wykłady Pyka, pp-wyk10


12.12.2012

Wykład 10

Temat: Instrumenty polityki pieniężnej.

  1. Instrumenty polityki pieniężnej - definiuje się jako (środki) za pomocą, których władze monetarne dokonują zmian w podaży pieniądza.

  • Instrumenty polityki pieniężnej: