Barok, Wojna chocimska, Wojna chocimska - Wacław Potocki


Wojna chocimska - Wacław Potocki

Poemat składa się z dziesięciu części będących opisem przygotowań do bitwy pod Chocimiem, wydarzeń bitwy dzień po dniu, a później relacją z przebiegu układów i zaprzestania działań. Przebieg wypadków jest opisywany przez autora w sposób kronikarski. Jednak ta ciągłość jest często przerywana obszernymi satyrycznymi ustępami, które ukazują i równocześnie gromią zniewieściałość współczesnych Potockiemu pokoleń oraz ich lenistwo i zamiłowanie do zbytku. Całość jest przepojona duchem patriotycznym i wiarą autora w opatrzność bożą, która pozwala osiągnąć upragnione zwycięstwo nad poganami. Patriotyzm jest wyrażony szczególnie dobitnie w mowie Chodkiewicza - przemówieniu wodza do żołnierzy, które ma miejsce tuż przed rozpoczęciem bitwy, a utrzymane jest w tonie podniosłym i uroczystym. Utwór ten pisany jest językiem obrazowym i kwiecistym, który jednak niekiedy zawiera wyrażenia pospolite, trywialne, nieraz nawet nieestetyczne. Ale pomimo błędów i usterek, dzieło to ma znaczną wartość poetycką.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
59, Obraz Polaków i Turków w Transakcyi wojny chocimskiej Wacława Potockiego
HLP - barok - opracowania lektur, 45a. Wacław Potocki, Wiersze wybrane – Transakcyja wojny chocimski
HLP - barok - opracowania lektur, 45b. Wacław Potocki, Wiersze wybrane – Transakcyja wojny chocimski
Wacław Potocki Transakcyja wojny chocimskiej opracowanie
45c Wacław Potocki, Wiersze wybrane Transakcja wojny chocimskiej, część 8 10, oprac Marta Radomska
Wacław Potocki Transakcja wojny chocimskiej
Barok, WACŁAW POTOCKI, Człowiek, WACŁAW POTOCKI
polski-potocki morsztyn , WACŁAW POTOCKI - KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYZM POETY
biografie, wacław potocki, Wacław Potocki (1621-1696)
biografie, wacław potocki, Wacław Potocki (1621-1696)
Wacław Potocki krytyka stosunków społecznych i patriotyzm po
Wacław Potocki
Wacław Potocki Do Wespezjana Kochowskiego
WACŁAW POTOCKI Mowa Chodkiewicza
Na podstawie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska i wierszy Wacława Potockiego scharakteryzuj zjawis
Wacław Potocki jako wychowawca narodu
Wacław Potocki Ogród nie plewiony i inne wiersze

więcej podobnych podstron