Cwiczenie 3 id 125305 Nieznany

Pobierz cały dokument
Cwiczenie 3 id 125305 Nieznany .pdf
Rozmiar 202,3 KB
background image

CHEMIA OGÓLNA

________________________________________________________________________

1

Ć W I C Z E N I E 3

KOROZJA METALI

Doświadczenie 3.1.

Korozja glinu

Glin należy do metali o dużej aktywności chemicznej, jednak ze względu na powstawanie na
jego powierzchni cienkiej warstewki tlenkowej Al

2

O

3

(tzw. warstwa pasywna) metal ten

wykazuje dużą odporność na korozję. Proces tworzenia się warstewki pasywnej zachodzi
bardzo szybko, pokrywając szczelnie powierzchnię metalu. Mechaniczne uszkodzenie
warstewki tlenkowej jest praktycznie niemożliwe, dopiero działanie niektórych substancji
chemicznych może doprowadzić jej zniszczenia i ujawnienia prawdziwej reaktywności glinu.

a) Rola powłoki tlenkowej glinu

Wykonanie:

Fragment blaszki aluminiowej oczyścić papierem ściernym, spłukać wodą,

wysuszyć na bibule i umieścić w zlewce z wodą destylowaną. Czy na powierzchni blaszki
zachodzą widoczne zmiany? Potrzeć blaszkę delikatnie pręcikiem szklanym. Czy wydzielają
się pęcherzyki gazu? Czy blaszka aluminiowa ulega korozji?

Wyjąć blaszkę z wody, osuszyć. Za pomocą pręcika szklanego nanieść na

powierzchnię metalu kroplę azotanu(V) rtęci(I) Hg

2

(NO

3

)

2

. Po 2 min. usunąć roztwór soli

rtęci z blaszki, osuszyć ją bibułą i ponownie zanurzyć w zlewce z wodą. Czy na powierzchni
metalu zachodzą jakieś reakcje? Czy blaszka aluminiowa ulega korozji?

Zapis danych doświadczalnych

: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane

zjawiska. Podać równania reakcji zachodzących pomiędzy: ochronną warstewką tlenku glinu
a Hg

2

(NO

3

)

2

, odsłoniętą powierzchnią glinu a Hg

2

(NO

3

)

2

, a następnie glinem a wodą.

b) Korozja glinu na powietrzu w obecności soli rtęci(I)

Wykonanie:

Za pomocą pręcika szklanego nanieść na powierzchnię metalu kroplę

azotanu(V) rtęci(I) Hg

2

(NO

3

)

2

. Po 2 min. usunąć roztwór soli rtęci z blaszki, osuszyć ją bibułą

i pozostawić na kilka minut na powietrzu. Czy na powierzchni metalu zachodzą jakieś
reakcje? Czy blaszka aluminiowa ulega korozji na powietrzu?

Zapis danych doświadczalnych

: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane

zjawiska. Podać równania reakcji zachodzących pomiędzy: ochronną warstewką tlenku glinu
a Hg

2

(NO

3

)

2

, odsłoniętą powierzchnią glinu a Hg

2

(NO

3

)

2

, a następnie glinem a powietrzem.

c) Wpływ jonów chlorkowych na korozję glinu

Wykonanie:

Do dwóch probówek wrzucić po kawałeczku folii aluminiowej. Do jednej z

probówek dodać 2 cm

3

roztworu CuCl

2

, a do drugiej – siarczanu(VI) miedzi(II) CuSO

4

. Jakie

zmiany zachodzą w obu probówkach? Czy w obu przypadkach biegną jednakowe reakcje?

Zapis danych doświadczalnych

: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane

zjawiska. Podać równania zachodzących reakcji.

d) Działanie mocnych zasad na glin

background image

CHEMIA OGÓLNA

________________________________________________________________________

2

Wykonanie:

Do dwóch probówek wrzucić po kawałeczku folii aluminiowej. Do jednej z

próbówek dodać 2 cm

3

roztworu wodorotlenku sodu NaOH, a do drugiej – wody

destylowanej. Jakie zmiany zachodzą w obu probówkach? Czy w obu przypadkach biegną
jednakowe reakcje?

