materiały gramatyczne z łaciny, ACI NCI verba regentia, Konstrukcję ACI wprowadzają:


VERBA REGENTIA

Konstrukcję ACI wprowadzają:

wyrażenia składające się z przymiotnika / reczownika + est np.

verum est - prawdą jest, że

tempus est - czas (jest), aby

czasowniki nieosobowe np.

apparet - okazuje się, że

constat - wiadomo, że

oportet - trzeba

licet - wolno

decet - przystoi

praestat - lepiej (jest)

czasowniki oznaczające myślenie postrzeganie np.

video - widzę, że

audio - słyszę, że -

sentio - myślę, że

animadverto - spostrzegam, że

comperio - spostrzegam, że

cognosco - dowiaduję się, że

cogito - myślę, że

puto myślę, że

iudico - sądzę, że

credo - sądzę, że

spero - spodziewam się, że

confido - spodziewam się, że

scio - wiem, że

memini - pamiętam, że -

censeo - uchwalam, że

statuo - postanawiam, że

constituo - postanawiam, że

czasowniki oznaczające mowienie wydawanie sądow np.

dico - mowię, że

nego - mowię, że nie...

affirmo - twierdzę, że

nuntio - donoszę, że

narro - opowiadam, że

trado - przekazuję, że

doceo - powiadamiam, że

declaro - ogłaszam, że

demonstro - uzasadniam, że

fateor - wyznaję, że

respondeo - odpowiadam, że

polliceor - obiecuję, że

promitto - obiecuję, że

persuadeo - przekonuję, że

moneo - napominam, aby

niektore wyrażenia np.

certiorem facio - zawiadamiam, że

memoriae trado - przekazuję pamięci / upamiętniam

nuntium affero - przynoszę wiadomość / zawiadamiam, że

in spem venio - dochodzę do nadziei / spodziewam się, że

czasownki oznaczające chęć, pożądanie np.

volo - chcę, aby

nolo - nie chcę, aby

malo - wolę, aby

cupio - pragnę, aby

studeo - dążę (do tego), aby

czasowniki oznaczające nakazywanie zakazywanie lub pozwalanie np.

iubeo - rozkazuję, aby

veto - zabraniam

sino - pozwalam, aby

patior - pozwalam, aby

czasowniki oznaczające uczucia np.

gaudeo - cieszę sięże

laetor - boleję, że

doleo - boleję, że [

aegre / graviter /moleste fero - czuję się zasmucony/ dotknięty, że

miror - dziwię się, że

queror - skarże się, że

indignor - oburzam się, że

NCI wprowadzają czasowniki w stronie biernej:

videor - wydaje się (że ja)

iubeor - rozkazuje się (mi)

vetor - zabrania się (mi)

sinor - pozwala się (mi)

dicor - mówi się (że ja)

putor - mówi się (że ja

iudicor - sądzi się (że ja)

existimor sądzi się (że ja)

traditur - przekazuje się, że (tylko III sg.)

fertur - wieść niesie, że (tylko III sg.)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
materiały gramatyczne z łaciny, Accusativus+zdania - tłumaczenie 26 przykładowych, Accusativus - zda
materiały gramatyczne z łaciny, Dativus Zdania - trochę tłumaczonych przykładów zdań, Dativus Zdania
materiały gramatyczne z łaciny, Iloczas zasady ogolne, FLEKSJA - ILOCZAS
materiały gramatyczne z łaciny, Przypadki Accusativus Pajak
materiały gramatyczne z łaciny, Gerundium-ivum-tabela, Pol
materiały gramatyczne z łaciny, Quod opisowe - exempla, ZDANIA Z QUOD OPISOWYM
Przerobiony materiał gramatyczny od Formai
WYNIKI OBLICZEŃ 2- STOPNIOWEJ PRZEKŁADNI REDUKCYJNEJ TYPU „A” 1, Siłownia, Materiały na kurs-II ofi
Powtorka materiału z gramatyki
Wytrzymalosc Materialow Zbigniew Brzoska Rozdzial 9B Statycznie wyznaczalne konstr pretowe
Kotwienie elementów konstrukcyjnych do obiektów mostowych wykonanych z betonu trwałość konstrukcji
Materiały konstrukcyjne
Dobór materiałów konstrukcyjnych – projekt oprawki do okularów
Dobieranie materiałów konstrukcyjnych u
Utwardzanie wydzieleniowe stopów aluminium, WAT, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, WAT - 1 rok lotnictwo, co
Projekt mostu sprężonego, Skrypty, PK - materiały ze studiów, I stopień, SEMESTR 8, Podstawy konstru
OPIS TECHNICZNY, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STAL

więcej podobnych podstron