Teoria(6), elektronika


Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta

w Koszalinie

Temat ćwiczenia:

Badanie przerzutników

0x01 graphic

Koszalin rok szk. 2002/2003


Impulsowe układy regeneracyjne nazywanie przerzutnikami, wykorzystują zjawisko niestabilności w aktywnych układach elektronicznych w celu uzyskania bardzo szybkiego przerzutu od jednego stanu stabilnego do drugiego. Działają one na podobnej zasadzie jak generatory drgań sinusoidalnych, z tą różnicą, że obwód sprzężenia zwrotnego nie jest selektywny. Podobnie jak w  przypadku generatorów niestabilności można uzyskać w dwojaki sposób: za pomocą sprzężenia zwrotnego lub stosując elementy o ujemnej rezystancji. W przerzutnikach elementy aktywne pracują w zakresach silnych nieliniowości charakterystyk i przybliżenia liniowe lub prawie liniowe nie mogą być stosowane.

  1. Przerzutnik ze wzmacniaczem operacyjnym.

Zasadę działania przerzutnika najprościej można wyjaśnić na podstawie wzmacniacza operacyjnego objętego pętlą dodatniego sprężenia zwrotnego zapewniającego w zakresie aktywnym położenie biegunów układu w prawej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s. Układ taki jest pokazany na rys. 1.

0x01 graphic

Rys. 1. Układ przerzutnika ze wzmacniaczem operacyjnym.

Niech UIN = 0, zaś tłumienie dzielnika 0x01 graphic
jest mniejsze od wzmocnienia k. Dodatnie sprzężenie zwrotne spowoduje więc narastanie napięcia wyjściowego do nasycenia na poziomie +Ec lub malenie do nasycenia na poziomie -Ec, w zależności od warunku początkowego. Stan taki będzie utrzymany. W przypadku napięcia +Ec na wyjściu, na wejściu nieodwracającym otrzymuje się

U+ = 0x01 graphic
Ec = zEc

co wystarcza do utrzymania Ec na wyjściu, gdyż 0x01 graphic
jest mniejsze od k, analogicznie dla Uwy = -Ec napięcie na wejściu nieodwracającym

U+ = 0x01 graphic
Ec = -zEc

co również wystarcza do utrzymania -Ec na wyjściu. Przerzutnik może więc mieć dwa stany stabilne, w zależności od warunku początkowego. Z tego powodu nazywany jest przerzutnikiem dwustabilnym.

Jeżeli przy stanie +Ec na wyjściu powiększy się napięcie Uwe na wejściu nieodwracającym, po przekroczeniu wartości zEc napięcie Uwy zmieni znak i dla dużej wartości k, co ma miejsce w praktyce, bardzo szybko osiągnie wartość -Ec. Za pomocą napięcia Uwe dokonuje się więc zmiany stanu przerzutnika. Zmniejszanie Uwe spowoduje kolejny przerzut dopiero po dojściu do wartości -Ec. Charakterystyka wejściowa zakreśla pętlę histerezy.

0x01 graphic

Rys. 2. Charakterystyka przejściowa przerzutnika dwustabilnego.

W praktycznych zastosowaniach na wejście Uwe są podawane krótkie impulsy dodatnie lub ujemne o amplitudzie przekraczającej zEc, które powodują zmiany stanu przerzutnika. Układ zachowuje więc informacje o tym, czy impuls podany na jego wejście był dodatni czy ujemny. Spełnia on rolę elementarnej, jednobitowej komórki pamięci.

  1. Tranzystorowy przerzutnik Shmitta.

Tranzystorowy przerzutnik dwustabilny może być również zrealizowany jako układ z dodatnim sprzężeniem zwrotnym bez obwodu selektywnego. Na rys.3. przedstawiono przerzutnik niesymetryczny ze sprzężeniem prądowym nazywany przerzutnikiem Shmitta.

0x01 graphic

Rys. 3. Układ tranzystorowego przerzutnika Schmitta.

Tranzystory T1 T2 wraz z rezystorem Re tworzą stopień wzmacniacza różnicowego. Traktując bazę tranzystora T2 jako wejście, kolektor zaś tranzystora T1 jako wyjście, jest to wzmacniacz nieodwracający fazy. Dzielnik R1 - R2 realizuje więc dodatnie sprzężenie zwrotne, tworząc dwustabilny układ regeneracyjny, jeżeli 0x01 graphic
jest większe od jedności (warunek amplitudy).

0x01 graphic

Rys. 4. Charakterystyka przejściowa tranzystorowego przerzutnika Schmitta.

Przerzutniki bistabilne mają zastosowanie w kładach regeneracyjnych, tzn. tam gdzie przebiegi o dowolnym kształcie mają być zamienione na przebiegi prostokątne o tej samej częstotliwości. Proces regeneracji przedstawiony jest na rys. 5.

0x01 graphic

Rys. 5. Zamiana sygnału odkształconego na sygnał prostokątny w przerzutniku dwustabilnym.

  1. Przerzutniki TTL.

Podstawowymi elementami pamięciowymi w technice TTL są synchronizowane przerzutniki złożone typu JK, D i T. Przerzutniki te mają dwa rodzaje wejść:

Zmiana stanu przerzutnika następuje pod wpływem zmiany sygnału zegarowego: z „0” na „1” lub z „1” na „0”. Rodzaj tej zmiany jest określony przez stan wejść przygotowujących w pewnym odcinku czasu poprzedzającym zmianę sygnału zegarowego.

  1. W przypadku przerzutnika JK sygnały na wejściach przygotowujących oddziaływają na przyszły stan przerzutnika w okresie, gdy C = 1. Sposób działanie przerzutnika JK określa tablica przejść

J

K

Qn+1

0

0

Q

1

0

1

0

1

0

1

1

0x01 graphic

  1. Zasada działania przerzutnika typu D jest określone przez tablicę przejść.

D

Qn+1

0

0

1

1

  1. Zasada działania przerzutnika Typu T jest określona przez tablicę przejść.

T

Qn+1

0

Q

1

0x01 graphic

4

Badanie przerzutników.

5

Przygotowanie teoretyczne.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Teoria(3), elektronika
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 3
Teoria z Elektrotechniki, 2 Kanały Radiowe, Kanały Radiowe (cyfrowe)
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 2
Teoria z Elektrotechniki, 5 Kanały przewodowe, Przewody Telekomunikacyjne
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria2, Elektra
elektronika teoria, elektronika
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria1, Elektra
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria3, Elektra
Rozdzial 1 ObwodyPraduStalego teoria, Elektra
Rozdzial 4 Czworniki teoria, Elektra
Teoria(9), elektronika
10. Dyfrakcja i Polaryzacja - Teoria, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - L
sprawozdanie badanie mikroskopowe-teoria!!!!!!!!!!, Elektrotechnika, dc pobierane, Podstawy Nauk o m
TS teoria, Elektronika i Telekomunikacja, semestr 3, teoria systemow
PÓŁPRZEWODNIKI – TEORIA, Elektrotechnika, Ćwiczenia instrukcje i teoria
Rozdzial 7 PradniceSilniki teoria, Elektra

więcej podobnych podstron