Zapis danych doświadczalnych

: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane

zjawiska. Podać równania zachodzących reakcji.

Doświadczenie 3.2.

Wpływ kontaktu miedzi z cynkiem na proces korozji cynku

Wykonanie:

Do probówki wrzucić blaszkę cynkową, a następnie dodać 4 cm

3

roztworu

H

2

SO

4

. Czy zachodzi reakcja? Dotknąć drutem miedzianym blaszkę w probówce. Czy

intensywność wydzielania gazu uległa zmianie? Na którym z metali wydziela się wodór?

Zapis danych doświadczalnych

: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane

zjawiska. Podać równania zachodzących reakcji.

Doświadczenie 3.3.

Wpływ kontaktów żelaza z cynkiem oraz żelaza z cyną na proces korozji żelaza

Wykonanie:

Dwie probówki napełnić wodą destylowaną do połowy ich objętości i dodać po

2 krople roztworów: kwasu siarkowego(VI) H

2

SO

4

i żelazicyjanku potasu K

3

[Fe(CN)

6

].

K

3

[Fe(CN)

6

] jest czułym odczynnikiem pozwalającym wykryć obecność jonów Fe

2+

w

roztworze, z którymi daje intensywnie niebieskie zabarwienie. Roztwory zamieszać pręcikiem
szklanym. Oczyścić papierem ściernym dwa druciki stalowe. Jednym z nich owinąć blaszkę
cynkową, natomiast drugim – blaszkę cynową. Tak przygotowane blaszki wrzucić do
przygotowanych roztworów. Jakie zmiany zachodzą w obu probówkach? Czy w obu
przypadkach biegną jednakowe reakcje?

Zapis danych doświadczalnych

: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane

zjawiska. Podać równania zachodzących reakcji.

Doświadczenie 3.4.

Zachowanie się cynku i miedzi wobec kwasów

Wykonanie: W

5 probówkach umieść niewielkie ilości proszku cynku, a następnie nalej po 1

cm

3

: 2 n roztworu kwasu solnego HCl, 2 n roztworu kwasu siarkowego(VI) H

2

SO

4

i 2 n

roztworu kwasu azotowego(V). Delikatnie ogrzej probówki nad płomieniem palnika
gazowego. Jakie zmiany zachodzą w probówkach? O czym to świadczy? Przeprowadź
podobne doświadczenie dla wiórków miedzi. Porównaj intensywność wydzielania się gazów
w obydwu przypadkach.

Zapis danych doświadczalnych

: Zanotować obserwacje. Wyjaśnić zaobserwowane

zjawiska. Podać równania zachodzących reakcji.

Informacje wymagane na zajęcia znajdują się w skrypcie „Chemia Ogólna”

B. Jasińskiej – rozdział „Korozja metali”.

Pobierz cały dokument
Cwiczenie 3 id 125305 Nieznany .pdf
Rozmiar 202,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cwiczenie9 id 125928 Nieznany
cwiczenia23 id 124959 Nieznany
cwiczenia 4 2 id 124428 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 3 id 17436 Nieznany
cwiczenie 4 2 id 125411 Nieznany
cwiczenie 9 id 125104 Nieznany
Cwiczenia 5 id 124444 Nieznany
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
cwiczenie 5 id 101060 Nieznany
CWICZENIE 6 2 id 99618 Nieznany
cwiczenie 5 id 125447 Nieznany
Cwiczenie 6 id 125101 Nieznany
cwiczenia2 4 id 124943 Nieznany
cwiczenie 2 id 125220 Nieznany
cwiczenie 3 1 id 125314 Nieznany
kielbasy cwiczenia id 234529 Nieznany
cwiczenie 1 i 2 id 125124 Nieznany
cwiczenie 5 2 id 101056 Nieznany

więcej podobnych podstron