14.12.2009-alalia


LOGOPEDIA - 14.12.2009 R.

ALALIA inne nazwy:

W Krakowie przyjmuje się obligatoryjną nazwę do alalii: niedokształcenie mowy o typie afazji ze względu na:

 1. Ze względu na osoby, które założyły ośrodek

 2. „o typie afazji” - kierunek wskazujący zaburzenia

0x01 graphic

- mowa niedokształcona, ale gdy popracujemy może się poprawić

DEFINICJE ALALII:

 1. Wg Mirosława Sovaka:

- zwana inaczej słuchoniemotą lub niemotą dziecięcą - jest rozwojową wadą mowy dziecka różnych stopni i typów. Stadia alalii są następujące: od zupełnej niemoty, aż do zahamowania rozwoju mowy, na którymś etapie znaczącym (np. etapie krzyku emocjonalnego, gaworzenia, głużenia, wyrazów znaczących)

Rodzaje:

 1. Percepcyjna (czuciowa) - dziecko nie może odbierać mowy, nie dekoduje

 2. Motoryczna (ekspresywna, ruchowa) - dziecko na problemy z mówieniem

 3. Mieszana

 1. Wg Zofii Kordyl:

- afazja dziecięca występuje wówczas, gdy we wczesnym dzieciństwie nastąpiło przerwanie czy zahamowanie procesu rozwoju mowy lub gdy ona się nie rozwija pomimo iż:

Hipotetyczne przyczyny alalii:

 1. Hipoteza:

 1. Kontrola symultaniczna - na poziomie CUN - mózg porównuje czy dekodowanie jest zgodne z zamysłami danej osoby i odwrotnie

 2. Sukcesywna - kontrola na bieżąco

 3. Społeczna - reakcja otoczenia

Jeżeli którykolwiek ulegnie uszkodzeniu może być afazja dziecięca.

 1. Hipoteza:

 1. Przyczyny biologiczne:

 • Społeczne: