Porównanie charakteru zbiorowisk roślinnych na podstawie analizy tabel fitosocjologicznych, referaty i materiały, biologia, doświadczenia

Pobierz dokument
porownanie.charakteru.zbiorowisk.roslinnych.doc
Rozmiar 208 KB

Porównanie charakteru zbiorowisk roślinnych na podstawie analizy tabel fitosocjologicznych

Opis doświadczenia

Analizując wykonane wcześniej zdjęcia fitosocjologiczne możemy wnioskować o rodzaju

zbiorowiska tam występującego. Znajomość zbiorowiska może nam również przybliżyć

charakter danego terenu, zdiagnozować i ocenić stan środowiska

Przebieg analizy

Po uzyskaniu tabel fitosocjologicznych zapoznajemy się z ich treścią . Niezbędny do

przeprowadzenia analizy będzie również klucz „Przewodnik do oznaczania zbiorowisk

roślinnych Polski” Władysława Matuszkiewicza wydany przez PWN. Każda z tabel zawiera

informacje o gatunkach przewodnich, towarzyszących czy rzadkich, o miejscu ich

występowania oraz charakterystykę. Po analizie odpowiedz na zadane w karcie pracy

polecenia

Materiały

- gotowe tabele fitosocjologiczne

- Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski

Tabela 2

Nr kolejny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S

Nr zdjęcia

30

11

23

41

XLV

X

XLVIII

XIII

XXVI

S

Zwarcie (%)

40

70

60

80

80

80

60

60

80

80

Głębokość (m)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Wysokość (m)

1

1

1,5

1

1 - 1,5

1 - 2

1 - 1,5

1 - 1,5

1 - 2

1 - 2

Ilość gat. w zdjęciu

2

2

2

5

4

6

5

4

2

2

Powierzchnia (m2)

18

15

20

20

12

15

20

50

16

20

Gatunki charakterystyczne

Phragmition

1.Typha angustifolia

2.2

4.4

3.3

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

V

2. Phragmites communis

+

1.1

2.2

1.1

2.2

+

+

+

IV

3. Lycopus europaeus

+

I

4. Nuphar luteum

2.2

2.2

I

5. Acorus calamus

+

I

6. Rorippa amphibia

+

I

Gatunki charakterystyczne

Magnocaricion

1. Carex acutiformis

2.2

I

2. Galium palustre

+

I

3. Dryopteris thelypteris

+

I

Gatunki towarzyszące

Batrachium circinatum

+

I

Bromus inermis

+

+

I

Ceratophyllum demersum

+

I

Cirsium palustre

+

I

Lemna minor

+

I

Myriophyllum spicatum

+

I

Polygonum amphibia

+

I

Tabela 1

Nr kolejny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

S

Nr zdjęcia

XXXVIII

XXXVII

XXXVI

XXXI

XXXII

XXXIII

XXX

XXI

XXXV

XXXIV

XVIII

XXV

XXVII

XIX

XI

XXIV

XXIII

XXI

XX

XXIX

IV

Powierzchnia (m2)

15

16

16

16

20

15

16

16

16

16

4

16

16

20

100

12

16

12

16

16

20

Zwarcie (%)

70

70

70

80

70

70

80

60

70

80

70

50

60

40

70

70

70

70

70

90

90

Ilość gat. w zdjęciu

4

4

4

2

3

2

2

5

3

3

3

3

3

6

8

3

3

4

5

4

7

Ch.Cl.Phragmitetea

Phragmites communis

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

3.3

2.2

4.4

3.3

1.1

2.2

4.4

+

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

+

+

V

Dryopteris thelypteris

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

3.3

2.2

2.2

2.2

3.3

1.1

1.1

2.2

+

4.4

4.4

4.4

4.4

5.5

5.5

V

Acorus calamus

+

+

I

Sparganium Ramusom

+

+

I

Typha angustifolia

2.2

2.2

+

+

4.4

+

II

Iris pseudoacorus

1.1

+

I

Lycopus europaeus

+

2.2

+

I

Carex disticha

4.4

I

Typha latifolia

+

+

+

I

Ch.Cl. Lemnetea

Lemna minor

+

+

+

+

+

+

+

+

II

Lemna trisulca

+

I

Gatunki towarzyszące

Urtica dioica

+

I

Calystegia sepium

+

+

I

Equisetum limosum

+

I

Epilobium palustre

+

I

Utricularia vulgaris

+

I

Tussilago farfara

+

I

Bidens cernuus

+

+

I

Bidens tripartitus

+

I

Rubus idaeus

+

I

Karta pracy

Temat: Porównanie charakteru zbiorowisk roślinnych na podstawie analizy tabel fitosocjologicznych

