Cwiczenia nr 7 RPiS id 124695 Nieznany

background image

Ćwiczenia nr 7 (RPiS)

Zad. 1. Zmienna losowa X ma rozkład o gęstości

 



tym.

poza

,

0

,

1

0

gdy

,

2

3

2

3

2

x

x

x

f

Wyznaczyd:

a) drugi moment zwykły, b) trzeci moment centralny, zmiennej losowej X .

Zad. 2. Plon ziemniaka z poletka jest zmienną losową o rozkładzie normalnym ze średnią 20
i odchyleniem standardowym 5. Obliczyd, jaki procent poletek da plon: a) nieprzekraczający 15,
b) powyżej 22, c) między 18 a 23.

Zad. 3. Procentowa zawartośd tłuszczu w mleku pewnej rasy krów ma rozkład normalny o wartości
średniej 5 i odchyleniu standardowym 2. Mleko uważa się za bardzo tłuste, jeśli procentowa
zawartośd tłuszczu przekracza 7. Obliczyd prawdopodobieostwo, że przynajmniej jedna z trzech
niezależnych próbek mleka będzie uznana za bardzo tłustą.

Zad. 4. Korzystając z własności wartości oczekiwanej i wariancji, obliczyd wartośd oczekiwaną
i wariancję zmiennej losowej

5

4

X

Y

, gdzie X jest zmienną losową z zad. 2.

Zad. 5. Wiadomo, że zmienna losowa X ma rozkład wykładniczy z parametrem

0

oraz

4

3

2

X

P

. Wykonad następujące polecenia: a) wyznaczyd parametr

, b) obliczyd wartośd

oczekiwaną zmiennej losowej

5

3

X

Y

.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenia nr 6 RPiS id 124693 Nieznany
Cwiczenia nr 4 RPiS id 124689 Nieznany
Cwiczenia nr 5 RPiS id 124692 Nieznany
Cwiczenia nr 1 RPiS id 124683 Nieznany
Cwiczenia nr 8,9 RPiS id 124696 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenie nr 15 id 125710 Nieznany
Pr dom nr 1 RPiS id 382111 Nieznany
cwiczenie nr 2 instrukcja id 12 Nieznany
Cwiczenie nr 10 id 125701 Nieznany
cwiczenie nr 3 instrukcja id 12 Nieznany
Cwiczenie nr 60 id 99947 Nieznany
Pr dom nr 4 RPiS id 382119 Nieznany
Cwiczenia nr 9 (z 14) id 98690 Nieznany
cwiczenie nr 26 id 101103 Nieznany
Pr dom nr 2 RPiS id 382117 Nieznany
mzt 71 Cwiczenie nr 71 id 78283 Nieznany

więcej podobnych podstron