechnika Poznańska ZiIP, II semest
Wytrzymałość opracowanie, Politechnika Poznańska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Semestr IV, W
Próba udarności stali, Materiałoznastwo, Laboratorium, Sprawozdania
ćwiczenie 3 SPRAWOZDANIE, ZiIP Politechnika Poznańska, Obróbka cieplna i spawalnictwo, LABORATORIA
Destylacja wojtek, Studia Politechnika Poznańska, Semestr I, Chemia, Chemia laboratoria, Destylacja
Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenai33, Politechnika Poznańska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia22, Politechnika Poznańska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
egzamin sciaga tk, Politechnika Poznańska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Semestr III, Technol
ćwiczenie 2 SPRAWOZDANIE, ZiIP Politechnika Poznańska, Obróbka cieplna i spawalnictwo, LABORATORIA
Sprawozdanie z wykonanego ćwiczeni11, Politechnika Poznańska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, S
Sprawozdanie z wykonanego ćwiczeni33, Politechnika Poznańska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, S

więcej podobnych podstron