TM opracowanie, pytaniaTM, 1

Pobierz dokument
tm.opracowanie.pytaniatm.1.doc
Rozmiar 51 KB

1. Dokumentacja technologiczna
2. Dane wejściowe do projektowania procesu technologicznego
3. Naddatek operacyjny
4. Naddatek całkowity
5. Charakterystyka produkcji jednostkowej
6. Charakterystyka produkcji masowej
7. Dobór baz do pierwszej operacji
8. Dobór baz do kolejnych operacji
9. Nowoczesne metody przecinania
10. Metody szybkiego prototypowania
11. Charakterystyka czesci klasy wał
12. Charakterystyka czesci klasy kolo zebate

1. Dokumentacja technologiczna - jest to zbiór dokumentów (tekstowych lub graficznych) określających przebieg procesu technologicznego przedmiotu pracy i potrzebne do tego środki technologiczne.

Czynniki wpływające na postać dokumentacji :


Skład dokumentacji technologicznej
- Karta technologiczna

2. Dane wejściowe do projektowania procesu technologicznego

=Dokumentacja konstrukcyjna:

=Program produkcji:

=Środki produkcji:

3. Naddatek operacyjny A - długość przedmiotu B - średnica przedmiotu c1 - nad. na średnicy c2 - nad. na obr. Czoła c3 - nad. na obcięcie c4 - nad. na uchwycenie Lc - długość półfabrykatu

4. Naddatek całkowity C = q1 + q2 + q3 +.....+ qn C - nad. Całkowity qn - naddatki operacyjne q1 - nad. na obr. Zgrubną q2 - nad na obr. kształtującą q3 - nad. na obr. Wykańczającą D - średnica półfabrykatu D ≥ d +2C

5. Charakterystyka produkcji jednostkowej
WYROBY (szt./rok): cieżkie do 5, średnie do 10, lekkie do 100

Program produkcji: mały, Obciążenie stanowisk: Zmienne, Środki produkcji: Uniwersalne

Rozmieszczenie środków produkcji: Funkcjonalne, Zakres operacji

: Obszerny, Kwalifikacje pracow: Wysokie, Zamienność części: Dopasowanie

- wykonanie pojedynczych przemiotów
- obróbka przedmiotu jak najmniejszym kosztem, bez stosowania narzędzi i oprzyrządowania specjalnego
- w dużym stopniu operacje ręczne
-obrabiarki uniwersalne

6. Charakterystyka produkcji masowej

WYROBY (szt./rok): cieżkie >1000, średnie >5000, lekkie >50000

Program produkcji: Wielki, Obciążenie stanowisk: Stałe, Środki produkcji: Specjalne, Rozmieszczenie środków produkcji: Liniowe, Zakres operacji: Mały, Kwalifikacje pracow: Niskie , Zamienność części: Pełna

- duża liczba wyrobów
-długi, ciągły okres produkcji
-osobne stanowisko dla każdej operacji
-obrabiarki zespołowe, specjalne, linie obróbkowe,

7. Dobór baz do pierwszej operacji
przyjmuje się powierzchnie która:
- Nie będzie obrabiana

- Jest najdokładniej wykonana, duża, równa i czysta

- Ma najmniejsze przesunięcia w stosunku do innych powierzchni półfabrykatu
W przypadku gdy wszystkie powierzchnie są obrabiane za bazę wejściową przyjmuje się powierzchnię o najmniejszych naddatkach8. Dobór baz do kolejnych operacji
- Bazy właściwe - powierzchnie pokrywające się z bazami konstrukcyjnymi

- Powierzchnie zapewniające najmniejsze siły skrawania i odkształcenia

- Powierzchnie obrobione w 1 operacji

- Zastosowanie tej samej bazy w kolejnych operacjach


9. Nowoczesne metody przecinania
Przecinanie: laserem, plazmą, wodą, drutem

Laser- przecina metal poprzez stopienie materiału w skupionej wiązce. Może to w powodować utwardzanie krawędzi będących w obszarze oddziaływania temperatury pochodzącej ze spalania. W wielu sytuacjach ten efekt uboczny może być jak najbardziej korzystny i pożądany. Ma to miejsce w wypadku, gdy element wychodzący spod wiązki lasera jest już produktem finalnym, a w każdym razie nie będzie już później poddawany obróbce mechanicznej, jak np.: zaginanie, formowanie. Zalety to prędkość, jakość-precyzja, bardzo czysta metoda, brak hałasu, gładka powierzchnia cięcia: zbędna dodatkowa obróbka, wąska szczelina cięcia (oszczędność materiału)

