PSYCHOLOGIA - ĆWICZENIA, SPOSTRZEGANIE


SPOSTRZEGANIE (SPOSTRZEGAWCZOŚĆ)

SPOSTRZEGANIE - jest to proces poznawczy, który odzwierciedla w świadomości człowieka całokształt danego przedmiotu bądź zjawiska. Spostrzeganie jest to proces subiektywny w wyniku, którego ten sam przedmiot działa na kilka zmysłów:

POZIOMY SPOSTRZEGANIA:

 1. Sensoryczno-motoryczny => czuciowo-ruchowe => figuralne - inaczej możemy to nazwać spostrzeganiem figuralnym. Na tym poziomie spostrzegamy: punkty, linie, bryły, plamy, dźwięki, frazy muzyczne, np. zarys przedmiotu we mgle. Żeby spostrzegać uaktywniamy 2 procesy:

  1. sensoryczny (zmysłowy) - odbiór bodźców, które działają na narządy zmysłów,

  2. motoryczny - nastawienie narządu zmysłu na dany bodziec, czynne poszukiwanie bodźców.

 1. Sensoryczno-operacyjny => znaczeniowo-czynnościowy => przedmiotowe. Wynikiem spostrzegania są:

  1. przedmioty - osoby, sytuacje, przedmioty,

  2. reprezentacje przedmiotów - mapy, rysunki, modele,

  3. znaki - gesty, mimika, pantomimika.

3 cechy spostrzegania sensoryczno-operacyjnego:

 1. sensowność - nadajemy przedmiotom znacznie,

 2. całościowy - wykorzystujemy doświadczenie,

 3. historyczno-społeczne - w toku rozwoju człowieka i w toku rozwoju dziejów spostrzeganie ulega zmianie.

ZMIANY W SPOSTRZEGANIU ZALEŻĄ OD:

 1. wiedzy,

 2. rozwoju poglądów,

 3. systemu wartości,

  1. przekonania,

  2. sytuacji materialnej.

ZABURZENIA SPOSTRZEGANIA:

 1. Omamy (halucynacje) - występują tylko i wyłącznie u pacjentów psychiatrycznych. Omam jest to spostrzeganie zjawisk lub rzeczy, które w danej chwili nie występują. Rodzaje omamów:

  1. zmysłowe: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe, smakowe,

  2. proste, rozwinięte, złożone,

  3. udziwnione:

 1. Złudzenia (urojenia) - opatrzne, albo błędne spostrzeganie rzeczy lub zjawisk, które w danej chwili faktycznie występują. Rodzaje złudzeń:

  1. geometryczne,

  2. ruchu,

  3. stroboskopowe.

Mogą pochodzić ze wszystkich analizatorów !!!

Mogą występować u ludzi zdrowych !!!

 1. Złożone natężenie funkcji spostrzegania.

 2. Osłabione natężenie funkcji spostrzegania.

KLASYFIKACJE SPOSTRZEŻEŃ:

 1. Podział spostrzeżeń ze względu na dominację zmysłu:

  1. wzrokowe,

  2. słuchowe,

  3. dotykowe,

  4. smakowe,

  5. węchowe.

 1. Podział ze względu na udział woli:

  1. mimowolne: niezamierzone, przypadkowe; kolor, wielkość, kształt,

  2. dowolne: zamierzone, celowe.

 2. Podział ze względu na odzwierciedlenie rzeczywistości:

  1. przedmiotów,

  2. ruchu istot żywych,

  3. reakcji przestrzennych,

  4. spostrzeżenia czasu (wpływ czasu na ruch).

3 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SPOSTRZEGANIE (WG HILGARDA):

 1. Uwaga.

 2. Emocje, potrzeby i wartości.

 3. Nastawienie przygotowawcze - polega na tym, że możemy wcześniej nastawić się do spostrzegania bodźców, których oczekujemy, po to, aby na te bodźce jak najszybciej zareagować.

Rodzaje nastawienia:

  1. pozytywne - przyspiesza i ułatwia spostrzeganie,

  2. negatywne - utrudnia i zniekształca spostrzeganie.

OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA - pojawia się przy nastawieniu przygotowawczym negatywnym z komponentą (elementem) lękową.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
falewska1, Metodologia badań psychologicznych - ćwiczenia - Turlejski
psychologia-ćwiczenia, studia pielęgniarstwo
psycho cwiczenia (1)
PSYCHOLOGIA - ĆWICZENIA, PAMIĘĆ, PAMIĘĆ
III rok- diagnoza-cwiczenia - Diagnoza psychologiczna cwiczenia, syllabusy semestr 6
PROJEKT BADAWCZY, Metodologia badań psychologicznych - ćwiczenia - Turlejski
10 znaków ostrzegawczych choroby Alzheimera, WSFiZ - Psychologia, V semestr, Diagnoza psychologiczna
PSYCHOMETRIA', ćwiczenia(1)
PSYCHOLOGIA - ĆWICZENIA, MOTYWACJA - POTRZEBY
PSYCHOLOGIA - ĆWICZENIA, OSOBOWOŚĆ, OSOBOWOŚĆ
Metodologia badan psychologiczn cwiczenia(zakres) id 294904
S3 Metodologia badań psychologicznych ćwiczenia Adrian Wójcik zajęcia 3, psychologia, Metodologia-wy
PSYCHOLOGIA - ĆWICZENIA, UWAGA
PSYCHOLOGIA - ĆWICZENIA, EMOCJE
Wstęp do Psychologii Ćwiczenia , ćwiczenie 1 11 10 2013, ćwiczenie 2 10 2013
PSYCHOLOGIA - ĆWICZENIA, WYOBRAŻENIA, WYOBRAŻENIA
sciaga kolos z psychologi cwiczenia
Twarz zdradza emocje, Psychologia, ćwiczenia
Psychometria X6 - 2011 - B, Psychologia, Statystyka, psychometria, ćwiczeniówki

więcej podobnych podstron