Grupa nr ……………

Lider …………….. Sekretarz ………………….. Prezenterzy …………………..

Członkowie grupy ………………………………………

Po analizie tablic fitosocjologicznych odpowiedz na zadane pytania

  1. W jakim środowisku wykonywane były zdjęcia fitosocjologiczne?

  1. Podaj różnicę między zdjęciem a tabelą fitosocjologiczną?

  1. Wyjaśnij znaczenie gatunków towarzyszących?

  1. Jaki gatunek nazywamy rzadkim lub sporadycznym?

  1. Jakiego zbiorowiska dotyczy tabela nr1 .Podaj cechy charakterystyczne

  1. Jakiego zbiorowiska dotyczy tabela nr 2. Podaj cechy charakterystyczne

Pytania kontrolne

Dla Ucznia:

Tak

Nie

1. Czy dane zostały zebrane w odpowiedni sposób?

2. Czy wyniki zaprezentowano w odpowiedni sposób?

3. Czy odpowiednio analizowano dane?

Dla Nauczyciela:

Tak

Nie

1. Czy uczeń prawidłowo sformułował wnioski?

2. Czy uczeń właściwie zaprezentował wyniki?

3. Czy uczeń potrafi samodzielnie zbierać dane?

4. Czy uczeń potrafi posługiwać się literaturą?

5. Czy uczeń wyjaśnia znaczenie pojęć?


Pobierz dokument
porownanie.charakteru.zbiorowisk.roslinnych.doc
Rozmiar 208 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie wpływu zagęszczenia na żywotność osobników populacji patyczaków, referaty i materiały, biolo
Porównanie budowy oka ludzkiego i krowiego na podstawie analizy świeżego oka krowy, referaty i mater
Wpływ różnego rodzaju pyłów na wzrost nadziemnej części roślin, referaty i materiały, biologia, dośw
Wpływ różnego rodzaju pyłów na wzrost nadziemnej części roślin, referaty i materiały, biologia, dośw
Obserwacja intensywności zjawiska fotosyntezy na przykładzie obserwacji ilości, referaty i materiały
Obserwacja pobierania i trawienia pokarmu przez pierwotniaki na przykładzie pantofelka, referaty i m
Badanie wpływu czynników abiotycznych na ekosystemy, referaty i materiały, biologia, doświadczenia
Analiza kariotypów fikcyjnych owadów w poszukiwaniu anomalii genetycznych, referaty i materiały, bio
Wypracowanie styczeń '11, Na podstawie analizy fragmentów Epilogu porównaj życie na emigracji z wizj
! Średniowiecze, sredniowiecznyrycerz, Charakterystyka średniowiecznego rycerza na podstawie "P
16. Specyfika kultury rosyjskiej XVII i XVIII wieku na podstawie analizy wybranych zjawisk, 35 specy
16. Specyfika kultury rosyjskiej XVII i XVIII wieku na podstawie analizy wybranych zjawisk, 35 specy
Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej
STUDIUM PRZYPADKU na podstawie analizy rysunku rodziny, analiza rysunku dziecka
CHARAKTERYSTYKA TOTALNYCH INSTYTUCJI NA PODSTAWIE ZAKONU KAMEDUŁÓW (2), Prace licencjackie, magister
J Styk, Charakterystyka ludności miejskiej na podstawie?nych spisu 02
Ocena możliwości kompensacji dysfunkcji kkd na podstawie analizy chodu
kryminologia, Ocena prawdziwości zeznań na podstawie analiz behawioralnych i wokalnych wskaźników em

więcej podobnych podstron