Anestezjologia tekst, Skala ASA


KLASYFIKACJA AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGÓW (ASA)

Obecnie stosowana skala ASA (American Society of Anesthesiologists)

została sformułowana w latach czterdziestych. Jest ona próbą przedopera­cyjnej oceny ryzyka związanego ze znieczuleniem i zabiegiem za pomocą określenia przynależności chorego do danej grupy:

Jeżeli zabieg jest wykonywany ze wskazań nagłych, do oznaczenia dany grupy należy dodać literę „E" (emergencv). Grupa V z założenia dotyczy chorych operowanych ze wskazań nagłych.

Taka klasyfikacja chorych jest przydatna wówczas, gdy anestezjolodzy chcą wymieniać informacje na temat technik znieczulenia u różnych grup pacjentów. Klasyfikacja ta jest jednak jedynie „grubym" wskaźnikiem ro­kowniczym i nie może precyzyjnie określić „ryzyka anestezji".Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Anestezjologia tekst Odczyny poprzetoczeniowe
Anestezjologia tekst, 30. tlenoterapia, 30
Anestezjologia tekst, W2 Intubacja
Anestezjologia tekst, Anestezjologia C2, Anestezjologia
Anestezjologia tekst, 27. Powikłania znieczulenia ogólnego, 27
Anestezjologia tekst post anes Nieznany
Anestezjologia tekst, 28 blok Biera, 28
Anestezjologia tekst, Anestezjologia C3, Anestezjologia
Anestezjologia tekst, W znieczulanie pacjenta z pełnym żołądkiem, Anestezjologia W
Anestezjologia tekst, Anestezjologia w urazach czaszkowo-mózgowych, Postępowanie anestezjologiczne
Anestezjologia tekst, 42. Wentylacja mechaniczna – respiratory. Zasady stosowania., 27
Anestezjologia tekst, pytania anestezjologia
Anestezjologia tekst, W1 Znieczulenie przewodowe, Znieczulenie przewodowe
Anestezjologia tekst, Ściąga Postępowanie anestezjologiczne 1, Postępowanie anestezjologiczne
Anestezjologia tekst, Wziewne środki znieczulenia ogólnego
Anestezjologia tekst, ćw5 Płynoterapia, 31 RODZAJE PŁYNÓW DOŻYLNYCH
Anestezjologia tekst, Znieczulenie w torakochirurgii, ZNIECZULENIE W TORAKOCHIRURGII
Anestezjologia tekst, Zagrożenie aspiracją, Zagrożenie aspiracją

więcej podobnych podstron