druk, Z forum, ) Lek kongeneryczny

Pobierz dokument
druk.z.forum.lek.kongeneryczny.doc
Rozmiar 31 KB

) Lek kongeneryczny

2) Co to jest Model List of….

3) Czym się różni spółka jawna od kapitałowej

4) Przykłady kosztów niewymiernych

5) Zadanie marketingu

- zaspokojenie potrzeb klienta

-kształtowanie ceny

6) Segment demograficzny dzieli pacjentów wg

7) Kto tworzy SLL

-KT

-podkomitet

do czego służy analiza wrażliwości W jakim zakresie ceny muszą

9) gdy rozchody są większe niż przychodu= bankructwo

1) leki objęte ochrona patentową

- oryginalne

- kongeneryki

2) kto ma zysk z handlu równoległego

- NFZ

- pacjent

- apteka

3) analiza efektywności kosztów

4) koszt inkrementalny

5) co to jest marża apteczna

6) co to jest potencjał rynku

7) specyficzne cechy leku jako towaru

wymienność leków

9)konsolidacja

1) udział pacjentów opłatach za lek

2) Analiza minimalizacji kosztów

3) Wymień 3 hurtownie farm

4) hurtownia farm jest

a podmiot gospodarczy

b -„- dział w opraci o prawo farm

5) Leki biorównoważne to

6) leki o udowodniowej , ograniczonej skuteczności RCCT IIrzędu

7) Maretendesing

czynniki wpływające na cenę leków

9) warunki założenia apteki

a kapitał

b wpis do ewidencji dział gosp

c pozwolenie Inspektoratu Fram

11) Leki o prawdopodobnej skuteczności

12) Jedn, opakowań DDD - tak się liczy zużycie leków

Przesyłam poprawne odpowiedzi, jakie podał profesor:

1. Legalne obchodzenie praw patentowych, wymienić: przymusowa licencja,

sporządzanie leków receptorowych

2. Branded generic: a)chroniony patentem, b) lek kongeneryczny, c) lek

generyczny, prawidłowa odp. C

3. Wymienność leków: wszystkie prawidł.: a)biodostępność,

b)biorównoważność, c) równoważność farmaceut.

4. Nazwa leku nie powinna kojarzyć się z sugestią: wszystkie praw. a)

anatom., b)fizjolog., c)patolog., d)terapeut.

5. Co to jest segmentacja rynku?

6. Co to jest potencjał rynku?

7. Co to jest marża apteczna?

8. Refundacja leków z pieniędzy publicznych, od kogo zależy: a)prawo

popytu i podaży, b)organ Ministerstwa Zdrowia, c)NFZ, d) GIF, prawidłowa

odp. B

9. Preferencje w analizie użyteczności: wszystkie praw.: a) pomiar na

skali użyteczności, b) handlowanie czasem, c) skala wartościowania

10. Koszt leków: prawidłowa odp. koszt bezp. med.

11.Promowanie leków co ma na celu: a) zwiększenie obrotów, b)

zwiększenie ilości wskazań, c) poprawa działań marketingowych,

prawidłowe odp. A i C

12. W jakich jedn. jest wyrażane użycie leków: DDD

13. W jakich jedn. wyniki w analizie wydajności: monetarne


Pobierz dokument
druk.z.forum.lek.kongeneryczny.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
farma wejsciowki forum wojsk lek 13,,11
pyt z forum, 6 rok WOJSKOWO-LEKARSKI cały rok wszystkie materiały, materiały 6 rok woj-lek, ginekolo
W01(Patomorfologia) II Lek
Bakterie spiralne do druk
IV lek leczenie wspomagające w onkologii Żywienie
STARZENIE LEK
woda 2 druk
Ćwiczenia i seminarium 1 IV rok 2014 15 druk
lęk w chorobie afektywnej dwubiegunowei i schizofrenii
Guzy neuroendokrynne seminarium V Lek IV
Lęk i samoocena na podstawie Kościelak R Integracja społeczna umysłowo UG, Gdańsk 1995 ppt
Leczenie chorych na raka piersi w ciąży VI LEK
Diagnostyka laboratoryjna zaburzen gospodarki lek 2010
Lęk w chorobach neurozwyrodnieniowych

więcej podobnych podstron