METODYKA OPRACOWYWANIA WYNIKÓW POMIAROWYCH, MET0DY s G, POLITECHNIKA RADOMSKA


POLITECHNIKA RADOMSKA

Im. Kazimierza Pułaskiego

WYDZIAŁ TRANSPORTU

LABORATORIUM

MIERNICTWA

Data:

Wykonał:

Grupa:

Zespół:

Rok akademicki:

Temat:

Metodyka opracowywania wyników pomiarowych.

Nr ćwiczenia:

Ocena i podpis prowadzącego:

1. Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest wykorzystanie komputera z przetwornikami A/C i C/A do badania charakterystyk diod półprzewodnikowych.

2. Schemat połączeń stanowiska do badania charakterystyk elementów półprzewodnikowych:

0x01 graphic

3. Schemat badanego przez nas układu:

0x01 graphic

4. Tabela pomiarowa:

Lp.

UC/A

UA/C

UD

DUD

ID

dID

Uwagi:

[V]

[V]

[V]

[%]

[A]

[%]

1

-10

-2,505

-7,495

0,289601

-0,02505

0,002046

2

-9,8

-2,52

-7,28

0,289433

-0,0252

0,002035

3

-9,6

-2,505

-7,095

0,291684

-0,02505

0,002046

4

-9,4

-2,49

-6,91

0,293995

-0,0249

0,002058

5

-9

-2,144

-6,856

0,328765

-0,02144

0,002375

6

-9,2

-2,344

-6,856

0,307658

-0,02344

0,00218

7

-8

-1,147

-6,853

0,53842

-0,01147

0,004382

8

-8,4

-1,548

-6,852

0,422521

-0,01548

0,003261

9

-8,6

-1,748

-6,852

0,384181

-0,01748

0,002895

10

-8,8

-1,948

-6,852

0,353492

-0,01948

0,002606

11

-7,8

-0,952

-6,848

0,629313

-0,00952

0,005271

12

-8,2

-1,353

-6,847

0,470525

-0,01353

0,003723

13

-7,6

-0,757

-6,843

0,766291

-0,00757

0,00662

14

-7,4

-0,562

-6,838

0,997247

-0,00562

0,008908

15

-7,2

-0,366

-6,834

1,475565

-0,00366

0,013669

16

-7

-0,171

-6,829

3,035405

-0,00171

0,029243

17

-6,8

-0,015

-6,785

33,44686

-0,00015

0,333334

18

-6,6

-0,01

-6,59

50,11576

-0,0001

0,5

19

-6,4

-0,01

-6,39

50,11813

-0,0001

0,5

20

-6,2

-0,01

-6,19

50,12065

-0,0001

0,5

21

-6

-0,01

-5,99

50,12333

-0,0001

0,5

22

-5,8

-0,01

-5,79

50,12621

-0,0001

0,5

23

-5,6

-0,01

-5,59

50,12929

-0,0001

0,5

24

-5,4

-0,01

-5,39

50,13259

-0,0001

0,5

25

-5,2

-0,01

-5,19

50,13615

-0,0001

0,5

26

-5

-0,01

-4,99

50,14

-0,0001

0,5

27

-4,8

-0,01

-4,79

50,14417

-0,0001

0,5

28

-4,6

-0,01

-4,59

50,1487

-0,0001

0,5

29

-4,4

-0,01

-4,39

50,15364

-0,0001

0,5

30

-4,2

-0,01

-4,19

50,15905

-0,0001

0,5

31

-4

-0,01

-3,99

50,165

-0,0001

0,5

32

-3,8

-0,01

-3,79

50,17158

-0,0001

0,5

33

-3,6

-0,01

-3,59

50,17889

-0,0001

0,5

34

-3,4

-0,01

-3,39

50,18706

-0,0001

0,5

35

-3,2

-0,01

-3,19

50,19625

-0,0001

0,5

36

-3

-0,01

-2,99

50,20667

-0,0001

0,5

37

-2,8

-0,01

-2,79

50,21857

-0,0001

0,5

38

-2,6

-0,005

-2,595

100,2323

-0,00005

1

39

-2,4

-0,01

-2,39

50,24833

-0,0001

0,5

40

-2,2

-0,01

-2,19

50,26727

-0,0001

0,5

41

-2

-0,01

-1,99

50,29

-0,0001

0,5

42

-1,8

-0,01

-1,79

50,31778

-0,0001

0,5

43

-1,6

-0,005

-1,595

100,3525

-0,00005

1

44

-1,4

-0,01

-1,39

50,39714

-0,0001

0,5

45

-1,2

-0,01

-1,19

50,45667

-0,0001

0,5

46

-1

-0,01

-0,99

50,54

-0,0001

0,5

47

-0,8

-0,01

-0,79

50,665

-0,0001

0,5

48

-0,6

-0,01

-0,59

50,87333

-0,0001

0,5

49

-0,4

-0,01

-0,39

51,29

-0,0001

0,5

50

-0,2

-0,01

-0,19

52,54

-0,0001

0,5

51

0

-0,005

0,005

#DZIEL/0!

