cwiczenia2 4 id 124943 Nieznany

Pobierz cały dokument
cwiczenia2 4 id 124943 Nieznany .pdf
Rozmiar 409,6 KB
background image

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Spis treści

Modelowanie i analiza systemów informatycznych.............................................................................1

Ćwiczenia 2......................................................................................................................................2

Diagramy czynności....................................................................................................................2

background image

Ćwiczenia 2

Diagramy czynności

Ćwiczenie 1 – System logowania

W ćwiczeniu tym przedstawimy diagram czynności dla systemu

uwierzytelniania i autentykacji. Na początku utworzymy trzy partycje: GUI (gra-
ficzny interfejs użytkownika), Logowanie oraz Autentykacja:

Pierwszymi czynnościami użytkownika jest wprowadzenie loginu oraz hasła.

Czynność Uwierzytelniaj będzie identyfikowała użytkownika na podstawie podanych
danych:

Uwierzytelnianie będzie przeszukiwało bazę danych i próbowało zweryfiko-

wać dane podane przez użytkownika. Możliwe będzie podanie danych trzy razy (w
pętli):

background image

Jeżeli błędne informacje zostaną wprowadzone po raz trzeci wówczas system

rozpocznie równocześnie anulowanie logowania oraz powiadomi administratora:

Następnym krokiem będzie autentykacja mająca na celu pobrać informacje o

roli przypisanej do użytkownika. Jeżeli napotka problem – wyświetlony zostanie

background image

błąd, jeżeli zadziała poprawnie – użytkownik zostanie przeniesiony do Konfigu-
rowania interfejsu dla pobranej roli:

background image
background image

Ćwiczenie 2 – Dodawanie zasobów do kursu e-learningowego

Ćwiczenie to pomoże zilustrować proces dodawania zasobów do systemu

e- learningowego. Rozpocznie się on od wybrania przez prowadzącego opcji Dodaj
zasób. W następnej akcji wybiera on typ zasobu (strona, link, odnośnik, plik itd). Po
wybraniu typu następuje czynność Ustaw parametry zasobu:

Po ustawieniu parametrów następuje wyszukanie zasobu do dodania, następnie

jest on wybierany i przesyłany ( przygotowany do przesłania). Następnie użytkownik
jest pytany czy chce dodać dodatkowy zasób – jeśli tak zostanie przeniesiony do
wyszukania zasobu, w przeciwnym wypadku dodanie zasobu zostanie zatwierdzone:

background image

Kolejnym krokiem jest weryfikacja poprawności zasobu. Po negatywnej

weryfikacji użytkownik zostaje przeniesiony do wyszukiwania zasobów w
przeciwnym wypadku, zasób zostanie dodany do kolejki zasobów. Zasób zostaje
wstawiony do składnicy zasobów a metadane o nim do bazy zasobów. Następnie
wybierane jest miejsce wyświetlenia w kursie po czym użytkownik decyduje czy
chce dodać kolejny zasób, czy też zakończyć pracę.

background image

W ćwiczeniu tym uszczegółowimy także 2 czynności – Weryfikacje

poprawności zasobu oraz Ustawianie parametrów zasobów.

Ustawianie parametrów zasobu najpierw prosi o wstawienie odnośnika pod

którym będzie znajdować się on znajdować, następnie wybrane jest miejsce
wyświetlania (nowe/aktualne okno) oraz właściwości tego miejsca. Następnie
ustawiany jest okres udostępniania oraz parametry specyficzne zasobu.

background image

Kolejną opisaną dokładniej czynnością będzie weryfikacja poprawności

zasobu. Weryfikacja sprawdza czy zasób o podanej nazwie istnieje, jeśli tak pyta się
czy podmienić (nadpisać) stary zasób nowym materiałem. Niezależnie czy materiał
ma być podmieniony czy nie sprawdzana jest jego wielkość. W przypadku gdy nie
chcemy nadpisywać istniejącego materiału bądź wielkość jest nieprawidłowa
czynność ulega zakończeniu. Jeżeli wielkość jest poprawna wówczas materiał
sprawdzany jest w poszukiwaniu wirusów. Jeżeli materiał posiada niebezpieczny kod
istnieje możliwość zakończenia czynności bądź zatwierdzenia go bez względu na
bezpieczeństwo. Jeżeli zasób jest „czysty”, wówczas zostaje zatwierdzony:

background image

Ćwiczenie 3 (samodzielne)
Sporządzić diagram czynności odnośnie równoważenia deficytu budżetowego.

W księstwie doszło do problemów budżetowych. Władca sprawdził wyliczenia

skarbników i faktycznie – podatki od poddanych były znacznie mniejsze od
utrzymania żołnierzy, koni i budynków. Wobec tego władca postanowił podnieść
podatki w tych osadach gdzie były one niższe od 1 talara tygodniowo, do tego
właśnie poziomu. Gdyby to okazało się wystarczające, nie trzeba by zmniejszać
żołdu jednak niestety deficyt budżetowy nie zniknął. Wówczas władca odnalazł
największy oddział w swej armia i obniżył mu żołd do połowy. Ponownie jednak
okazało się, że to nie wystarcza. Kolejnym pomysłem było zaoszczędzenie na
wydobywaniu węgla, ponieważ jego zapasy były duże. Książę przejrzał wszystkie
swe miasta i w tych, w których były kopalnie – nakazał ich rozbiórkę.


Document Outline

Pobierz cały dokument
cwiczenia2 4 id 124943 Nieznany .pdf
Rozmiar 409,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cwiczenie9 id 125928 Nieznany
cwiczenia23 id 124959 Nieznany
cwiczenia 4 2 id 124428 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 3 id 17436 Nieznany
cwiczenie 4 2 id 125411 Nieznany
cwiczenie 9 id 125104 Nieznany
Cwiczenia 5 id 124444 Nieznany
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
cwiczenie 5 id 101060 Nieznany
Cwiczenie 3 id 125305 Nieznany
CWICZENIE 6 2 id 99618 Nieznany
cwiczenie 5 id 125447 Nieznany
Cwiczenie 6 id 125101 Nieznany
cwiczenie 2 id 125220 Nieznany
cwiczenie 3 1 id 125314 Nieznany
kielbasy cwiczenia id 234529 Nieznany
cwiczenie 1 i 2 id 125124 Nieznany
cwiczenie 5 2 id 101056 Nieznany

więcej podobnych podstron