Ruch okrężny w gospodarce


MODEL RUCHU OKRĘŻNEGO

Gospodarka narodowa składa się z olbrzymiej ilości podmiotów gospodarczych: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, a także z jednostek aparatu państwa szczebla centralnego i lokalnego. Dzięki ich decyzjom uruchamiane są różnorodne procesy gospodarcze.

RUCH OKRĘŻNY MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM A GOSPODARSTWEM DOMOWYM.

ZAŁOŻENIA UPRASZCZAJĄCE:

1.Rozpatrujemy gospodarkę zamkniętą(bez E i I), w której nie funkcjonuje państwo.

2.W gospodarce występują jedynie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

3.Gospodarstwa domowe jako właściciele czynników produkcji oraz jednocześnie nabywcy produktów i usług przeznaczają całe swoje dochody na bieżące wydatki.

4.Przedsiębiorstwa pełniąc funkcję pracodawców i producentów przeznaczają całe swoje dochody na zakup czynników produkcji.

0x08 graphic
WYDATKI NA PRODUKTY I USŁUGI (4)

0x08 graphic
0x08 graphic

PRODUKTY I USŁUGI (3)

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

PRZEDSIĘBIORSTWA

GOSPODARSTWA DOMOWE

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

DOCHODY CZYNNIKÓW PRODUKCJI (2)

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

USŁUGI CZYNNIKÓW PRODUKCJI (1)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
VI RUCH OKREZNY W GOSPODARCE OTWARTEJ
Ruch okrezny, Makroekonomia
17 Ekonomia Ruch okrężny
dr E Kwella 2 wyklad ruch okrezny w gosp pkb pnb pomiar, makroekonomia
obieg okrężny w gospodarce-konspekt, Ogrodnictwo, Semestr V, Ekonomika, Ekonomika z chomika ;), Ekon
materialy parkitna, ruch okrezny
2 Ekonomia Narzędz anal ekonom Ruch okrężny
obieg okrężny w gospodarce, Ogrodnictwo, Semestr V, Ekonomika, Ekonomika z chomika ;), Ekonomikads,
KAPITAŁU RUCH OKRĘŻNY, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
2 Progn i sym gosp Narzędz anal ekonom Ruch okrężny
ruch okrezny
WYKŁAD II (ruch okrężny )
MAKROEKONOMIA R 20 3 i 21 1 ruch okrężny
Obieg okreżny w gospodarce

więcej podobnych podstron