1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej, LOGISTYKA

Pobierz dokument
1.badanie.ruchy.bryly.sztywnej.po.rowni.doc
Rozmiar 925 KB

Inżynieria środowiska

I ROK

24.04.2012

Ćwiczenie numer 10

Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej.

  1. Wprowadzenie

  1. Równia pochyła - jedna z najdawniej używanych maszyn prostych. Przykładem równi jest dowolna pochylnia. Równia to płaska powierzchnia nachylona pod pewnym kątem do poziomu, po której wciągany lub spuszczany jest dany przedmiot. Wyznaczanie parametrów ruchu ciała po tej powierzchni (przede wszystkim wyznaczenie przyspieszenia) nazywane jest zagadnieniem równi.

  1. W ćwiczeniu bryłą sztywną jest kula staczająca 0x08 graphic
    się po równo pochyłej. Ruch kuli złożony jest z ruchu postępowego i obrotowego.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

gdzie:

F - siła spychająca

T - siły tarcia

a - przyspieszenie środka masy

α - kąt nachylenia równi

ε - przyspieszenie kątowe

0x01 graphic

Podstawiając otrzymamy:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
oraz 0x01 graphic

stąd

0x01 graphic
0x01 graphic

gdzie: s - długość równi

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Tabela pomiarów

Katarzyna Głowska

h1 [m]

t [s]

h2 [m]

t [s]

kulka 1 m=......g

kulka 2 m=......g

kulka 3 m=......g

kulka 1 m=......g

kulka 2 m=......g

kulka 3 m=......g

(Tabela załączona na zdjęciu)

3. Obliczenia

2,247

2,262

2,616

2,251

2,277

2,649

2,241

2,262

2,669

2,250

2,274

2,665

2,250

2,296

Czas średni 0x01 graphic

2,679

2,247

2,269

Dla wysokości 0,6m

Czas ( t [s] )

Kulka o masie 2,48g

o średnicy 37mm

Kulka o masie 68,98g o średnicy 47mm

Kulka o masie 286,2g o średnicy 41mm

2,743

2,242

2,261

2,700

2,255

2,256

2,677

2,246

2,270

2,692

2,247

2,253

2,711

2,237

2,276

2,671

Dla wysokości 0,45m

Czas ( t [s] )

Kulka o masie 2,48g

o średnicy 37mm

Kulka o masie 68,98g

o średnicy 47mm

Kulka o masie 286,2g

o średnicy 41mm

3,098

2,613

2,640

3,141

2,614

2,625

3,176

2,607

2,624

3,159

2,616

2,663

3,169

2,619

2,639

3,132

2,618

2,637

3,180

2,599

2,640

3,173

2,601

2,641

3,109

2,614

2,627

3,161

2,612

2,637

Czas średni 0x01 graphic

3,150

2,611

2,637

0x01 graphic

Dla wysokości 0,6m:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla wysokości 0,45m:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Moment bezwładności:

0x01 graphic

h=0,6m

Kula 1

Kula 2

Kula 3

h=0,45m

Kula 1

Kula 2

Kula 3

C=

0,94

0,36

0,39

C=

1,01

0,38

0,41

m=

2,48g

68,98g

286,2g

m=

2,48g

68,98g

286,2g

R=

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

R=

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0,00080x01 graphic

0,01370x01 graphic

0,04690x01 graphic

0x01 graphic

0,000090x01 graphic

0,01450x01 graphic

0,04930x01 graphic

Wartości teoretyczne momentu bezwładności:

0x01 graphic
-dla kuli pełnej

0x01 graphic
-kula wydrążona cienkościenna

Kula 1 oraz 2 to kule wydrążone cienkościenne, kula 3 to kula pełna. Zatem:

Nie zależy od h

Kula 1

Kula 2

Kula 3

m=

2,48g

68,98g

286,2g

R=

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0,00060x01 graphic

0,02540x01 graphic

0,04810x01 graphic

4. Rachunek niepewności pomiarowych

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

KULA 1

KULA 2

KULA 3

0x01 graphic

0x01 graphic

0,004096

0,000025

0,000064

0,000441

0,000064

0,000169

0,000004

0,000001

0,000001

0,000169

0,000000

0,000256

0,001024

0,000100

0,000049

0,000064

0,000000

0,000049

0,003969

0,000016

0,000064

0,000900

0,000036

0,000049

0,000100

0,000009

0,000025

0,000196

0,000009

0,000729

Suma [s]:

0,006867

0,000235

0,001391

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

KULA 1

KULA 2

KULA 3

0x01 graphic

0x01 graphic

0,002704

0,000004

0,000009

0,000081

0,000009

0,000144

0,000676

0,000016

0,000169

0,000081

0,000025

0,000676

0,000361

0,000064

0,000004

0,000324

0,000049

0

0,000900

0,000144

0,000009

0,000529

0,000100

0,000016

0,001681

0,000009

0,000100

0,000121

0,000001

0

Suma [s]:

0,004754

0,000417

0,001118

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczam niepewność pomiarową u(C) ze wzoru:

0x01 graphic

Dla wysokości 0,6m

Dla wysokości 0,45

Obliczam niepewność pomiarową u(Id) ze wzoru:

0x01 graphic

Dla wysokości 0,6m

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla wysokości 0,45m

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczam niepewność pomiarową u(It) ze wzoru:

0x01 graphic

0x01 graphic

5.Wnioski

Porównanie wartości doświadczalnych oraz teoretycznych:

Wartości doświadczalne h=0,6m

Wartości teoretyczne

Wartości doświadczalne h=0,45m

Wartości teoretyczne

Kula 1

0x01 graphic

0x01 graphic

0,000090x01 graphic

0x01 graphic

Kula 2

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Kula 3

0x01 graphic

0x01 graphic

0,04930x01 graphic

0x01 graphic

Zadaniem było wykonanie odpowiednich pomiarów takich jak: czas staczania się kul, zmierzenie ich mas oraz promieni. Wyniki były potrzebne do obliczenia momentu bezwładności dla każdej kuli z osobna. Otrzymane momenty bezwładności dla poszczególnych kul różniły się od siebie w zależności od ich masy, rozmiarów i wysokości początkowej staczania. Porównując momenty kul wyliczone za pomocą wzorów z ich wartościami teoretycznymi zauważamy że pomiar 3 kuli wyszedł doskonale. Wyniki pozostałych dwóch kul różnią się od wartości teoretycznych. Przyczyną takiego błędu może być: niedokładne ustawienie początkowe kuli lub niedokładne odczyty pomiarów.


Pobierz dokument
1.badanie.ruchy.bryly.sztywnej.po.rowni.doc
Rozmiar 925 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej.,
Badanie ruchu bryły sztywnej po równi pochyłej2
Badanie ruchu bryły sztywnej po równi pochyłej, Studia, laborki fizyka (opole, politechnika opolska)
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej. , Ćwiczenie
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
18. Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie przemian energii mechanicznej na równi pochyłej POPRAWIONE (2)
Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej, CW6, Temat: Pomiar czujnikiem indykcyjnym.
Ćw 10;?danie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej i wyznaczenie momentu?zwładności przyrządu (wahadło Obe (2)
10. Ruch po równi pochyłej, Fizyka - Lekcje
Bryła sztywna na równi pochyłej, Studia, laborki fizyka (opole, politechnika opolska), Sprawozdania
Bryła sztywna na równi pochyłej
Ruchy i wspólnoty w Kościele po Drugim Soborze Watykańskim

więcej podobnych podstron