Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany, klasa 1


Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej.

BLOK TEMATYCZNY: Urządzamy wędrówkę po Polsce.

TEMAT DNIA: Zwiedzamy Kraków.

CELE OPERACYJNE:

Uczeń:

METODY:

FORMY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Muzyczne powitanie „Piosenka powitalna”.

Wszyscy są! - klaśnięcie w swoje ręce, klaśnięcie prawą dłonią w prawą dłoń partnera

Witam Was! - klaśnięcie w swoje ręce, klaśnięcie lewą dłonią w lewą dłoń partnera

Zaczynamy już czas. - powtórzenie

Jestem ja, - pokazujemy oburącz na siebie

Jesteś ty. - pokazujemy oburącz na partnera

Raz, dwa, - dwa klaśnięcia oburącz w dłonie partnera

Trzy. - klaśnięcie w dłonie następnego partnera stojącego po prawej stronie, koło zewnętrzne przesuwa się o jedną osobę w prawo.

Nagranie, magnetofon

 1. Rozwiązywanie rebusów w grupach.

Kartki z ilustracjami, rebusy

 1. Odszukanie i wskazanie na mapie Krakowa przez n-l lub chętne dziecko. Umieszczenie napisu - Kraków.

Odszukanie rzeki Wisły, umieszczenie napisu.

Mapa Polski, napisy

 1. Rozmowa na temat Krakowa i jego zabytków.

Prezentacja multimedialna, komputer z rzutnikiem

 1. Wysłuchanie hejnału z wieży mariackiej.

Nagranie, magnetofon

 1. Rozpoznawanie zabytków na zdjęciach - układanie nazw zabytków z rozsypanek sylabowych - praca w grupach.

Ilustracje zabytków, kartoniki z sylabami

 1. Układanie i pisanie zdań na temat Krakowa z rozsypanek wyrazowych.

Karta pracy - rozsypanka wyrazowa

 1. Zbiorowe opisywanie stroju krakowskiego.

Strój krakowski męski - składa się z białej sukmany z czerwoną podszewką. Pod nią nosi się granatowy kaftan przepasany pasem nabijanym mosiężnymi ćwiekami. Spodnie są białe w czerwone, cienkie paski. Do nich zakłada się wysokie, sztywne buty koloru czarnego. Na głowie mężczyzny noszą czapkę rogatywkę z pawim oczkiem.

Strój krakowski żeński - składa się z kwiecistej spódnicy i białego haftowanego fartuszka. Górną częścią stroju jest biała koszula zakończona ozdobna krezą. Na nią zakłada się czarny gorset ozdobiony kwiecistym haftem i naszytymi koralikami. Na głowie krakowianki noszą wieńce, a na szyi kilka sznurków korali.

Zdjęcie stroju krakowskiego, zeszyt ucznia

 1. Nauka podstawowych kroków i figur krakowiaka (cwał boczny, krzesany).

Cwał boczny - chłopiec i dziewczynka stojąc naprzeciwko siebie bokiem do kierunku tańca. Chłopiec obejmuje dziewczynkę prawą ręką od strony pleców, dziewczynka kładzie lewą rękę na prawym ramieniu chłopca, a prawa rękę opiera na biodrze. Chłopiec unosi lewą rękę skośnie do góry w kierunku tańca.

Cwał polega na ciągłym odsuwaniu w bok jednej nogi i dosuwaniem do niej drugiej (noga goni nogę).

Krzesany - chłopiec i dziewczynka stoją obok siebie, dotykają się prawymi ramionami. Twarze zwrócone są w przeciwnym kierunku. Obejmują się prawymi rekami w talii do przodu partnera. Lewe ręce uniesione są po skosie w górę, dłoń otwarta. Tuż przed „raz” w pierwszym takcie (na ostatnią ósemkę poprzedniego taktu) dzieci unoszą w tył zgiętą
w kolanie lewą nogą. Na raz przesuwają ją energicznie w przód, pocierając ją o podłogę (krzesany). W tym samym czasie uginają nogę, na której stoją, Na „dwa” - cofają się energicznie lewą nogę w tył „krzesząc” nią. W tym czasie prawa noga prostuje się.
W drugim takcie następuje przytup w miejscu: lewa, prawa, lewa w rytmie dwóch ósemek i ćwierćnuty. W trzecim takcie dzieci wykonują krzesany prawą nogą. W takcie czwartym następuje przytup analogiczny do przytupu w takcie drugim (prawa, lewa, prawa).

Nagranie krakowiaka, magnetofon

 1. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Karty pracy - matematyczne


Kraków

Wisła


Wa wel

Su kien ni ce

Bar ba kan

Ko ściół Ma ria cki

Bra ma Flo riań ska


Uporządkuj wyrazy w zdaniach i napisz je starannie.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic


0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

 1. Ile jest dziewczynek?

0x01 graphic
0x01 graphic

Odp: Jest …….. dziewczynek.

 1. Ilu jest chłopców?

0x01 graphic
0x01 graphic

Odp: Jest ……. chłopców.

 1. Oblicz, dorysuj pomocnicze rysunki.

3 ∙ 3 =

3 ∙ 4 =

4 ∙ 3 =

4 ∙ 4 =

5 ∙ 3 =

5 ∙ 4 =

6 ∙ 3 =

zabytkowym

Kraków

pięknym

jest

i

miastem.

był

Kiedyś

Polski.

stolicą

Wisłą.

nad

leży

KrakówWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy pierwszej z wykorzystaniem programu edukacyjnego, klasa 1 s
Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna
29.09.08-Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy pierwszej, Konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I-wiosenne porządk, zdrowie
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I z, Scenariusze zajęć
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III 2
Scenariusz lekcji dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany, klasa 1
ZINTEGROWANY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI DLA KLASY PIERWSZEJ, KLASA I
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Test dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej

więcej podobnych podstron