Wodą- polega na cięciu materiałów za pomocą bardzo silnego strumienia wody, puszczonego pod ogromnym ciśnieniem. Daje to duże możliwości precyzyjnego wycinania elementów o dowolnych kształtach w szerokiej gamie materiałów różnego rodzaju (stal, ceramika, granit, marmur, szkło, guma, drewno…) urządzenia tnące, mogą często pracować bez przestojów.

Dwa rodzaje A) cięcie czystą wodą B) cięcie wodą z dodatkiem ścierniwa. Metoda czystą wodą pozwala na cięcie materiałów miękkich: gumy, pianki i tworzyw sztucznych. Druga metoda (cięcie abrazyjne). Dla zwiększenia efektywności cięcia do wody dodaje się specjalną domieszkę np. piasku. Metoda ta pozwala na cięcie stali, aluminium, szła, glazury, marmuru i pozostałych twardych materiałów. Stosowana w każdej gałęzi przemysłu.

PLAZMA: proces cięcia plazmowego polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym, jarzącym się między elektrodą nietopliwą, a ciętym przedmiotem. Elektroda nietopliwa wykonana jest z miedzi z wprasowaną płytką cyrkonową lub hafnową i jest bardzo intensywnie chłodzona wodą lub powietrzem. Temperatura strumienia plazmy jest zależna od natężenia prądu, stopnia zwężenia łuku oraz rodzaju i składu gazu plazmowego. Zalety:• znaczne prędkości• cięcie bez podgrzewania - szybkie przebijanie• wąska strefa wpływu cięcia - stosunkowo niewielki wpływ temperatury na cały materiał dzięki dużym prędkościom i wąskim działaniem temperatury• niewielka szczelina cięcia • możliwość cięcia bez nadpalania materiałów cienkich Wady:• duży hałas • silne promieniowanie• duża ilość gazów i dymów• zmiany w strefie wpływu cięcia• trudności w utrzymaniu prostopadłości krawędzi Parametry cięcia plazmowego • natężenie prądu (A),• napięcie łuku (V),• prędkość cięcia w m/min.,• rodzaj i ciśnienie w Mpa (bar) oraz natężenie przepływu gazu plazmowego w l/min.,• rodzaj i konstrukcja elektrody.• średnica dyszy zwężającej w mm,• położenie palnika względem ciętego przedmiotu.10. Metody szybkiego prototypowania

(Rapid Prototyping): - Spiekanie proszków metali, stereolitografia, laminowanie 3d


11. Charakterystyka czesci klasy wał
12. Charakterystyka czesci klasy kolo zebate

Wymagania:
-Dokładność wymiaru i kształtu otworu - H7


Pobierz dokument
tm.opracowanie.pytaniatm.1.doc
Rozmiar 51 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
haran egzamin opracowane pytania
Opracowane pytania BiUD
prawo opracowane pytania egzamin id 3
patomorfologia opracowane pytania opisowe egzamin
1.Rodzaje i geneza gruntów budowlanych, Opracowane pytania na egzamin
opracowane pytania MSI (1), Studia Zarządzanie PWR, Zarządzanie PWR I Stopień, V Semestr, Modelowani
opracowane pytania od Kolonki II(2)
POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE OPRACOWANE PYTANIA (1)
opracowane pytania metodologia III cz
opracowane pytania)
ściąga opracowane pytania z pierwszego koła
Gospodarowanie opracowane pytania
OPRACOWANE PYTANIA NA KOLOKWIUM
14 OGÓLNE OPRACOWANIE PYTANIA OGÓŁid334
Opracowane pytania na mechanikę płynów
opracowane pytania do tes

więcej podobnych podstron