Pr dom nr 6 RPiS id 382121 Nieznany

background image

Praca domowa nr 6 z przedmiotu „Rachunek prawdopodobieństwa i Statystyka”

Zad. 1. Dystrybuanta zmiennej losowej X jest dana wzorem:

 

.

4

gdy

,

4

2

gdy

,

2

2

gdy

,

2

gdy

,

1

0,6,

,

1

,

0

,

0

t

t

t

t

t

F

Wyznaczyć:

a) rozkład zmiennej losowej X , b)

4

2

X

P

, c) prawdopodobieństwo, że w pięciu niezależnych

doświadczeniach zmienna losowa X co najmniej raz przyjmie wartość z przedziału

4

,

2

.

Zad. 2. Zmienna losowa X ma rozkład prawdopodobieństwa postaci:

i

x

2

/

1

3

/

1

3

/

1

2

/

1

i

i

x

X

P

p

2

,

0

4

,

0

3

,

0

1

,

0

Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej Y , jeśli: a)

5

6

X

Y

, b)

4

X

Y

.

Zad. 3. Wyznaczyć c , dla której funkcja f , dana wzorem: a)

 

 

 

x

I

x

cx

x

f

1

,

0

2

1

,

b)

 

 

x

I

cxe

x

f

x



,

0

4

2

, jest gęstością zmiennej losowej.

Wskazówka do a):

3

2

2

2

1

x

x

x

c

x

cx

;

Wskazówka do b): przy wyznaczaniu całki

dx

xe

x

2

4

, należy zastosować podstawienie

t

x

2

4

.

Zad. 4. Zmienna losowa X ma rozkład o gęstości

 



tym.

poza

,

0

,

4

0

gdy

,

12

3

1

,

0

2

gdy

,

3

1

6

x

x

x

x

x

f

Wyznaczyć:

a) dystrybuantę zmiennej losowej X , b)

3

,

1

X

P

, c) prawdopodobieństwo zdarzenia, że

w czterech niezależnych doświadczeniach co najmniej dwa razy zmienna losowa X przyjmie wartość
z przedziału

3

,

1

.

Zad. 5. Wyznaczyć

1

2

X

P

, gdy zmienna losowa

X

ma rozkład o gęstości

 



tym.

poza

,

0

,

4

2

gdy

,

6

3

2

,

2

2

gdy

,

6

1

12

x

x

x

x

x

f

Odpowiedzi:

Zad. 1: a)

 

 

4

,

0

;

4

,

5

,

0

;

2

,

1

,

0

;

2

, b) 9

,

0

, c)

 

5

1

,

0

1

;

Zad. 2: a)

 

 

 

1

,

0

;

2

,

3

,

0

;

3

,

4

,

0

;

7

,

2

,

0

;

8

, b)

 

3

,

0

;

16

/

1

,

7

,

0

;

81

/

1

;

Zad. 3: a) 12 , b)

8

; Zad. 4: a)

 

,

,

4

gdy

,

4

,

0

gdy

,

0

,

2

-

gdy

,

2

,

gdy

,

1

,

3

1

3

24

3

/

1

3

/

12

,

0

2

2

t

t

t

t

/

t/

/

-t

,

t

/

t

t

F

b)

3

1

, c)

27

11

; Zad. 5:

24

13

.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pr dom nr 1 RPiS id 382111 Nieznany
Pr dom nr 4 RPiS id 382119 Nieznany
Pr dom nr 2 RPiS id 382117 Nieznany
Pr dom nr 3 RPiS id 382118 Nieznany
Pr dom nr 5 RPiS id 382120 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenia nr 6 RPiS id 124693 Nieznany
Cwiczenia nr 4 RPiS id 124689 Nieznany
Cwiczenia nr 5 RPiS id 124692 Nieznany
Cwiczenia nr 1 RPiS id 124683 Nieznany
Cwiczenia nr 7 RPiS id 124695 Nieznany
Cwiczenia nr 8,9 RPiS id 124696 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany

więcej podobnych podstron