Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, BÓL I STRACH


BÓL I STRACH

Wśród bodźców zewnętrznych działających na organizm zwierzęcy znajdują się czynniki powodujące uszkodzenia tkanek, a zwłaszcza skóry. Dzielą się na:

Bodźce te są źródłem sygnałów informujących układ nerwowy o zaistnieniu zagrożenia dla całego organizmu lub jego części i dlatego zostały nazwane bodźcami nocyceptywnymi. Działają one na wolne zakończenia włókien:

OUN może w dość dużym zakresie sterować dopływem informacji z nocyceptorów i tym samym regulować intensywność odczuwania bólu. Służą do tego trzy systemy funkcjonalne:

  1. Układ bramkujący [zlokalizowany w rogach tylnych rdzenia kręgowego]

  2. Część układu limbicznego sterująca popędami awersyjnymi.

  3. Ośrodkowy system hamujący ból.

1.OŚRODKI CZUCIA BÓLU

Ośrodki czucia bólu znajdują się w:

2. OŚRODKOWY SYSTEM PRZECIWBÓLOWY

Do ośrodkowego systemu hamującego ból należą struktury o serotonergicznym charakterze transmisji danych tj:

W wyniku drażnienia tych struktur obserwuje się u zwierząt zmniejszenie wrażliwości na ból, którą mierzy się określając czas od zadziałania bodźca [zwykle termicznego] do wystąpienia reakcji np. cofnięcia podrażnionej części ciała lub lizania kończyny. Wydłużenie tego czasu w porównaniu z warunkami kontrolnymi świadczy o obniżaniu wrażliwości, skrócenie zaś o nadwrażliwości na ból.

Przeciwbólowe działanie drażnienia niektórych obszarów mózgu znalazło praktyczne zastosowanie w leczeniu bólu. U chorych z silnymi zespołami bólowymi wymagającymi stosowania wzrastających dawek morfiny, implantuje się elektrody do ośrodkowego systemu przeciwbólowego w celu drażnienia go według zaprogramowanego schematu czasowego za pomocą miniaturowego stymulatora wszczepionego pod skórę. Efekt przeciwbólowy utrzymuje się przez pewien czas po zaprzestaniu drażnienia, co umożliwia stosowanie bodźców wg zasady: minimum drażnienia - maksimum efektu.

3. PRZEKAŹNICTWO SYNAPTYCZNE W OŚRODKACH STERUJĄCYCH BÓLEM

4. BÓL JAKO POPĘD

Ból jest nie tylko zjawiskiem subiektywnym, lecz stanem organizmu dostępnym do badań za pomocą metod obiektywnych. Stan ten charakteryzuje się

Oprócz prostych reakcji jak cofnięcie kończyny, ból może wywoływać ukierunkowane formy zachowania zmierzające do uwolnienia się od bodźców nocyceptywnych, a tym samym spełniać jedno z kryteriów popędu.

Ból jest silnym popędem pierwotnym [wrodzonym] na podstawie którego można wytwarzać u zwierząt laboratoryjnych reakcję ucieczki.

Popęd wtórny [nabyty] związany z bólem powstaje w wyniku kojarzenia z bólem sytuacji towarzyszących działaniu bodźców bólowych [np. strach przed dentystą] i jest nazywany strachem przed bólem lub antycypacją bólu. W warunkach laboratoryjnych wyzwala on wyuczoną formę zachowania [tzw. unikanie] która nie dopuszcza do zadziałania na zwierzę bodźca bólowego. Strach przed bólem powoduje podobne zmiany ruchowe i wegetatywne jak sam ból, a w warunkach naturalnych zwykle nasila te objawy bezpośrednio spowodowane bólem.

5. STRACH

Rodzaje strachu:

W niektórych chorobach psychicznych występują patologiczne stany lękowe w postaci spotęgowanego i trudnego do opanowania uczucia strachu przed czymś nieokreślonym [Fobie lękowe].

Rozróżniamy dwa rodzaje strachu:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, STEROWANIE CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYM
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM, RO
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PROCESY UCZENIA SIĘ
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOL
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, Biologiczne podstawy zachowania, B
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA ZŁOŻONE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ETOLOGIA ŚRODOWISKA ŻYCIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, WYBRANE TEORIE INSTYNKTU
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA TERYTORIALNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, MOTYWACJA I ZACHOWANIA POPĘDOWE, M
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, AGRESJA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, EWOLUCJA ZACHOWANIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Patologie społeczne wykład, PRAWO SKRYPTY OPRACOWANIA
Prawo administracyjne wyklady kolejny skrypt
Inwentaryzacja WYKŁAD A Zysnarska skrypt z prezentacji
Inwentaryzacja-WYKŁAD-A.Zysnarska-skrypt na egzamin cz.I
Inwentaryzacja WYKŁAD A Zysnarska skrypt na egzamin cz I

więcej podobnych podstron