-0,00005

1

52

-0,2

-0,01

-0,19

52,54

-0,0001

0,5

53

0,4

-0,01

0,41

51,29

-0,0001

0,5

54

0,6

-0,005

0,605

100,8733

-0,00005

1

55

0,8

0,103

0,697

5,519369

0,00103

0,048546

56

1

0,464

0,536

1,617586

0,00464

0,010785

57

1,2

0,464

0,736

1,534253

0,00464

0,010785

58

1,4

0,649

0,751

1,167559

0,00649

0,007717

59

1,6

0,845

0,755

0,944216

0,00845

0,005934

60

1,8

1,04

0,76

0,798547

0,0104

0,004828

61

2

1,235

0,765

0,694858

0,01235

0,004073

62

2,2

1,431

0,769

0,616679

0,01431

0,003523

63

2,4

1,626

0,774

0,555836

0,01626

0,003108

64

3

2,222

0,778

0,431689

0,02222

0,002295

65

2,6

1,821

0,779

0,506882

0,01821

0,002782

66

3,4

2,617

0,783

0,378117

0,02617

0,001963

67

3,2

2,417

0,783

0,403118

0,02417

0,002117

68

2,8

2,017

0,783

0,466464

0,02017

0,002519

69

3,6

2,813

0,787

0,356635

0,02813

0,001834

70

4,4

3,608

0,792

0,292217

0,03608

0,001458

71

4

3,208

0,792

0,32086

0,03208

0,001623

72

3,8

3,008

0,792

0,337802

0,03008

0,001722

73

4,8

4,004

0,796

0,269042

0,04004

0,001329

74

4,6

3,804

0,796

0,280136

0,03804

0,00139

75

4,2

3,403

0,797

0,305977

0,03403

0,001537

76

5

4,194

0,806

0,259218

0,04194

0,001276

5. Przykładowe obliczenia:

7. Wnioski:

Celem ćwiczenia było zbadanie charakterystyki przejściowej diody i wyliczenie błędów pomiaru. Do tego celu użyliśmy stanowiska z przetwornikami analogowo-cyfrowym i cyfrowo-analogowym, sterowanego komputerem. Dzięki temu pomiary miały charakter automatyczny i wymagały jedynie ustawienia parametrów badanego układu w programie sterującym.

Obliczając błędy pomiarowe, musiałem wziąć pod uwagę błędy wnoszone przez przyrządy pomiarowe - dwunastobitowe przetworniki A/C i C/A. Najmniejsza rozróżniana przez taki przetwornik wartość to ΔU=20V/212=5 mV (ΔU to iloraz zakresu pomiarowego przetwornika i ilość rozróżnianych przez niego stanów). Jest to błąd kwantyzacji. Drugim błędem wprowadzanym przez przetworniki A/C i C/A jest błąd nieliniowości. Jest on zwykle podawany przez producenta przetwornika. W tym przypadku wyniósł on 0,02%. Zakładamy, że rezystancja wyjściowa przetwornika C/A jest pomijalnie mała, a rezystancja wejściowa przetwornika A/C jest nieskończenie duża - nie bierzemy więc poprawek na te wielkości. W układzie pomiarowym znajduje się także rezystor R o klasie 0,2%.

Obliczenia błędów oparłem o metodę różniczki zupełnej. Pozwala ona na określenie błędu wielkości mierzonych pośrednio, opisanych nawet skomplikowanymi zależnościami matematycznymi. Po znalezieniu odpowiednich pochodnych i wyliczeniu błędów okazało się, że największe błędy występują blisko zera przetworników A/C i C/A i przekraczają 100%. Wynika to z faktu, że wtedy błąd kwantyzacji przetwornika jest tego samego rzędu, co zmierzona wartość. Zauważyłem także, że nie można wyliczyć błędów dla UC/A = 0, ponieważ UC/A jest w mianowniku wzoru.

Podobnie jak w przypadku przyrządów analogowych, odczytów z mierników cyfrowych należy dokonywać w górnej części zakresu pomiarowego. Wtedy pomiar obarczony będzie najmniejszym błędem. Ponadto, należy używać przetworników o jak największej rozdzielczości i najmniejszej nieliniowości, dzięki czemu pomiary będą dokładniejsze.

1

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metrologia-lab-Metodyka opracowań wyników pomiarowych, METPOM S, POLITECHNIKA RADOMSKA
METODYKA OPRACOWYWANIA WYNIKÓW POMIAROWYCH, MET0DYKA-spr., POLITECHNIKA RADOMSKA
Metrologia-lab-Metodyka opracowań wyników pomiarowych, Metodyka opracowań wyników pomiarowychspr, PO
METODYKA OPRACOWYWANIA WYNIKÓW POMIAROWYCH, METPOM Radzio, POLITECHNIKA RADOMSKA
B Kamys Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów
ćwiczenie 2 Statystyczne opracowanie wyników pomiarów, ZiIP Politechnika Poznańska, Podstawy Metrolo
Metrologia-lab-Metodyka opracowań wyników pomiarowych, Metodyka, RADOM
B Kamys Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów
Analiza błędów Statystyczne opracowanie wyników pomiarów
Opracowanie wyników pomiaru
Opracowanie wyników pomiarowych - błędy, bledy, Gęstość jest cechą substancji określającą masę jedno
Metrologia-lab-Rozszerzenie Zakresu Pomiarowego, ROZSZE 1, POLITECHNIKA RADOMSKA
Zastosowanie programów statycznych do opracowania wyników pomiarów
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna analiza wynikow pomiarów(miern), Politechnik
31, 31, Opracowanie wyników pomiarów M
31, 31, Opracowanie wyników pomiarów M
7 Opracowanie wyników pomiaru metodą analityczną
Opracowanie Wynikow Pomiaru v.1

więcej podobnych podstron