WYKLAD10, EKONOMIA KEYNESOWSKA


EKONOMIA KEYNESOWSKA

John M. Keynes (1883-1946) - angielski ekonomista, autor pracy „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”, twórca teorii makroekonomicznej zwanej jego imieniem

Funkcja konsumpcji

  1. Funkcja konsumpcji - wyraża zależność wielkości konsumpcji od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności

  2. C = a + c Y

  3. C - planowane wydatki na konsumpcję

  4. a - autonomiczny poziom konsumpcji, niezależny od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności

  5. Y - dyspozycyjne dochody ludności

  6. c - krańcowa skłonność do konsumpcji

  7. Interpretacja współczynnika krańcowej skłonności do konsumpcji c:

  8. o ile konsument jest skłonny zwiększyć konsumpcję w wyniku wzrostu swoich dochodów dyspozycyjnych o jednostkę

  9. Funkcja oszczędności

  10. Zgodnie z powyższym wzorem, konsument przeznacza część swoich dochodów na wydatki konsumpcyjne, natomiast pozostałą część dochodów - oszczędza.

  11. Funkcja oszczędności jest sformułowana analogicznie jak funkcja konsumpcji i wyraża zależność wielkości oszczędności od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności.

  12. S = Y - C = Y - a - c Y = - a + ( 1 - c ) Y = - a + s Y

  13. krańcowa skłonność do oszczędzania s = 1 - c

  14. Interpretacja współczynnika krańcowej skłonności do oszczędzania s:

  15. o ile konsument jest skłonny zwiększyć oszczędności w wyniku wzrostu swoich dochodów dyspozycyjnych o jednostkę

Zależność konsumpcji i oszczędności

od dochodów dyspozycyjnych

  1. Dla dochodów Y = Y* oszczędności S = 0, konsumpcja C = Y

  2. Dla dochodów Y > Y* oszczędności S > 0, konsumpcja C < Y

  3. ( np. dla dochodów Y = Y1 oszczędności S = NP, konsumpcja C = P Y1 )

  4. Dla dochodów Y < Y* oszczędności S < 0, konsumpcja C > Y

  5. Poziom dochodu Y* można wiązać z pewnym utrwalonym wzorcem konsumpcji (przyzwyczajenia, styl życia, etc.) i częściowo z tzw. minimum socjalnym.

  6. Równowaga:

  7. - między popytem globalnym i podażą globalną

  8. - między inwestycjami i oszczędnościami

  9. Założenia upraszczające: